ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ЦИ

Във Фън Шуй концепцията за Ци е първостепенна. В древната китайска представа за света основно място заема разбирането за единството между небето, земята и човека. То се проявява чрез различните форми още ...


ИН-ЯН

В разбиранията на древните китайци многообразните проявления на всемирната енергия Ци са изразени в един дуалистичен модел - хармоничното единство на противоположности, наблюдавани във всекидневието. още ...


ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА

Проявлението на всемирната енергия Ци в живота на хората древните китайци са оприличили на 5 енергийни трансформации, за онагледяване кръстени на 5 заобикалящи хората неща, чрез които могат да бъдат описани всички явления в нашия свят още ...


ЧЕТИРИТЕ ЗАЩИТНИКА

Изборът на място за дома е едно от най-важните неща във Фън Шуй. Правилният избор гарантира изобилие от положителна енергия Шън Ци и оттам – хармония в триединството земя-човек-небе. още ...


РАДИЕСТЕЗИЯ

За торсионно поле се говори от 1922 г., но и днес терминът е много спорен и няма еднозначно мнение за характера на описваните с него явления. Представлява нефизично поле на усукване, което има връзка с въртеливото движение още ...


ОСЕМТЕ ТРИГРАМИ (БА ГУА)

Създаването на триграмите се приписва на Фу Си – един от легендарните владетели на древен Китай. След като анализирал схемата Хъ Ту, изпратена му от боговете, той стигнал до концепцията за изразяване на съотношението между енергиите на земята още ...