ЗА БЪЛГАРИ

Какво е Фън Шуй?

За всеки земеделски народ е жизненоважно да получава добра реколта, а тя зависи от влиянието на два фактора – вятърът, който променя климата и водата, с която се напоява земята и по която се транспортира продукцията още ...


Как трябва да се прилага Фън Шуй в България?

Ние, българите, сме практична нация и добре знаем, че механичното пренасяне на знания и практики от други народи не е гаранция за успешното им прилагане. Литературата по Фън Шуй, превеждана и издавана у нас още ...


Има ли връзка през вековете между България и Китай?

Мъдростта на нашия народ се проявява в пословиците и поговорките и тяхната близост с доста от китайските (самото изброяване и аналогията между тях е нелека задача) доказва универсалността на човешкото познание. още ...


Какво се включва в днешното разбиране за Фън Шуй?

Фън Шуй е едновременно философия, изкуство и разбиране за начина на живот. Целта е постигане на хармония в триединството земя-човек-небе. Всичко, което се отнася до живота на хората на нашата планета, има пряко още ...


Какво не е Фън Шуй?

Фън Шуй има за задача да подобри качеството на човешкото съществуване чрез осигуряване на най-добри условия за живот на всички места, където хората живеят, работят и пребивават.Крайната цел е постигане на хармония още ...