ФЪН ШУЙ КОНСУЛТ ЕООД предлага следните видове обучения:

І. Курсове по теория и практика на Фън Шуй:

1. Базово (начално) ниво – основни понятия, история, китайски календар, инструменти, подготовка за анализ на обект. Школа на формата (класическа) – възникване, разновидности, особености при защита от негативни въздействия, решаване на интериорни и екстериорни проблеми. Школа „Стремежите на Ба Гуа” (съвременна) - възникване, разновидности, специфичен анализ по сектори. Продължителност: два дни по 8 учебни часа. Цена: 340 лв. на участник.

2. Второ ниво – школа „Ба Джай” – „Осем двореца” (класическа) – възникване, прилагане, теория, практика, решаване на интериорни и екстериорни проблеми. Работа с компас. Продължителност: един ден – 8 учебни часа. Цена: 200 лв. на участник. Само за преминали базовото ниво.

НОВО Видео курс Ба Джай още...

3. Трето ниво - школа „Сюен Кун Фей Син” от „Летящите звезди Сан Юан” (класическа) – история, теория, съставяне на карта за обект (хороскоп), числови комбинации, специални случаи. Продължителност: два дни по 8 учебни часа. Цена: 550 лв. на участник. Само за преминали първите две нива.

ІІ. Курс по ментална радиестезия - теория, инструменти, разновидности (физикална и ментална), методи на работа, средства за защита, практическо прилагане (на терен и по карта). Продължителност: един ден - 4 учебни часа. Цена: 150 лв. на участник.

ІІІ. Корпоративно обучение:

1. Организационни изисквания: обучението се провежда в София, в работно време, в зала, оборудвана от Възложителя с мултимедия (компютър, проектор, екран, презентер, флипчарт или бяла дъска с маркери)

2. Вид на обучението: мултимедийна презентация с допълнителни обяснения

3. Учебни материали: предават се в електронен вид, размножаването е по желание на Възложителя

4. Допълнително заплащане: при провеждане на обучението извън София

Панел 1 - Път към успешни търговски преговори

Цел: Осигуряване на предимство в преговорите чрез използване на китайската метафизика в предварителната подготовка

Подходящ за: Ръководители и служители, които имат взаимоотношения с подизпълнители, инвеститори и партньори

Методика: Фън Шуй – школа на формата, „У Син” и „Ба Джай” (основни понятия и принципи на взаимодействие, избор на място и посока), китайска астрология „Ба Дзъ” за избор на дата (основни понятия и принципи на взаимно влияние между ин-ян и елементите)

Продължителност: 4 учебни часа

Цена: 150 лв. на участник

Панел 2 - Оценка на междуличностните взаимоотношения. Подбор на екип

Цел: Осигуряване на оптимални взаимоотношения в екипите чрез използване на китайската метафизика в избора на кадри

Подходящ за: Ръководители и служители, които сформират или наблюдават екипи/работни групи

Методика: Фън Шуй – „У Син“ (основни понятия и принципи на взаимодействие), китайска астрология „Ба Дзъ“ за определяне на съвместимостта (основни понятия и принципи на взаимно влияние между ин-ян и елементите)

Продължителност: 4 учебни часа

Цена: 150 лв. на участник

За записване: инж. Банко Пиронков - banko@feng-shui-bg.com GSM 0888 583339

На успешно завършилите курсовете се издават сертификати, подписани и подпечатани с печата на дружеството и с личния червен печат на управителя.

Обученията се провеждат след сформиране на група желаещи, изпратили заявки за участие чрез формата за контакт в сайта или по електронна поща. Плащането се извършва по банков път или в брой в началото на всяко обучение.


Участие в събития:

• Конференция „Фасилити и пропърти мениджмънт - Югоизточна Европа”
11 юни 2010 г. – програма снимки

• Лятна детска академия 2010 -
програма снимки аудио грамота видео отзиви

• Семинар „Дом за живеене”

2 юли 2011 г. – програма анонс

• Семинар по цигун в Рибарица

23-25 септември 2011 г. – програма снимка

• Седмици на китайското кино във Vbox7 – пресконференция

16.01.2012 г. – снимка

• МТБ „Ваканция и СПА Експо 2012” – награждаване

17.02.2012 г. – снимка

• МТБ „Ваканция и СПА Експо 2013” – награждаване

15.02.2013 г. – снимка

• Представяне на Цю Йен и неговия проект за село Сюе

23.05.2013 г. – програма снимка

• Българо-китайски форум за инвестиции и туризъм в Пловдив

28.05.2013 г. – снимка

• Обявяване на проекта: Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания

14.10.2013 г. – програма снимка снимка снимка снимка

• Представяне на сайта ФЪН ШУЙ ЗА БЪЛГАРИ в Пловдив

08.02.2014 г. – снимка

• МТБ „Ваканция и СПА Експо 2014” – награждаване

13.02.2014 г. – снимка

• Участие на сайта в ”Български награди за Уеб 2014”
м. юни 2014 г. – снимкa

• МТБ „Ваканция и СПА Експо 2015” – награждаване

13.02.2015 г. – снимка

• Презентация на проекта "България на длан-макети на открито"

16.09.2015 г. – снимки

• МТБ „Ваканция и СПА Експо 2016” – награждаване

12.02.2016 г. – снимки

• Представяне на книгата „ФЪН ШУЙ ЗА БЪЛГАРИ“ на събитие на БАСВ – Варна

07.07.2016 г. – снимки

• Честване на 89-годишнината от създаването на китайската армия

26.07.2016 г. – снимки

• МТБ „Ваканция и СПА Експо 2017” – награждаване

15.02.2017 г. – снимки

• МТБ „Ваканция и СПА Експо 2018” – награждаване

16.02.2018 г. – снимки

• МТБ „Ваканция и СПА Експо 2019” – награждаване

15.02.2019 г. – снимки

• Уъркшоп в Момчиловци

23-24.08.2019 г. – афиш програма снимка снимка снимка снимка

• Световен ден на Институт „Конфуций“

28.09.2019 г. – афиш снимка снимка снимка снимка

• МТБ „Ваканция и СПА Експо 2020” – награждаване

15.02.2020 г. – снимки

• Открита лекция на тема Фън Шуй със съдействието на Маутай България

4.11.2021 г. – снимка снимка снимка ФБ събитие

• Уъркшоп в Момчиловци

13-14.08.2022 г. – снимка снимка програма

• Събитие в Китайския културен център в София

29.09.2022 г. – снимка снимка снимка

НАЗАД