РАДИЕСТЕЗИЯ

За торсионно поле се говори от 1922 г., но и днес терминът е много спорен и няма еднозначно мнение за характера на описваните с него явления. Представлява нефизично поле на усукване, което има връзка с въртеливото движение и осъществява взаимодействия без оглед на разстоянието, с мигновено разпространяване на информацията, съдържаща се в него.

Такива полета са използувани още в зората на китайската цивилизация от геомантите при търсенето на вода с лозова пръчка. Методът е практикуван от дълбока древност във всички стари цивилизации и култури. В Русия откриването на вода с лозова пръчка се е наричало „лозоходство”, а методът е бил известен и практикуван и в нашите земи.

Торсионното поле се създава при въртене или усукване на телата или пространството, като има особеното свойство да акумулира и пренася информация. Човешкият мозък има потенциалната способност да реагира на торсионните взаимодействия във Вселената и така става частица от Космическия Разум – едно от проявленията на всемирната енергия Ци. Някои хора могат да настройват своето лично торсионно поле в резонанс с това на космическата Ци и тогава получават свръхсетивни усещания и познания. При този контакт и свързване може да се получи информация без явна връзка с действителността около субекта, детектирана чрез неволеви минимални движения на пръсти, китка, ръка, крак, глава, език и др. Тези трудно доловими движения лесно се визуализират с прости помощни приспособления, известни от хилядолетия – разцепена лозова пръчка, багети, махало, а хората, които го правят, се наричат радиестезисти.

От началото на ХХ век френският учен Луи Тюрен слага началото на науката радиестезия, която и до днес не е приета единодушно от научния свят. Благодарение на последвалите разработки на немския учен Хартман днес е известна геопатогенната мрежа, носеща неговото име, както и по-късно откритата мрежа на Къри (Кюри). Българският принос е на Мария Мандаджиева – нейният тритомник „Радиестезия” е една от най-добрите разработки в световен мащаб.

Днес в България все повече се налага мнението, че анализът по Фън Шуй е непълен без радиестезично изследване, а практиката показва, че с радиестезична проверка могат да се открият отговорите на много въпроси, които иначе биха останали скрити.

НАЗАД