ЧЕТИРИТЕ ЗАЩИТНИКА

Изборът на място за дома е едно от най-важните неща във Фън Шуй. Правилният избор гарантира изобилие от положителна енергия Шън Ци и оттам – хармония в триединството земя-човек-небе. В резултат на многовековни наблюдения на ландшафта китайските мъдреци са установили прости правила за намиране на добро място за дома. Към изискванията се включват вида на почвата, вида на растителността и нейното качество, наличието на течаща вода наблизо, вида на близкия и далечен релеф и ориентацията на мястото и др. Важно е домът да е защитен от задната страна (да има солидна опора), както и в по-малка степен да бъде осигурен срещу ветрове отстрани, да бъде обърнат към Слънцето, защото оттам идва светлината и топлината, да има отпред достатъчно празно пространство за правилно циркулиране на енергията Ци, желателно е там да има водоизточник (река, езеро), защото от водата идва препитанието и тя е символ на богатството (в китайския език „изобилие” и „риба” се произнасят еднакво). В старите текстове тези препоръки са показани така:

С развитието на учението и след като Хуанди обединява тотемите змия и мечка на различните племена в новия тотем дракон, в по-късни текстове вече са описани ЧЕТИРИТЕ ЗАЩИТНИКА– това са четири животни, които защитават дома и спомагат за спокойното му съществуване. Отзад (север) е ЧЕРНАТА КОСТЕНУРКА, която представлява планина или голям хълм и предпазва дома от студените ветрове и вражеските нашествия. Пред входната врата (юг) трябва да има простор за движение и работа, след което по-далеч може да има ниски възвишения – това е ЧЕРВЕНИЯТ ФЕНИКС. Заставайки пред дома с гръб към него отдясно (запад) трябва да има по-нисък от Костенурката хълм за странична защита – това е БЕЛИЯТ ТИГЪР. Отляво (изток) също трябва да има подобна защита – това е ЗЕЛЕНИЯТ ДРАКОН.

Тези правила са доказали своята истинност през вековете. Онагледяването с митични, могъщи и почитани животни е в съзвучие с китайския начин на изобразяване на живота и вярванията. Правилата са създадени за страна в Северното полукълбо, на географската ширина на България и за райони, голяма част от които имат подобен на българския климат. За Южното полукълбо посоките се сменят – там Слънцето грее от север.

НАЗАД