ИН-ЯН

В разбиранията на древните китайци многообразните проявления на всемирната енергия Ци са изразени в един дуалистичен модел - хармоничното единство на противоположности, наблюдавани във всекидневието.

Не е ясно кой е измислил този знак, но чрез него се показва нагледно, но и абстрактно, как си взаимодействат противоположностите, как съществуват една до друга, но не могат една без друга, взаимно се съдържат и преливат.

Бялата част от знака символизира активната енергия Ян, а черната – пасивната енергия Ин. Те съществуват в непрекъснат кръговрат и динамика. Черната точка в бялото поле и бялата точка в черното поле ни показват, че никоя от частите не може да бъде напълно самостоятелна. Денят сменя нощта, но се заражда в тъмнината и угасва пак в нея. В черна стая или сред арктическите снегове не може да се види нищо, защото в такава среда съществува само единият елемент – той е недостатъчен за пълно възприятие.

Всяка линия, прекарана през центъра на знака, пресича еднакви количества от черната и от бялата площ. Просто и гениално!

Ян – енергията се проявява в светлината на деня, Слънцето, небето, активността, силата, планините, мъжете, топлината, звуците (невъзможно е да изброим всичко).

Ин - енергията се проявява в тъмнината, Луната, земята, пасивността, слабостта, долините, жените, студа, тишината (невъзможно е да изброим всичко).

Знакът Ин-Ян понякога се представя и показва в други цветове (например черно-червено, черно-жълто, червено-жълто, златно-черно, сребърно-черно и др.), но така се губи представата за дуализъм. Понякога знакът е обърнат с бялата част надолу или е завъртян по такъв начин, че линията между двете точки е хоризонтална или наклонена, но това не отговаря на действителното положение на небето спрямо земята, на планината спрямо долината и т.н. Понякога знакът е показан огледален или едновременно с това и завъртян, при което символичното въртене е обратно на часовниковата стрелка, но това не отговаря на действително наблюдаваното движение на Слънцето по небосклона в Северното полукълбо, където са Китай и България.

НАЗАД