ЦИ

Във Фън Шуй концепцията за Ци е първостепенна.

В древната китайска представа за света основно място заема разбирането за единството между небето, земята и човека. То се проявява чрез различните форми на една първична енергия с всеобхватно действие, наричана от китайците Ци (или Чи), от индийците Прана, от японците Ки. Това е Силата от „Междузвездни войни”, мрежата от енергия от „Аватар”, Универсалната или космическа енергия в някои източни учения. Тя е първопричината и условието за съществуването на Вселената, Земята и живота върху нея.

Ци се проявява чрез триизмерните материални форми в четирите им агрегатни състояния и тяхната непрекъсната промяна, видоизменяне и преход от едно в друго.

Ци се проявява чрез различните полета и сили – гравитационни, ядрени, слаби, елeктромагнитни, торсионни, темпорални и биополета, както и чрез прехода им от едно в друго.

Ци е тази, която създава и пренася живота в различните му форми.

Една древна поговорка гласи:
„Човек може да преживее 30 дни без храна, 3 дни без вода, 3 минути без въздух, но и миг не може да преживее без Ци

В древното търсене на пътя към хармонията съзидателната компонента на енергията – Шън Ци, се създава, насочва, задържа и натрупва в местата, където е най-благоприятното място за живот.

Откриването на тези места е задачата на Фън Шуй.

Едновременно с това трябвада се следи за движението и действието на разрушителната компонента на енергията – Ша Ци, която във всемирен мащаб е в баланс със своята противоположност (принципът Ин-Ян).

Локалните промени на двете противоположности на Ци не променят общия им баланс.

НАЗАД