ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА

Проявлението на всемирната енергия Ци в живота на хората древните китайци са оприличили на ПЕТ енергийни трансформации, за онагледяване кръстени на ПЕТ заобикалящи хората неща, чрез които могат да бъдат описани всички явления в нашия свят. Наричат се Петте елемента.

Олимпийските талисмани неслучайно са с цветовете на елементите. Петте елемента, разположени в кръгова диаграма и свързани помежду си, образуват петолъчка, каквато има в китайското, алжирското, чилийското, кубинското, панамското, мароканското, виетнамското, американското и др. знамена.

ВОДА – знак - символизира промяна, разтваряне, неопределеност. Триграма – Кан. Число от Луо Шу – 1. Цвят – черен, син. Форма – неопределена, динамична, променлива. Материал – вода, водни животни и растения, предмети, свързани с водата.

МЕТАЛ – знак - символизира здравина, твърдост. Триграма – Циен и Дуй. Числa от Луо Шу – 6 и 7. Цвят – сребърен, златен, бял, сив. Форма – кръгла, сферична, обла. Материал – метали, руда, метални и смесени изделия.

ОГЪН – знак - символизира горене, достигане до целта, върховно постижение. Триграма – Ли. Число от Луо Шу – 9. Цвят – червен. Форма – островърха нагоре, триъгълна. Материал – пламък, вълна, кожа, острие.

ЗЕМЯ – знак - символизира стабилност, непреходност. Триграма – Кун и Гън. Числа от Луо Шу – 2, 5 и 8. Цвят – жълт, охра. Форма – правоъгълник, плоскост, равнина. Материал – почва, камъни, кристали, керамика, глина.

ДЪРВО – знак - символизира растеж, издигане, разширяване, потенциал. Триграма – Сюн и Джън. Числа от Луо Шу – 3 и 4. Цвят – зелен. Форма – издължена нагоре като дървесно стебло. Материал – дърво и производните му.

Във Фън Шуй има закономерност при подреждането на елементите и взаимодействието между тях, изразено в четири цикъла при общо пет взаимодействия.

При съзидателния ян-цикъл всеки елемент поражда другия - огънят осигурява раждаемост на земята; земята образува в себе си метала; металът се втечнява; водата напоява дървото, а то поддържа огъня. Към този цикъл трябва да ориентираме всички взаимоотношения, защото това е пътят към хармонията.

Обратен на ян-цикъла е съзидателният ин-цикъл (изтощителният цикъл), при който пораждащият елемент отдава своята енергия на новия и така изтощава своята собствена - огънят изгаря, за да осигури раждаемост на земята; земята нарушава своята цялост, за да образува в себе си метала; металът губи своите качества при прехода; водата намалява силата си, докато напоява дървото, а то изгаря изцяло в огъня. В проявлението на тези два цикъла се изявява динамиката на природните процеси, тяхната взаимна свързаност и обратимост.

В контролиращия ян-цикъл подреждането и влиянието на елементите е следствие на способността им да се контролират (разрушават) взаимно – огънят разтопява метала; металът сече дървото; дървото с корените си разрушава земята и изсмуква силите й; земята спира и отклонява водата; водата гаси огъня.

Обратен на него е контролиращият ин-цикъл - огънят губи силата си, докато разтопява метала; металът губи остротата си, докато сече дървото; дървото пресъхва, след като е изсмукало силите на земята; земята се разтваря и отмива, докато спира и отклонява водата; водата се изпарява, докато гаси огъня.

Разрушителните сили и способности се проявяват, когато липсват всички елементи, необходими за съзидателния цикъл, но чрез тях могат и да се корегират определени състояния или обстановки.

НАЗАД