ФЪН ШУЙ ПРОЕКТ


Фън Шуй проектът включва:

  1. Всичко изброено в Устна консултация с нанасяне на данните върху плана
  2. Нанасяне на осемте сектора
  3. Съставяне на вариантна аналитична таблица за състоянието на осемте сектора
  4. Определяне на личните благоприятни и неблагоприятни посоки за обитателите
  5. Определяне на благоприятни и неблагоприятни посоки и зони за обекта
  6. Анализ по план на осемте сектора (предимно за съществуващи и обзаведени обекти)
  7. Анализ на плана за избор на помещения (предимно за необзаведени и недовършени обекти) и съвместимостта на обитателите с обекта
  8. Препоръки за корекции

Необходими предварителни данни:

  1. Дата на раждане на обитателите
  2. Архитектурен план на обекта

Срок за изготвяне на проекта:

До 2 седмици след посещението на обекта


Цени:

1. за обекти на територията на град София и прилежащите квартали - 15 лв./кв.м застроена площ, но не по-малко от 500 лв. За площи над 150 кв.м цената се намалява

2. за външни площи (дворове, градини и др.) - 3 лв./кв.м. За площи над 250 кв.м цената се намалява

Забележка: за обекти извън територията на град София и прилежащите квартали се начисляват командировъчни разходи

НАЗАД