УСТНА КОНСУЛТАЦИЯ


Устната консултация включва:

 1. Посещение на обекта
 2. Оглед на обекта и прилежащите пространства
 3. Радиестезична проверка за геопатология
 4. Радиестезична проверка за мрежата на Хартман и Къри
 5. Анализ на разположението на помещенията
 6. Анализ на мястото и разположението на входната врата
 7. Анализ на обзавеждането
 8. Анализ на прилежащите и външните пространства
 9. Ин-Ян анализ
 10. Анализ на Петте елемента
 11. Определяне на личните триграми, елементи и числа от Луо Шу на обитателите
 12. Определяне на личните добри и лоши посоки на обитателите
 13. Обсъждане на съществуващи или потенциални проблеми
 14. Препоръки за корекции

Необходими предварителни данни:

 1. Дата на раждане на обитателите
 2. Архитектурен план на обекта (желателно)

Цена: 750 лв. за обекти на територията на град София и прилежащите квартали

Продължителност: до 3 часа

Допълнителни посещения по желание на клиента се заплащат по 200 лв.

Забележка: за обекти извън територията на град София и прилежащите квартали се начисляват командировъчни разходи по договаряне

НАЗАД