ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ (120 Златни правила), Селин Бон, Aqua, София, 2002

Тази книга не е официално издание и екземпляр от нея няма да намерите в Народната библиотека. Липсва издателският номер (ISBN), карето с екипа, съдържанието и информация за автора. Джобният формат, както и липсата на обяснения и теоретична част би трябвало да бъдат улеснение за читателя, решил да се възползва от мъдростта на Фън Шуй във вид на готови правила. Остава личният избор дали да се спазват по начина, по който са написани в книжлето.

Следните пасажи трябва да се четат с особено внимание (с мой коментар):

 • стр.10 – „Жабата с три крака носи щастие” – само за китайците;
 • стр.12 – над входната врата обикновено се поставя огледало Ба Гуа, а не само символа;
 • стр.25 и 26 – ъглите на колоните и острите ръбове излъчват вредна енергия, но чак пък „смъртоносна”???;
 • стр.30 – описаното упражнение няма нищо общо с Фън Шуй;
 • стр.36 – „Универсалният щастлив ъгъл е юг-изток.” – във Фън Шуй няма такъв универсален ъгъл, ако приемем, че авторката е искала да посочи югоизток;
 • стр.57 – съветите за цветовете са противоречиви, защото не са обвързани с методика;
 • стр.58 – „Дървото, огънят и водата са елементите, които пораждат късмета” – елементи, самостоятелно и поотделно свързани с късмета, във Фън Шуй няма, а хармония има само при балансираното наличие на всичките пет елемента;
 • стр.74 – оризът е високо ценен само в Азия, но за Европа описаното правило е несъществено, а това важи и за Канада, откъдето е авторката;
 • стр.84 – християнските символи и определения нямат нищо общо с Фън Шуй;
 • стр.95, 96, 100, 116, 117 – ритуалите и вярванията нямат нищо общо с Фън Шуй;
 • стр.99 – за жабата вж. заб. към стр.10;
 • стр.114 – догматично и необосновано е вярването, че Ци влиза през вратата и веднага излита през отсрещния прозорец;
 • стр.118 – „Избягвайте химикалите” – екологията е малко встрани от Фън Шуй;
 • стр.124 – това Златно правило дава максимална височина на оградата 1 м, без да е обвързано с теорията и практиката на Фън Шуй, дори не е спомената императорската линийка.

Обща шестобална оценка – 2

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй