ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ: АРОМАТЕРАПИЯ, Джейми Лин, Аратрон, София, 1999

Джейми Лин е от учениците на проф. Томас Лин Юн и поднася материала съобразно неговата методика. Книгата е основно по школата „Стремежите на Ба Гуа”, ориентирана по входната врата, както я преподава той. За съжаление в текста няма достатъчно полезни неща за интересуващите се от Фън Шуй, а се вижда нескопосан опит за обединяване на Аюрведа (прана и чакри), гадателски техники, руни, ТКМ (в частта аромати), И Дзин, Кабала, карти Таро, свещена геометрия и християнство с Фън Шуй. Резултатът от тези напъни може да се определи като нещо средно между енергийна паеля и ароматен тюрлюгювеч.

В книгата трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

- стр.26 – „Фън Шуй, китайското изкуство на месторазполагането, по същество се отнася до аранжирането на околната среда...” - доста повърхностно описание;

- стр.28-29 – „Ако имате някакви въпроси или съмнения, моля потърсете съвета на специалист по ароматерапия.“ – авторката достойно и честно признава, че не разбира от ароматерапия, а само се опитва някакси да я свърже с Фън Шуй; „въздух“;

- стр.29 – „Изкуството да се внесе съвършенството на Природата в дадено пространство, за да се установи равновесие и хармония, се нарича Земен дизайн или Универсален Фън Шуй“ – всеки има право да нарича всичко по произволен начин, но „Универсален Фън Шуй“ не съществува като термин извън нейната книга;

- стр.42 – „Символите са много важни във Фън Шуй.“ – символите са едни от последните неща, които се включват в анализа; „Фън Шуй означава използването на символи за култивирането на личната енергия“ “ – това е лично мнение на авторката и то не кореспондира с никое обяснение за понятието Фън Шуй;

- стр.43-44 – „Свещената геометрия управлява също така и еволюцията на човешките същества… Чрез Фън Шуй ароматерапия вие ще изследвате голям брой от тези системи, включително и кабалистичното Дърво на живота, индийската система на чакрите и Ба Гуа във Фън Шуй. Чрез символизма те определят енергийните центрове в тялото, дома и живота ви.“ – според авторката ароматерапията е почти универсален ключ към цялостното човешко знание;

- стр.45 – „Фън Шуй на благоуханията се корени в универсалната енергия Ци, в древните традиции, символизма и развитието на личната Ци.“ – доста объркано, непоследователно и със сигурност невярно твърдение;

- стр.74 – „„Тялото, умът и духът са съставни части на цялата човешка личност. Ако на едно от тези нива няма хармония, другите две също ще пострадат. Фън Шуй има за цел да поддържа тези три нива в равновесие.“ – Фън Шуй има за цел да поддържа хармонията между енергиите на небето, човека и земята, но авторката не го е разбрала или не го е учила;

- стр..76-77 – „… още от древни времена тамянът е бил свързван със слънцето … Нима не е естествено едно благовоние, заредено с толкова силна символика, да стане допълнение към традиционния Фън Шуй?“ – не е естествено, както не трябва да се включват и дервишките танци или аборигенските ритуали, а и ароматерапията няма нищо общо с традиционния Фън Шуй;

- стр.77 – „В Кабала също има Дърво на Живота … Когато познанието, което съдържа дървото, се съчетае с Фън Шуй и благоуханията, можем да постигнем равновесие и хармония в живота си.“ – във всички други случаи, според авторката, от Фън Шуй реална полза няма!!!;

- стр.80 – „… първият символ на Фън Шуй ароматерапията ще бъде Дървото на Живота. Древните кабалисти …“ – странни са опитите на авторката да смесва древни учения, от които се интересува;

- стр.85 – „Съвършен кабалистичен благоуханен Фън Шуй!“ – а защо не и мюсюлмано-аборигенски сладко-люто-кисел Фън Шуй?;

- стр.95 – „Чакрите са фини енергийни центрове в телата ни, които провеждат Ци между телата и заобикалящата ни среда.“ – чакрите се от индийската енергийна система, която няма нищо общо с Ци и с Фън Шуй – тук вече е подходящ изразът „тюрлюгювеч“ от Фън Шуй, Кабала, Аюрведа и кой знае още какво;

- стр.96 „в тази книга ще наричам прана Ци, древното китайско и Фън Шуй понятие за нашата жизнена сила.“ – за авторката нищо не е такова, каквото си мислят другите – разширяване на обема на тюрлюгювеча;

- стр.145 – „Символът, който експертите по Фън Шуй използват, за да опишат целостта на житейските преживявания е Ба Гуа (което означава осем области)“ - Ба Гуа означава осем триграми (Ба – осем, Гуа – триграма), а по-безсмислено определение за тях не съм срещал; „личния Ба Гуа“ – няма личен, нито обществен, политически или религиозен Ба Гуа;;

- стр.146 – схемата на Ин-Ян е грешно позиционирана;

- стр.148 – схемата с триграмите е завъртяна на 180 градуса спрямо обичайното й представяне в древните текстове; Тай Дзи е също извъртян с 30 градуса на изток;

- стр.149 (бел. под линия) – „Гуа се наричат секторите на осмоъгълния Ба Гуа. Понятието гуа ще бъде взаимнозаменяемо с понятията област или енергиен център. (бел. авт.)“ - авторката се е почувствала свободна да нарича понятията от Фън Шуй както си избере, без значение дали кореспондира с оригиналните източници (възможно е учителят й да не е обяснил кое какво е) и дали сочи за доста непълни основни знания;

- стр.181 - Тай Дзи е извъртян с 30 градуса на изток;

- стр.209 – „… когато използвате подредбата на руните или тълкуванията на И Дзин, или разположението на чаените листа в чашата... В действителност самият Фън Шуй се смята за средство за гадаене!“ - в тюрлюгювеча има вече гадаене, макар че китайското гадателство и Фън Шуй са различни клонове на Петте китайски изкуства, за които авторката надали е чувала;

- стр.214 – „Подреждане на Таро. Кои етерични масла, свързани с дадена чакра и сектор от Ба Гуа, ще се отразят благоприятно върху всички аспекти на живота ми?“ - в тюрлюгювеча има вече и Таро.

Обща шестобална оценка – 1.

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй