ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

РИТУАЛИ ЗА КЪСМЕТ. Феншуй за любов и пари, Астра Луна, Милениум, София, 2012

Липсва информация за авторката, както и за нейната компетентност в областта на Фън Шуй. Вероятно името е псевдоним на несъществуващ автор. Има вече такъв случай с друго издателство.

Вероятно е преписвано от всевъзможни недостоверни източници, защото има смесване на методики от различни Фън Шуй школи, но без да се познават, виждат се и сериозни пропуски в базовите знания.

В книгата няма полезни неща за интересуващите се от Фън Шуй, затова трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

- стр.3 – „Според магьосниците и специалистите по феншуй…“ - няма общи неща в знанията между тях, нито обратима връзка;

- стр.85 – „… петте елемента – вода, огън, земя, въздух и метал.“ – познаването на Петте елемента е свързано с най-основните знания за Фън Шуй, но явно авторката не е стигнала и до тях, щом включва „въздух“;

- стр.86 – „На ключови места в дома трябва да се поставят символични предмети…“ – това не е препоръка от Фън Шуй;

- стр.87 – „… да вградите монети в стаите и пода“ – това не е препоръка от Фън Шуй; „… да вържете три монети с червен конец и да поставите такъв символ в ъглите на всяка стая.“ – това е от китайската култура, но не и от Фън Шуй; „Индивидуалният феншуй хороскоп може да покаже личните щастливи посоки на човека, но има и универсални, които важат за всички.“ – авторката нещо някъде е чела за посоки и хороскопи, но без да го разбира и без да знае теорията - така се получава безсмислено изречение.

- стр.90 – „… север … да увеличите елемента огън.“ – пак липса на основни знания за Петте елемента; „сняг – на източни, югоизточни и северни страни“ – и тук също;

- стр.92 – „… здравето … лявата страна на жилището си. Подходящи цветове са: зелено, червено и синьо.“ – неуспешна смесица на различни школи; ляво се определя съобразно посоката на гледане от избрана стационарна точка, което в случая не е обяснено, защото се гледа обикновено от входната врата навън или навътре;

- стр.93 – „… късмет, от който да се ползва цялото семейство, трябва да активирате западната част от дома си.“ – грешно;

- стр.94 – „дясната страна на къщата“ – вж. заб. към стр.92;

- стр.96 – „лотос, водни лилии, аметист“ – не са към Фън Шуй; „подсилете и най-левия ъгъл в задната част на жилището си.“ – вж. заб. към стр.92; дори не коментирам кой е левият ъгъл – вдясно или вляво от най-левия ъгъл;

- стр.98 – „Активирайте и пространството вдясно от входната врата.“ – вж. заб. към стр.92;

- стр.100 – „… най-левия ъгъл в задната част на дома си.“ – вж. заб. към стр.92 и 96; на стр.96 това място беше за любов, сега е за пари – авторката не помни какво е написала преди четири страници; „Подходящите цветове са: … червено, виолетово …“ – много груба грешка, отново свързана с непознаване на Петте елемента;

- стр.101 „… активирате пространството вляво от входната врата.“ – вж. заб. към стр.92; „Подходящите цветове са: черно, зелено и синьо“ – поредната много груба грешка, отново свързана с непознаване на Петте елемента;

- от стр.102 до 107 – цветовете и символите не са свързани с Фън Шуй по описания начин;

- от стр.108 до 110 – началото на годините е дадено според лунно-слънчевия календар, а Фън Шуй работи със слънчевия; показаните имена на години не са правилни, защото авторката няма познания за структурата на китайския календар.

Обща шестобална оценка – 1.

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй