ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

Фън Шуй за дома, Прити Сата, ХОМО ФУТУРОС, София, 2008

Липсва информация за авторката, както и за нейната компетентност в областта на Фън Шуй. В интернет се виждат доста нейни книги за йога, лечение с мед, житния режим на Дънов и една за Фън Шуй, която вече съм коментирал тук: http://www.feng-shui.bg/index.php?page=publication26. Всичко това ми подсказва, че е по-вероятно името да е псевдоним на несъществуващ автор. Има вече такъв случай с друго издателство.

Вероятно е преписвано от всевъзможни недостоверни източници, защото има смесване на методики от различни Фън Шуй школи, но без да се познават, виждат се и основни пропуски в базовите знания.

В книгата има малко полезни неща за интересуващите се от Фън Шуй, затова трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

- стр.4 – „Компасът луо пан … включва и йероглифите на И Дзин.“ - само някои компаси имат кръгове с хексаграмите (а не йероглифите) от И Дзин; „… багуата, осмоъгълната форма, с която се определят посоките не света в китайския фън шуй.“ – толкова глупости в едно изречение трудно се намират; „Третият подход се основава на интуицията.“ – няма интуитивен Фън Шуй; „Дао, или Пътят, залегнала в основите на фън шуй…“ – Фън Шуй възниква няколко хиляди години преди даоизма;

- стр.5 – „… енергиите ин, ян и чи.“ – Ин и Ян са проявления на всемирната енергия Ци (Чи); знакът Тай Дзи е завъртян с 90 градуса по часовника без обяснения; в таблицата нечетните числа са ин, а четните са ян – точно обратното е;

- стр.6 – „Чи има три състояния: шън, съ и ша.“ – състоянията (качеството на енергията) са пет - пропуснати са Уан и Туей;

- стр.7 – „Петте елемента си взаимодействат по три основни начина – чрез циклите на пораждане, разрушаване и редуциране.“ – всъщност са описани само два цикъла (редуцирането е метод на действие при хармонизация на У Син), а взаимодействията между елементите са общо пет;

- стр.8 – „Характеристики на елементите“ – частта с хората е към астрологията, а не към Фън Шуй (отнася се за цялата книга);

- стр.12 – „Участъците на земята върху компаса заемат 12 такива точки, които се представят от 12 животни – зодиакалните знаци в китайската астрология.“ – грешна представа за единството на време и място (животните обозначават време); „Китайският календар е лунен“ – Фън Шуй работи със слънчевия календар;

- стр.31 – таблицата е непълна, защото критериите за съвместимост са пет, а не четири, а това я прави безполезна;

- стр.32 – „Багуа“ – Ба Гуа означава „Осем триграми“, но тук те липсват (отнася се за цялата книга); знакът Тай Дзи пак е извъртян; местата на Дракона и Тигъра са разменени, което е много груба грешка; „багуата“ – вероятна грешка на преводача;

- стр.35-38 – триграмите са показани, но имената им липсват;

- стр.39 – „Хората условно се делят на принадлежащи към източната или към западната група. Тази принадлежност се определя от магическото число гуа (според системата ба-дзъ)“ – школата се нарича Ба Джай (Осем двореца), а Ба Дзъ (Осем йероглифа) е името на най-известната китайска астрология – много груба грешка, която продължава и нататък в книгата;

- стр.59 – началото на месеците е посочено по слънчевия календар – вж. заб. към стр.12;

- стр.63 – цветовете на „Щастливите звезди“ са по школата на Летящите звезди Сан Юан, а не по Ба Джай;

- стр.76 – „Фиг.7“ – схемата е неправилна, защото секторите не са под 45 градуса, а и вратата не е разположена в обозначената посока;

- стр.81 – „Дневната по принцип е ин пространство“ – дневната е Ян, защото там има активност;

- стр.85 – правилата за спане на различните групи хора нямат обосновка;

- стр.91 – „В зависимост от посоките жилищата се делят условно на източна и западна група… Принадлежността към дадена група се определя от посоката на входната врата.“ – групата се определя от посоката на тила на къщата, като входната врата може и да не е на фасадата – много груба грешка в прилагането на Ба Джай.

Обща шестобална оценка – 2.

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй