ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ за децата - 125 съвета, Селин Бон, ИКОН-М, София, 2010

Тази книга не е официално издание и екземпляр от нея няма да намерите в Народната библиотека. Липсва издателският номер (ISBN), съдържанието и информация за автора. Джобният формат, както и липсата на обяснения и теоретична част би трябвало да бъдат улеснение за читателя, решил да се възползва от мъдростта на Фън Шуй във вид на готови правила. От обявените 125 съвета са отпечатани 121, неизвестно защо, като част от тях не са свързани с Фън Шуй. Ако съветите бяха с поредни номера, това щеше да бъде видимо, но в такова издание човек може да се ориентира само по броя на страниците. Използвани са школите „Ба Гуа“, „Четирите защитни животни“ и „Стремежите на Ба Гуа”, ориентирана по компаса или по входната врата, както и част от теорията за Петте елемента. Авторката, за която няма информация какво и къде е учила, смесва произволно техники и елементи от различните школи, но без обосновка, дори понякога и без смисъл.

Коричната цена е четири лева, но е по-добре с тези пари да се купи нещо полезно. Многото грешки и несъответствия в почти всеки съвет показват повърхностни и частични знания за Фън Шуй.

Следните пасажи трябва да се четат с особено внимание (с мой коментар):

- челна стр. – знакът Ин-Ян е завъртян на 90 градуса в посока на часовниковата стрелка, което показва непознаване на неговото значение във Фън Шуй

- стр.5 – „Леглото трябва да е ориентирано в най-благоприятната посока на мъжа“ - не е обяснено защо на мъжа, а не на жената/майката;

- стр.6 – според авторката слагането на символи на плодовитостта е универсален начин за решаване на всякакви проблеми, освен медицински, с трудното зачеване;

- стр.7 – „Фигурка на слон за мъжка рожба” – трябва да приемем този съвет на доверие, защото смислено обяснение няма, както и няма слонове в Китай;

- стр.9 – „Здраво поколение. Положете в семейното легло момченце, родено в годината на Дракона” – не е обяснено неговото участие в процеса на зачеване, но няма и нужда за този недомислен съвет;

- стр.10 – „Ако пред прозореца има високо дърво, прекалено близо до жилището, това също е неблагоприятно, защото ще изпраща отровни стрели” – не е обяснено защо, нито какъв вид са отровните стрели, а това е важно при избора на метод за защита;

- стр.37 – „Юг, югозапад и запад са най-добрите посоки за дъщерите в семейството“ – югозапад е мястото (авторката бърка посока с място в цялото книжле) на майката, защото в Ба Гуа там е триграма Кун, но чак такова задълбочаване в посоките и в триграмите се е сторило излишно на авторката;

- стр.38 – „метални предмети, символизиращи елемент Земя.“ – това е поредната безсмислица;;

- стр.40 – „Високите деца в къси креватчета често се разболяват“ – това не е от Фън Шуй;

- стр.83 – „Единственото, което е допустимо да се постави в центъра на детската стая е голямо живо растение“ – пак някакви странични недомислени съвети за тичащи около фикуса деца;

- стр.114 – „Слонът е идеален талисман за сектор Деца и брак“ - за слоновете вж. заб. към стр.7, а сектори „Деца“ и „Брак“ са два различни, а не един общ;

- стр.115 – „Изображения или фигури на ангели, поставени в сектора на децата, ще ги защитават от беди“ – може да ги защитават и от светкавици, но не и според Фън Шуй;

- стр.125-128 – „Приложение“ – тази таблица е преписана отнякъде без особено напрягане да се разбере какво пише в нея – свършването на месеца (или годината) и започването на следващия са винаги в един и същи ден; не е обяснено защо има плюсове и минуси на Петте елемента; не е обяснено защо в колоната „Число“ има две различни числа, както и защо те липсват след 2005 г. Вижда се, че авторката не може да обясни нещо, което не знае.

Обща шестобална оценка – 2.

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй