ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ за семейството - 125 съвета, Селин Бон, ИКОН-М, София, 2010

Тази книга не е официално издание и екземпляр от нея няма да намерите в Народната библиотека. Липсва издателският номер (ISBN), съдържанието и информация за автора. Джобният формат, както и липсата на обяснения и теоретична част би трябвало да бъдат улеснение за читателя, решил да се възползва от мъдростта на Фън Шуй във вид на готови правила. От обявените 125 съвета са отпечатани 121, неизвестно защо. Ако съветите бяха с поредни номера, това щеше да бъде видимо, но в такова издание човек може да се ориентира само по броя на страниците. Използвани са школите „Ба Гуа“, „Четирите защитни животни“ и „Стремежите на Ба Гуа”, ориентирана по компаса, както и доста елементи от теорията за Петте елемента. Авторката, за която няма информация какво и къде е учила, смесва произволно техники и елементи от различните школи, но без обосновка, дори понякога и без смисъл.

Коричната цена е четири лева, но е по-добре с тези пари да се купи нещо полезно. Многото грешки и несъответствия в почти всеки съвет показват повърхностни и частични знания за Фън Шуй.

Следните пасажи трябва да се четат с особено внимание (с мой коментар):

- челна стр. – знакът Ин-Ян е завъртян на 90 градуса, което показва непознаване на неговото значение във Фън Шуй;

- стр. 4 – „китайския компас Ба Гуа“ – много груба грешка – компасът е Луо Пан; „мястото на бащата в един дом е посоката североизток“ – според Ба Гуа триграмата Циен отговаря на бащата в семейството и тя е на северозапад; тази груба грешка се повтаря почти в цялата книга и всички съвети, свързани с това понятие, са грешни;

- стр.8 – не е обяснено защо кухнята влияе зле на бащата;

- стр.11 – „Североизточният ъгъл се смята за място на „Големия метал” - мястото на „Големия Метал“ е северозапад и всички съвети в цялото книжле, свързани с това понятие, са грешни; а каква е трактовката на И Дзин за планината, няма значение за Фън Шуй;

- стр.16 – „три китайски монети, привързани една о друга с червена панделка” – ако авторката познаваше Петте елемента, щеше да знае, че не е добре да се комбинират Метал (монети) с Огън (червено); за трикраката жаба дори няма и да коментирам;

- стр.23 – съветът е смес от техники от различни школи, поради което е недостоверен и се разминава с практиката за прилагане на Петте елемента;

- стр.26 – „кобила (символ на майчинство)” – не и във Фън Шуй;

- стр.28 – триграмите, отговарящи на синовете, са в три сектора, а не само в източния, но явно авторката не познава принципа на създаване на Ба Гуа;

- стр.40 – „Не слагайте източник на вода върху стълбище” – не е обяснено защо;

- стр.44 – „Не прекрачвайте! Никога не стъпвайте върху учебниците на децата си.“ – това не е от Фън Шуй;

- стр.45 – „Китайците избягват 4, защото им напомня йероглиф със значение „смърт“ – това е така само на кантонски, на който говорят около 6% от китайците, предимно в Южен Китай;

- стр.47 – символи, божества, будизъм – всичко това не е от Фън Шуй;

- стр.57 – „Любовният възел от червена панделка“ – не е от Фън Шуй;

- стр.59 – написаното не е съвет и е безполезно;

- стр.72 – глобусът и Тифани не са от Фън Шуй;

- стр.73 – порцелан в източния ъгъл не е добра идея, защото слагаме Земя при Дърво, но явно авторката не се е замислила чак толкова дълбоко за Петте елемента;

- стр.74 – не е обяснено защо да не се слага вода в северния ъгъл, след като там е триграма Кан, отговаряща на елемента Вода;

- стр.76 – невидимите „отровни стрели“ са безопасни, освен ако е радиация или електромагнетизъм;

- стр.80 – елементът Земя се асоциира с квадрат, не с кръг – поредната груба грешка;

- стр.84 – не е обяснено защо да не се слага печка в южния сектор, след като и двете са към елемента Огън;

- стр.94 – разглежда се съпружеска спалня, а в началото на книжлето се определяха най-добри стаи поотделно за майката и бащата – на какво да вярваме?;

- стр.107 – отново се разглежда семейният портрет, както и на стр.77 – май авторката не помни какво е писала;

- стр.108 – „керамични слонове“ – в Китай и във Фън Шуй слонове няма;

- стр.116 – „десет императорски монети“ – има причина да са десет, но авторката не я знае;

- стр.117 – разположението на китайските монети не е от Фън Шуй;

- стр.118 – съветът щеше да бъде пълен, макар и несвързан с Фън Шуй, ако авторката беше написала къде да се сложи кутийката;

- стр.119 – описаните цветове наистина отговарят на елемента Земя, но не трябва да са доминиращи, а балансирани спрямо Петте елемента – пропускането на този баланс е груба грешка;

- стр.121 – „Годините в китайския Лунен календар се определят от първото Новолуние в годишния цикъл“ – поредната недомислица като резултат от малко и повърхностно четене – лунната година започва с второто новолуние след зимното слънцестоене, но по-важно е, че Фън Шуй работи със слънчевия календар, а не с лунно-слънчевия, както е правилното му име;

- стр.124 – „Източните хора“ би трябвало да живеят в жилище, чиито вход гледа на изток, „западните“ – на запад“ – този елементаризъм е следствие от непознаване на школата Ба Джай;

- стр.125-128 – „Приложение“ – тази таблица е преписана отнякъде без особено напрягане да се разбере какво пише в нея – свършването на месеца (или годината) и започването на следващия са винаги са в един и същи ден; не е обяснено защо има плюсове и минуси на Петте елемента, не е обяснено защо в колоната „Число“ има две различни числа, както и защо липсват след 2005 г.

Обща шестобална оценка – 2.

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй