ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ АСТРОЛОГИЯ, Джон Сандифър, Аратрон, София, 2002

Тази книга не е за Фън Шуй и няма нищо общо с това древно китайско учение, освен основните концепции на китайската метафизика като изходна база. Текстът е за японска астрология, която е възникнала въз основа на знанията за Фън Шуй.

Подзаглавието „Как да постигнем хармония и щастие с помощта на „Ци на деветте звезди““ казва всичко за съдържанието на книгата, след като знаем, че деветте звезди не са Летящите звезди. В нея няма нищо полезно за интересуващите се от Фън Шуй, а полезността й в тази насока ще прецени всеки читател, дори и само като прочете следните пасажи (с мой коментар):

  • стр.19 – знакът на Тай Дзи е обърнат и извъртян, без да е обяснено защо е показан така;
  • стр.32-33 – показани са само две взаимодействия между Петте елемента, а те са общо пет;
  • стр.34-35 – не е обяснено откъде идват числата, отговарящи на всеки от Петте елемента, а това са основни знания във Фън Шуй;
  • стр.107 – „В някои интуитивни школи на фън шуй Магическият квадрат е известен като Ба Гуа“ – това е много груба грешка и показва липса на базови знания – не може да показваш Луо Шу и да го определяш като Ба Гуа (дори преводачът го е забелязал в бележка под линия);
  • стр.282 - „БИБЛИОГРАФИЯ“ – има посочени 12 източника, като само четири са за Фън Шуй, вкл. Сара Росбах (за нея четете в www.feng-shui.bg/7), Карън Кингстън (за нея четете в www.feng-shui.bg/50) и Саймън Браун (за него четете в www.feng-shui.bg/66) и в www.feng-shui.bg/62), който също като автора е учил при японци.
  • Обща шестобална оценка – 1.

    инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй