ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ПРАКТИЧЕСКИ ФЪН ШУЕЙ, Саймън Браун, A&T Publishing, София, 2006

Фън Шуей e хилядолетно китайско учение за енергийната хармония, но разсъжденията и анализите са правени по японската астрология „Деветзвездната Ки“, по която е и обучението на Саймън Браун. От такава гледна точка съответствието с класическия Фън Шуей е много спорно и името на книгата е подвеждащо. Това се вижда и в маркираните пасажи, които трябва да се четат с особено внимание (с мой коментар):

 • стр.3 – показаната компасна схема над заглавието не е от Фън Шуей, а от Деветзвездната Ки;
 • стр.4 – определението на автора за Фън Шуей като „„масаж шиацу за цялото ви същество“ не е изненадващо, като се знае какво е учил;
 • стр.6 – „Източната астрологична система известна като Астрология на деветте ки“ – явно японските учители на автора са го убедили, че те стоят в центъра на Източните знания, макар цялата им култура да е дошла от Китай;
 • стр.7 – „Четирите школи“ – не са само четири, но авторът толкова знае; „Методът на компаса … Посредством Астрологията на деветте ки…“ – компасните методи са повече; „При Метода на осемте дома предната част на къщата…“ – определяща не е предната, а задната, а от другите обяснения се вижда, че авторът не познава тази методика; „Методът на падащата звезда“ е всъщност на Летящите звезди;
 • стр.8 - „Школата на формите … Мрежа от девет квадрата, известна под името Ба Гуа“ – тази мрежа се нарича Луо Шу, а Ба Гуа означава осем триграми; „Методът на компаса … в настоящата книга е представен този метод и свързаната с него Астрология на деветте ки така, както ги преподават японските майстори.“ – японското обединение на Фън Шуей с астрология е далеч от класическия Фън Шуей, но хубаво е, че авторът ги разграничава;
 • стр.10 – тук авторът показва един наистина разумен подход към прилагането на Фън Шуей за Южното полукълбо, без да се е повлиял от писанията на Лилиан Ту;
 • стр.12 – „Основната цел на фън шуей е …“ – формулирана неправилно;
 • стр.15 – „Индивидуална чи“ – всичко написано в тази глава се отнася към ТКМ, а авторът използва индийските чакри, неизвестно защо;
 • стр.17 – „Фази на луната“ – луната не е свързана с Фън Шуей, защото Ин и Ян, каквото е името на тази глава, идват от Слънцето;
 • стр.18 – „Вертикалните линии са по-ински, така че най-горната част на релефа е със силно изразени ински качества.“ – обратното е; „… великите практически учения като например фън шуей и източната астрология се проявяват по време на медитация или съзерцание…“ – може и без медитация, а и Деветзвездната Ки не е единствената източна астрология ;
 • стр.19 – отново добро обяснение за енергиите в Южното полукълбо в началото на страницата; „Например високите, тънките и вертикалните сгради като небостъргачите, притежават по-инска енергия, докато ниските и широки здания са по-янски“ – обратното е;
 • стр.20-21 – тази част с личните енергии не е към традиционния Фън Шуей;
 • стр.26 – правоъгълната форма за Дърво и ромбът за Огън не са дефинирани като съотношение; материалите, съответстващи на Огън и Вода липсват; Земните материали не включват естествени влакна, защото те произлизат от Дърво; камъкът не може да е към Метал, защото произлиза от Земята;
 • стр.27 – „Два потока от чи управляват взаимовръзките между петте елемента“ – тогава защо са показани три взаимодействия между Петте елемента, след като те са общо пет?;
 • стр.30 – „Всяка посока също е свързана с … време от деня и определен сезон.“ – няма как да се свържат място и време – объркване на визуализацията за време с компаса; тази принципна грешка е в целия текст до края;
 • стр.34 – „Магическият квадрат е открит преди хиляди години от китайския император Фу Си, легендарният творец на най-великият философски текст на Китай, „И Дзин““ – авторът дори не е прочел в интернет, че Фу Си е създал триграмите, а И Дзин е написана от цар Уан поне 1000 години по-късно;
 • стр.35 – „Астрологията на деветте ки е името на фън шуей астрологията в Япония“ – Фън Шуей и астрологиите са различни клонове на китайската метафизика, затова Фън Шуей астрология няма;
 • стр.36 – „…на 3, 4 или 5 февруари (според фазите на луната – бел. прев.)“ – некомпетентност на преводача – датите са по слънчевия календар, а не по лунния;
 • стр.58-61 – добри обяснения за влиянието на ланшафта и недостига на Ци;
 • стр.77 – „Хоризонтални греди и колони“ – хоризонтални колони няма;
 • стр.140 – „Криволичеща алея към входа“ – на тази снимка вратата е невидима, а това е лошо;
 • стр.143 – „Блестящите панти и брави…“ – бравите са вкопани и не се виждат, за разлика от дръжките;
 • стр.144 – „Стъклата на прозорците … Цветът на стъклото трябва да е в съответствие с посоката.“ – значи на север сме с черни стъкла!!!;
 • стр.147 – „Декоративни предмети“ – не се препоръчват от Фън Шуей;

Библиография няма, от което следва, че авторът си знае всичко и не се е повлиял от други текстове.

Обща шестобална оценка – 2.

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй