ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЕЙ: КУХНЯТА НА ПЕТТЕ ПЪРВОЕЛЕМЕНТА, Йона Пурти и Адриана Ортемберг, КИБЕА, София, 2007

Интересна готварска книга, но няма връзка с Фън Шуй, защото храненето е предмет на изследване от ТКМ. От такава изходна база трудно може да се види нейната полезност за интересуващите се от древното китайско учение. В допълнение – разсъжденията и анализите са правени по някои от школите на Фън Шуей и по японската астрология „Деветзвездната Ки“, но това се разбира едва в края, при имената на продуктите.

Няма информация за авторките и трябва да приемем на доверие, че са професионалистки в областта на Фън Шуей. Това доверие се изчерпва още в началото на книгата, когато те прибавят нова функция на Фън Шуей, свързана с храните и готвенето, които са в областта на ТКМ (Традиционна китайска медицина).

Може авторките да са авторитети в областта на ТКМ, но от текста не може да се направи същия извод за знанията им по Фън Шуей. Общите обяснения за прилагането на Фън Шуей са повърхностни и непълни, затова могат да се пренебрегнат.

Странно е оформлението – на трета корица е изписана като консултант Ани Пешева (такива консултанти трябва да има всяка книга за Фън Шуей на български език), но в авторското каре името й липсва.

Няма полезни знания за Фън Шуей в тази книга и само за пълнота на изложеното маркирам някои пасажи, които трябва да се четат с особено внимание (с мой коментар):

 • стр.7 – „Във ФЪН ШУЕЙ: КУХНЯТА НА ПЕТТЕ ПЪРВОЕЛЕМЕНТА са използвани традиционните познания на Фън Шуей за приготвянето на храната и за начините на подреждане на дома...” – Фън Шуей се занимава само с подреждането на дома, но не и с готвенето, което е предмет на ТКМ;
 • стр.8 – „… някои места ни зареждат с хармония, а други – с дисхармония. Това се дължи на несъвместимостта на нашите пет първоелемента с първоелементите на заобикалящата ни среда.“ – дисхармонията между елементите е само между два по два, определени от теорията за Петте елемента, а не между всички заедно; „Преди около 4000 години мъдреците на древен Китай са установили, че Вселената се състои от енергия“ – преди доста повече години са го установили – само календарът им е на повече от 4700 години;
 • стр.9, в карето – „Фън Шуей е основно средство за връзка на нашия вътрешен свят с външния свят.“ – дори и да приемем, че това е вярно, мястото на готвенето в тази система е илюзорно;
 • стр.11 – „… негативно предзнаменование, например „катастрофа“ или „нещастие“.“ – предзнаменования във Фън Шуей няма, споменатите трябва да са описани в пета глава, но не са;
 • стр.12 – „Газовите и електрическите печки причиняват замърсявания, като изгарят прах и други частици.“ – газовите – да, но електрическите – твърдо не;
 • стр.13 - „Когато се избира осветление, за предпочитане са лампи с нажежаема жичка, вместо флуоресцентни, тъй като те увеличават електростреса и в крайна сметка консумират нашата собствена енергия.“ – според авторките излиза, че флуоресцентните лампи няма да светят, ако ние не сме наоколо;
 • стр.15 – „Ци се абсорбира от жлезите, разположени под езика…“ – опростеното разбиране на авторките за Ци като лъжица топла супа не е от класическия Фън Шуей;
 • стр.16, 17, 30 – знакът Тай Дзи е извъртян на няколко градуса без обяснения;
 • стр.17 – в таблицата с Тай Дзи са включени време към Ян и пространство към Ин, а те са несъпоставими ;
 • стр.21, снимка – място №1 е най-важно, а е с гръб към междинната врата, противоположно на правилата;
 • стр.23 – „Стайните фонтани и картините, изобразяващи вода, също увеличават вибрациите в едно помещение.“ – как и при какви случаи?; „… да окачим предмет с подходящи форми.“ – кои са подходящите форми?; „Пречистване на помещенията“ – няма такива ритуали във Фън Шуей;
 • стр.24 – „БА ГУА“ – Ба Гуа означава осем триграми, а в цялата глава триграми няма; обясненията в карето със Седемте предзнаменования, които не са обяснени и показани тук, се разминава с класическите определения за Фън Шуей;
 • стр.25 – няколкото думи за планините са от Школата на формата, но и тя не е спомената подобаващо;
 • стр.31 – „За да върнем хармонията в потока на двете сили, най-добре е да се консултираме със специалист по Традиционна китайска медицина (ТКМ).“ – това е най-важното и вярно изречение в цялата книга, но защо тогава присъства и Фън Шуей?
 • стр.141 – едва тук се появяват триграмите, но нищо не е обяснено;
 • стр.142 – „Изчисляване на рожденото число“ – не е обяснено как се изчислява годишното число за родените след 2000 г., а би трябвало, защото оригиналната книга е от 2002 г.; таблицата за рожденото число не е обяснена и не е свързана с никоя школа във Фън Шуей; „Приема се, че в триграмите се съдържат тайните на Вселената. Фактически, ако се приеме, че представляват миниатюра на бинарната математическа система, легендата по невероятно точен начин се вписва в модерното научно мислене.“ – не се вписва, защото в двоичната система се работи с 0 и 1, а Ян-черта е 1 и Ин-черта е 2; „Във Фън Шуей всички дати, години, месеци и дори часовете могат да се сведат до едно просто число.“ – малко са се объркали авторките между ТКМ, Фън Шуей и китайска астрология (три клона на китайската метафизика);
 • стр.143 – не съветвам никого да използва показаните схеми със зони – всичко е объркано и е без единна концепция; дори на картата юг е долу;
 • стр.144 – не препоръчвам използването на предзнаменованията поради липсата на достатъчно обяснения какво се прави с тях;
 • стр.145 – показани са два начина за работа с Ба Гуа, взаимно изключващи се, но авторките пазят в тайна кой от двата трябва да се използва;
 • стр.146-147 – твърде елементарно и опростено представяне на практиката по Фън Шуей – ако беше толкова просто, нямаше да се изучава с години;
 • стр.148-151 – голяма част от продуктите са с японски имена, а това вече дава представа какво са учили авторките – японска астрология Деветзвездната Ки, която е отчасти базирана на Фън Шуей;
 • задна корица – „… според китайския даоизъм…“ – а може би има и индийски?

Обща шестобална оценка – 2.

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй