ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЕЙ, майстор Лам Кам Чуен, Кибеа, София, 2001

За пръв път издател е включил в екипа отделен редактор за китайската част, затова няма грешки в изписването на китайските имена и термини.

Текстът дава информация само за основните понятия във Фън Шуей и за Школата на формата, но за начинаещите и това е достатъчно.

Тази книга е една от най-добрите, излизали на българския книжен пазар, но и в нея има някои пасажи, които трябва да се четат с особено внимание (с мой коментар):

 • стр.11 – „Самотната кула ... но й липсва подкрепа ... а заостреният, приличащ а нож и винаги насочен към нея пръст на остров Рузвелт, е твърде обезпокояващ.” – сградата на ООН е елемент Дърво и е на брега на реката (елемент Вода) – това е подкрепа; островът сочи руслото на реката, а не сградата – няма нищо обезпокоително;
 • стр.16 и 17 – обясненията за Ин-Ян са даоистки, а и знакът Тай Дзи е извъртян на около 100 градуса наляво без обяснения (за даоистите това е без значение, но във Фън Шуей не е така);
 • стр.19 – и тук знакът Тай Дзи е извъртян на около 100 градуса наляво без обяснения (слънцето е Ян, но то е вляво, а не горе и луната е Ин – вдясно горе, а не долу); „сладко – горчиво“ са вкусове и се отнасят към Петте елемента в ТКМ, а не към Ин-Ян баланса във Фън Шуей ;
 • стр.23 и 25 – подреждането на триграмите в двете схеми е Ранно и Късно небе, но обяснения за разликите липсват;
 • стр.26 – „… ще откриете всички числа от едно до девет…“ – числата в Хъ Ту са от 1 до 10;
 • стр.27 – „Начертанията на коня-дракон и костенурката били преработени в знаменития днес китайски числов квадрат…“ – това е само за костенурката – на коня-дракон е схемата Хъ Ту (необяснима теоретична и историческа грешка на автора);
 • стр.28 и 29 – тук вече са показани и обяснени Ранното и Късното небе, но връзката между тях липсва; в Ранното небе в квадрата са числата до 9, но без 5, което не отговаря на номерацията при възникването им – от 1 до 8 (необяснима теоретична и историческа грешка на автора);
 • стр.31 – не е обяснено каква вредна енергия нахлува през черните квадрати, защо става така и как да се предпазим от нея;
 • стр.32 – в таблицата „ВКУС, МИРИС, ОРГАН“ са от ТКМ, а не от Фън Шуей;
 • стр.34 – „Цикли на промените“ – описани са два цикъла, а те са четири при пет взаимодействия между елементите;
 • стр.37 – рисунката, илюстрираща сграда – Вода, е неподходяща, защото не дава представа за описаните качества на елемента;
 • стр.66 - „Ако пътят извива подобно на дъга, както е показано на рисунката, той прилича на тетивата на лък, чиято стрела е насочена право срещу двете сини къщи.“ – пътят е като лък, а не като тетива – редактор и коректор на са внимавали, дори и авторът да е сгрешил;
 • стр.67 – „Всяка от трите къщи би могла да бъде в опасност, в зависимост от това накъде се движи колата.“ – само двете горни къщи са застрашени (необяснима теоретична грешка на автора);
 • стр.68 – обясненията са верни за голям кръгов площад с интензивно движение, но за малко площадче с няколко къщи в края на глуха улица ситуацията е различна и тук не е обяснена;
 • стр.80 – „Енергията … може да идва от невъобразимо далечни източници в нашата галактика или от други части на вселената.“ – от въртенето на Земята космическата енергия е циклична или с променливо действие, поради което Фън Шуей не я изследва – това се прави в астрономията, защото дори астрологията работи с модели, а не с действителни данни;
 • стр.83 – „Опора от едната страна“ – неясна връзка между рисунка и текст;
 • стр.84 – „Фън Шуей сред града“ – не е описана сградата – Тигър;
 • стр.92 – „1.“ – не е задължително към къщата да идват „вредни енергии“; „2.“ – описанието на двата храста може да се отнася до някои култури, но не е общовалидно;
 • стр.97 – „Енергиите могат лесно да нахлуват от една стая в друга, ако има отворен, пряк път за движение през вратите.“ – това не е проблем, защото обикновено целта на Фън Шуей е да накара Ци да се движи из всички стаи;
 • стр.102 – „Непрестанно течение“ – това е догматично твърдение, защото условието е изпълнено само ако са отворени едновременно вратата и прозорецът;
 • стр.104 – „огледалата … усилват образа на всеки предмет, който отразяват.“ – огледалата удвояват образа, но само от гледна точка на наблюдателя (авторът сякаш не е виждал огледало!?);
 • стр.105 – „Но помнете, че отскачащата от огледалото енергия има по-висок интензитет (3).“ – необяснимо твърдение, след като дори и във Фън Шуей се знае, че интензитетът на енергията намалява с отдалечаване от източника й;
 • стр.110 и 111 – описанието на цветовете не кореспондира напълно с практиката на Фън Шуей, където те са представители на енергиите на Петте елемента;
 • стр.116 – много правилно авторът ни показва, че енергията не минава през затворени врати, но е забравил какво е писал на стр.102;
 • стр.122 – „… Дървото, което е родител на Земята в поредицата на контролирането.“ – неправилен израз – родителството е само в цикъла на пораждане;
 • стр.125 – приравняването на стаите с функциите на човешкото тяло е един много спорен и непопулярен метод на оценка във Фън Шуей;
 • стр.128 – „… задната стена на къщата е с лице към по-голямата част от задната градина. Затова тя е страната на костенурката както за къщата, така и за градината.“ – изненадващо твърдение – стената не може да бъде костенурка сама за себе си в къщата;
 • стр.138 – добре обяснена разлика между изискванията за дом и за магазин; „Объркана енергия“ – на рисунката е показано стандартно кръстовище и не може да се разбере къде е объркването в енергиите и какво го причинява;
 • стр.139 – „В центъра има малка метална игла, по която се установява посоката на Северния магнитен полюс.“ – вероятна грешка на преводача, защото е невъзможно авторът да не знае, че в китайските компаси стрелката сочи винаги на юг; „Луо-пан … От центъра към периферията са подредени множество концентрични кръгове, които носят основна информация за … движението на планетите…“ – стои майсторът неподвижно и по компаса следи движението на планетите?!?!;
 • стр.142 - „Ако в дъното на коридора има огледало, енергията ще отскача обратно в коридора, приемайки изкривени форми.“ – само ако огледалото е изкривено!;
 • стр.146 – „Водата винаги представлява проблем при Фън Шуей.“ – сякаш авторът не е чувал за Водните формули, носещи богатство!?!?;
 • стр.148 – „Остри ръбове“ – показаните прегради на рисунката са неутрализирани с цветя, но в текста това не е отразено – неподходящ пример;
 • стр.149 – „Конфликт в центъра“ – не е обяснено защо наличието на Ин и Ян води до конфликт, след като те дават баланс.

Обща шестобална оценка – 6.

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй