ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ. СВЕЩЕНОТО ПРОСТРАНСТВО, Дениз Лин, Шамбала, София, 2004

Терминът Фън Шуй е сложен в заглавието на това издание, но липсва в оригиналното английско име на книгата.

Издателите са използвали Фън Шуй, за да продават тази книга, която иначе би била трудно продаваема. Вероятно са го разбрали от предишната книга на същата авторка, издадена от тях година по-рано, където смесването на различни техники без обяснения води до ситуация, определена в разговорния език като „каша“. Сигурно издателите са видели, че името Фън Шуй продава всичко, дори и това, което не е Фън Шуй – например книгата за японска астрология Ки, издадена от тях две години по-рано.

Макар че Фън Шуй е в заглавието, участието на учението в съдържанието е ограничено до една глава – 26 страници от общо 446 за цялата книга. Малко е полезната информация за интересуващите се от Фън Шуй, затова трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.293 – „Много често определени предписания на китайската система на Фън Шуй не са ефективни, когато се използват на Запад, тъй като енергиите, традициите и системите на вярвания тук са различни“ – излиза, че авторката ни пробутва неработеща методика;
 • стр.294 – „… специални геомантни компаси, наречени луопан, които определят местоположението на дома по отношение на слънчевата система, звездите, луната, слънцето, стихиите и посоките.“ – това май е най-глупавото изказване от някой, претендиращ да има познания по Фън Шуй, което съм чел в последните 10 години; „Символният подход“ – няма символичен Фън Шуй;
 • стр.295 – „Подходът Ци“ – много объркани и несвързани обяснения за Ци;
 • стр.296 – в таблицата за Ин и Ян са разменени местата на „планина“ и „долина“
 • стр.297 – „… в ярко осветена стая … има опасност да има прекалено много ян и да губите енергия.“ – безсмислица – при изобилие от Ян се преенергизираме; „Ако пред вратата има телефонен стълб или дърво, които възпрепятстват постъпването на енергия в дома ви…“ – това не са пречки за влизането на Ци, а само влияят на нейното качество;
 • стр.299 – „Сложете на входа силни енергийни растения…“ – какви?; „Ако от входа към следващото помещение води врата, поставете огледало от външната страна на стаята.“ – необоснован съвет, особено ако това е вратата на дневната; „Колона или стълб възпрепятстват движението на енергията в помещението.“ – движението на Ци не спира, а става хаотично;
 • стр.301 – „Изпъкналите греди или трегери … спират движението на енергията.“ – греда и трегер е едно и също, вдлъбнати греди няма, а видимите греди не спират движението на Ци - само го променят и пренасочват;„две бамбукови флейти под ъгъл на двата края на гредата, като насочват по-ниската към стената.“ – непълно и объркано обяснение; „Най-важното Фън шуй правило гласи, че винаги трябва да сте наясно каква е съдбата на предишните обитатели на жилището.“ – със сигурност това не е най-важното правило във Фън Шуй;
 • стр.302 – „Какво да правите, ако тоалетната ви е разположена в неблагоприятна позиция“ – не е обяснено кои са неблагоприятните позиции - сега съветите изглеждат несвързани с реална обстановка; „3. Ако помещението има прозорец, поставете на перваза сферичен, многоплоскостен оловен кристал, така че вътре да влиза колкото е възможно повече светлина.“ – кристалът не вкарва светлина, той само пречупва слънчевите лъчи, когато е директно осветен, а и естествен кристал е по-полезен от оловен;
 • стр.309 – цитирането на Карен Кингстън показва нивото на компетентност на авторката (повече за Карен Кингстън четете тук: http://www.feng-shui.bg/index.php?page=publication50)
 • стр.312 – „Интуитивното използване на Фън Шуй често дава много по-добри резултати от стриктното следване на заучени правила.“ – неубедително твърдение, подкрепено с пример от телепатия/дистанционно виждане; Фън Шуй е оцелял през хилядолетията благодарение на „стриктното следване на заучени правила“; „Някои от предложените тук знания за Фън Шуй, както и следващите примери ми бяха любезно предоставени от Карен Кингстън.“ – авторката дори не може да даде пример от своята практика, а за Карен Кингстън - вж. заб. към стр.309;
 • стр.316 – „Девет са основните Фън Шуй лекове, които повишават енергията“ – откъде ги е взела авторката, след като девет лечения дава Сара Росбах и доста се преписва от нея?; вж. http://www.feng-shui.bg/index.php?page=publication7)
 • стр.317 – препоръките, които дава авторката на учителите по Фън Шуй, са несъвместими с нивото й на компетентност.

Обща шестобална оценка – 2

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй