ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ СЪВЕТИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ, Дейвид Кенеди, Аратрон, София, 2001

Авторът е от учениците на проф. Томас Лин Юн и поднася материала по неговата методика и указания. Цялата книга е по школата „Стремежите на Ба Гуа”, ориентирана по входната врата. Многобройните ясни указания, дадени с изцяло практическа насоченост, подкрепени с обосновка, са в полза на всеки читател, интересуващ се от практическата страна на Фън Шуй според тази школа. Някои от указанията се повтарят в различни глави, но главен недостатък е липсата на методика за оценка на обектите. Не е нужно да се прави активация на всички зони, без да е направена преценка дали това е необходимо.

Книгата може да се ползва като наръчник, но трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.23 – школите, описани тук, не са известни в България точно под тези имена, но това не означава, че авторът описва нещо ново и различно;
 • стр.24 – „Червените пликове” – с плащането за услугите по Фън Шуй, направено чрез предаване на червени пликове с пари, се показва уважение към знанието на учителите, но този начин е важен и полезен, защото информацията в днешно време е много скъп продукт;
 • стр.27 – „Видове ци” – представеното описание на видовете Ци е непълно и доста условно, без да е акцентирано върху същността на понятието;
 • стр.39 – „Ба Гуа е мощна система, водеща началото си от И Дзин...” – Това твърдение не отговаря на историческата логика. И Дзин е гадателска книга, започната от родоначалника на династия Джоу (преди около 3000 г.) и доразвита от неговия син, като коментари към нея е писал и самият Конфуций шест века по-късно. Ба Гуа не е система, а осем триграми, чието създаване традиционно се приписва на Фу Си (един от първите митични владетели на Древен Китай – преди около 5000 г.) Това е често срещана историческа грешка и при други автори; „Ба Гуа на китайски означава буквално „осем знака” и се отнася до модела на осмоъгълника, изобразен върху следващата страница.” - Ба Гуа на китайски означава буквално „осем триграми”;
 • стр.40 – триграмите в показания правилен осмоъгълник имат имена, които в схемата липсват. Четири от тях са показани обърнати, но това не е изяснено. Всяка триграма се пише и чете отдолу нагоре, а в осмоъгълника това става отвътре навън. Според школата на проф. Лин Юн триграмите се четат отвън навътре – по този метод работят само неговите ученици. Това е принципна разлика с всички други школи, но практически е без значение, освен в изобразяването на Ба Гуа. Знакът Тай Дзи в средата също не би трябвало да се върти наляво, защото в Северното полукълбо слънцето се движи надясно по небосклона за смяната на Ян (ден) с Ин (нощ);
 • стр.41 – „...определена Гуа (като Богатство например)...” – това е неправилен израз, защото Гуа означава триграма. Навсякъде в цялата книга се говори за имената на секторите от схемата, а не за имената на триграмите;
 • стр.51 – „Дребни допълнения” – в показаната таблица ароматът, докосването и др. не са от класическите лечебни средства на Фън Шуй, а се отнасят до сетивни възприятия, което е друга тема;
 • стр.54 – в разясняването как точно докосването до копринен плат, увит около ръкохватката на стълбищния парапет, ще ни развие творческия потенциал и имунната система (???) е пропусната основната функция на парапета – да ни предпази от падане и да ни задържи, ако се подхлъзнем. А как ще се задържим за гладката коприна, увита около ръкохватката?;
 • стр.55 – описваните процедури трябва да се направят след анализ на секторите в обекта (жилището), а не произволно;
 • стр.58 – описаната тук лечебна процедура е важна и е разгледана детайлно, което други автори не правят;
 • стр.68 – „Девет е много мощно число, символизиращо...” – нумерологията не е Фън Шуй, но нищо не пречи да се прилагат успоредно;
 • стр.69 – „... червеното символизира сила, лечение и богатство...” – тук явно има смесване на понятията, защото червеното е цветът на императорите, а цветът на зоната на богатство е зеленият; „Двадесет и седем е особено мощно число, тъй като съдържа три групи деветки.” – това е реално, ако във всяка група има по една цифра девет, защото 27 е сбор от три деветки, а допълнителната му сила идва от това, че редуцирането му до едноцифрено число отново дава девет;
 • - стр.78 – „Огледалата са символ на ума...” – огледалата са измислени и се правят с една-единствена цел – да отразяват. Те не са символ на нищо, най-малко на ума. Който е глупав и изглежда глупаво, не може да вини огледалото за това. Може да се каже, че тризъбата вилица е символ на триграмите и оттам – на хармонията във Вселената, но кой ще повярва на подобно твърдение?;
 • стр.80 – „Защитете готвача с чан или кристал” – защитата е описана добре, но не става ясно от какво трябва да защитим готвача;
 • стр.87 – „Синьото символизира кралското достойнство, познанието и богатството.” – според тази книга секторът на славата е червен, секторът на богатството е предимно зелен, секторът на знанието е жълт, но най-интересно е откъде са се появили крале в Китай (явна грешка на преводача);
 • стр.92 – препоръката е (ако спалнята е в предната част на дома) „... да сложите огледало в задната част на къщата, която е на една линия с леглото ви.” - къде се слага това огледало, на коя стена, накъде трябва да е обърнато, колко да е голямо, каква е тази линия с леглото – мислена, физическа, осова, визуална? Всичко това не е обяснено. На автора му е ясно, но на читателя – не;
 • стр.94 и 95 – изброени са пет принципа, но вторият и третият са с еднакъв смисъл, а петият ни указва, че челният край на леглото е онзи, който в България смятаме за заден. Възможна грешка на преводача е малко вероятна. По-нататък в текста терминологията е същата – объркваща;
 • стр.96 – схемите противоречат на принцип четири от предишната страница, а трябва да го онагледяват
 • стр.98 – „Освен това се уверете, че задната табла не стърчи над матрака.” - ако това е таблата откъм краката, не трябва на практика да я има.
 • стр.101 – „Огледала от отсрещната страна на леглото” –предписанията на автора са в разрез с традиционния Фън Шуй и е въпрос на личен избор на читателя кои да приеме за достоверни. Дискретното премълчаване подвежда;
 • стр.102 – всичко, което е под леглото, може да не се изхвърля или мести – има и други начини, освен описаните от автора;
 • стр.104 – „Внасяне на нова, свежа ци с прибавяне на свежи цветя” – в спалнята няма нужда от активация на Ци, защото е помещение с преобладаваща Ин-енергия. Нуждата от активация на Ян-енергията, каквато внасят свежите цветя, е изключение, а не правило;
 • стр.105 – същата ситуация, както на предишната страница, но сега лечебното средство е осветление;
 • стр.107 – „Правилният ъгъл, под който трябва да окачите флейтата, е 450, като по-високият край сочи надясно.” - указано е и нивото на окачване, но не и мястото – от тавана или на някоя стена, в кой край на стената, къде трябва да е според мястото на леглото, могат ли да бъдат две флейти и как се разполагат взаимно и т.н.;
 • стр.108 – според автора енергията излиза през всяка врата или прозорец и това е „енергиен теч” – явно най-добре е да няма врати и прозорци;
 • стр.111- на почти цялата страница има йероглифи, за които не е обяснено защо са там и какво представляват;
 • стр.113 – за цветята в спалнята се повтаря всичко от стр. 104;.
 • стр.114 – „Растенията, които имат листа с шипове и бодли ... трябва да се избягват.” - това догматично предписание е непълно – не е написано кога трябва да се избягват. Ако го следваме, трябва да изкореним всички рози и палми, а за Коледа – никакви елхи!;
 • стр.115 – същият случай, както на стр. 104 и 105;
 • стр.118 – „За да лекувате гредите над леглото ... може да се използва ... червена ресна, опъната по дължината на гредата” - според досегашните предписания линията на гредата трябва да изчезва, а не да се подчертава, усилвана и с нишките на ресните, насочени надолу към спящите. Възможно е авторът неправилно да интерпретира указанията на проф. Лин Юн от някой конкретен случай, на който е присъствал;
 • стр.119 - същият случай, както на стр. 104, 105 и 115;
 • стр.122 – „Можете да лекувате ъглите и издадените ръбове с окачването на кристално кълбо или месингово звънче...” - остава да се добави на какво разстояние от ръба или ъгъла да се закачи и на каква височина от пода. Може би няма значение къде и как се закача, но тогава е редно да се поясни, че е така;
 • стр.128 – според това предписание нагревателите на водните легла и електрическите одеяла трябва да се включват „... от 30 до 60 минути преди да си легнете...” – може би е по-добре да се спазват указанията на производителите относно минималното необходимо време за достигане на желаната температура – не е нужно нагревателят да работи един час, ако достига работния си режим за 15 минути;
 • стр.129 – когато се чете пасажа за неоновите и луминесцентните лампи, трябва се отчете факта, че книгата е писана преди повече от 10 години; сега вече има енергоспестяващи крушки с топла, дневна или студена светлина, отговарящи на съвременните екологични изисквания;
 • стр.132 – „Контролирайте теглото си” – целият раздел няма нищо общо с Фън Шуй, но за американците масовото затлъстяване от много години е голям проблем – само това би оправдало присъствието на текста в книгата;
 • стр.133 – „... огледало върху вратата на хладилника” – като допълнителна мярка вътре може да се сложи фигурка на прасе, но всички тези лечения работят, ако човек иска да постигне резултат и има силна воля. За всичко останало – същият коментар, както за стр.132;
 • стр.156 – същият случай, както на стр. 111;
 • стр.157 – „Всяко жилище има само една Уста на ци и това е главната входна врата, дори и да използвате по-често друга врата, за да влизате у вас.” – тук отново има малко противоречие с традиционния Фън Шуй, според който главната врата е тази, която се използва най-често, защото тогава през нея влиза най-много енергия. Ако цялото семейство се прибира с коли или мотори и си влиза през вратата на гаража, тогава тя е входна врата, колкото и представителен да е официалният вход с колонадата и фонтана;
 • стр.164 – „Вятърни чанове” – повторение на препоръките от стр.74;
 • стр.166 – „Ожънете възможностите чрез запушване на ъглите на силата” – това заглавие няма нищо общо със следващия го текст;
 • - стр.167 - същият случай, както на стр. 111 и 156;
 • стр.168 – „Според фън шуй всички Гуа на Ба Гуа на вашето жилище въздействат върху областта на семейството в живота ви.” – всички сектори от Ба Гуа си взаимодействат по определени правила, а не въздействат само върху един сектор;
 • стр.171 – „Събудете детската ци чрез звук ... телефон” – телефонът е неподходящ главен звуков активатор в детската стая, защото е с неконтролируемо действие и основното му предназначение е друго;
 • стр.172 – „... (3, 5 и 9 са добро число) ...” – може и да са добри числа, но не е обяснено защо, за кого и в какви случаи; „За да останете във връзка с дете, отсъстващо от къщи, окачете месингово звънче ... можете ... да виждате детето си винаги, когато пожелаете.” – когато е писана книгата, не са съществували днешните комуникационни технологии, от което следва изводът, че авторът е чел много научна фантастика (поради липса на друго рационално обяснение);
 • стр.182 – „... съвременни средства като ... телефон също вършат работа.” – за сектора „Известност” телефонът е подходящ активатор поради качеството си да ни свързва с много хора, а не като звуков генератор с неконтролируем по време звук;
 • стр.184 – „Карта на съкровището” – методът работи също като „Ваза на богатството”,„Дърво на желанията” и други подобни;
 • стр.188 – „Според Теорията за петте елемента ... сложете фонтан в Гуа на Полезните хора...” – слагането на вода в този сектор отслабва действието на сектора Кариера точно според Теорията за петте елемента (У Син), а това не е търсеният от автора ефект;
 • стр.189 – същият случай, както на стр.188;
 • стр.191 - същият случай, както на стр.105;
 • стр.192 – „Силата на огледалото, съчетана с ...” – огледалото няма сила, а само свойството да отразява и така да удвоява всичко, което е насочено към него (енергии, въздействия), както и това, което се вижда (предмети, визуален обем на помещения или сектори);
 • стр.194 - същият случай, както на стр.188 и 189;
 • стр.199 – „... поставянето на книги по такъв начин, че да бъдат видени веднага, след като влезете през вратата.” – секторът на познанието е вляво на същата стена, където е вратата, и е място, на което трудно книгите ще се видят веднага при влизане – проблемът е от чисто физическо естество. Има и психологически проблем – когато човек влиза в помещение, обикновено гледа напред, а не вляво назад;
 • стр.200 и 201 – „Превъзходно лечебно средство за късмет, добър фън шуй и за закрила е поставянето на Ба Гуа огледало над външната врата...” – целият пасаж е в противоречие с основните насоки на практическия Фън Шуй относно използването на Ба Гуа огледалото. То се ползва само за защита в определени случаи, като всички други автори предупреждават за особеното му влияние, както и за начина на изработка;
 • стр.202 – „Предизвикайте гладко пътуване по море...” - това заглавие няма нищо общо със следващия го текст.

Обща шестобална оценка – 5

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй