ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ. Предсказателна астрология КИ. Практическо ръководство, Такаши Йошикава, Шамбала, София, 2002

Тази книга не е за Фън Шуй и няма нищо общо с това древно китайско учение, освен основните концепции на китайската метафизика като изходна база. Текстът е за японска астрология, която наподобява нумерология. Фън Шуй се вижда само в заглавието и на задната корица, дори липсва и в оригиналното английско име на книгата.

Издателите са използвали Фън Шуй, за да продадат тази книга, която надали някой би купил иначе.

В нея няма нищо полезно за интересуващите се от Фън Шуй, а доколко може да се вярва въобще на този автор, ще прецени всеки читател, като прочете с следните пасажи (с мой коментар):

  • стр.14-15 – за 35 години практика авторът не е прочел, че династия Ся започва своето съществуване едва с предаването на властта от Ю на сина му, а дотогава Ю е бил обикновен човек, сложен на владетелското място;
  • стр.339 – „По време на династията Хан (200 г.пр.Хр.– 200 г.сл. Хр.) императорът въвел китайския зодиак, свързан с дванадесетте животни...“ – авторът не е чел достатъчно за китайската история, иначе щеше да напише точните години за Хан и щеше да знае, че зодиакът е бил в действие поне 1000 години преди този период;
  • стр.35 – „Плъхът (север), съответства на декември, Бикът (североизток) – на януари...“ – в цялото описание са сгрешени посоките за Бик и Овца, Маймуната и нейната посока липсват, а дали юни е на юг и т.н., ще прецени всеки читател самостоятелно;
  • стр.343 – „Правила за движение на числата“ – движението е показано без никакви обяснения, като аксиома, но за всеки, който има понятие от Фън Шуй, това е пътят на летене на Летящите звезди.

Обща шестобална оценка – 1

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй