ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ ЗА БОГАТСТВО И ИЗОБИЛИЕ, Лилиан Ту, ШАМБАЛА, София, 2005

Лилиан Ту е световноизвестна авторка на книги за Фън Шуй и благодарение на нейните публикации древното китайско учение става популярно в западните страни.

Тази книга е смесица от препоръки от класическия Фън Шуй, ментални техники, будистки отклонения и позитивно мислене. Авторката дава съветите си, като основно използва школата „Стремежите на Ба Гуа” по компаса, но я комбинира с Школата на формата (Ландшафтния Фън Шуй), Ба Джай (Осемте дома) и частично с Летящите звезди. Илюстрациите не са оригинални, а еднаквите жерави в началото на всяка глава ни показват качеството на графичния дизайн.

Книгата може да се ползва като практически наръчник, но трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • - стр.18 – „… търсенето с багети за откриване на вода и енергийни потоци …“ няма аналог в школите на Фън Шуй, затова е неподходящ пример;
 • - стр.20 – „… как бих могла да обясня разумно, че може да увеличите доходите си просто като поставите изображение или фигура на трикрака жаба в къщата си?“ – и аз не бих могъл да го обясня разумно, защото Фън Шуй не работи така; „Трябва да призная, че не съм в състояние да кажа как точно работи фън шуй.“ – това искрено признание прави чест на авторката, но обезсмисля написването на цялата книга, в която се опитва да ни убеди в обратното; „Фън Шуй активира символизма на духа…“ – Фън Шуй хармонизира земните енергии с човешките и небесните, а духът на всеки човек е нещо уникално и не подлежи на уравниловка, дори и символично;
 • - стр.22 – „Фън шуй може да изпълни всичките ни желания и стремежи.“ – за съжаление не може, защото не е магия;
 • - стр.23 – „… може да се прочете във всяка добра книга по въпроса.“ – критерият за добра книга за авторката сигурно са нейните книги, но практиката е различна и дали една книга е добра, българският читател може да прецени след запознаване с нейния анализ на http://feng-shui.bg/index.php?page=publication;
 • - стр.24 – „Първото необходимо нещо е да развиете око за фън шуй.“ – изглежда лесно, както е написано, но се искат знания, опит и практика;
 • - стр.25 – „… направете подробна и точна скица на дома и квартала и медитирайте върху нея…“ – това не е техника от Фън Шуй, но може да се прилага съвместно; „Фън шуй … не е духовна практика и в нея няма магии.“ – много важно и истинно определение!;
 • - стр.28 – много добро обяснение за избора на място според Четирите защитника;
 • - стр.36 – „… ако се заровим по-дълбоко в отношенията между … дърво и метал, ще видим, че само големият метал разрушава голямото дърво, докато малкият метал увеличава силата на голямото дърво. Как? Дървото се превръща в мебел с помощта на малки метални инструменти и оръдия.“ – с това несъстоятелно обяснение авторката показва, че не е запозната с обработката на дърво, защото голямо дърво може да се отсече с брадва или трион (малки инструменти), а превръщането на отрязаното дърво в греди, талпи, дъски, летви и части за мебели изисква използването на големи дървообработващи машини;
 • - стр.44 – „Формулите на фън шуй … използването на географските формули за определяне на благоприятните посоки…“ – значението на думата „формула“ трябва да се възприема от английското значение „правило, рецепта“; бележка под линия – за „Фън шуй със свещи“ първо трябва да се прочете анализът в: http://feng-shui.bg/index.php?page=publication56
 • - стр.46 – „Области на дома, поразени от петте жълти летящи звезди“ – вероятен лош превод, защото жълтата звезда е само една – Пета; „… лунарната 1988 година…“ – Лилиан Ту е единствената от известните автори (много от второстепенните преписват от нея), която използва лунно-слънчев календар - всички други големи имена в световния Фън Шуй използват слънчев календар;
 • - стр.47 – знакът Тай Дзи е извъртян на 90 градуса и е обратно ориентиран без обяснения, а по-нататък е правилно ориентиран, но извъртян на 180 градуса – явно будистите не обръщат особено внимание на правилното изобразяване на символичните знаци;
 • - стр.48 – бел. под линия – „Двата йероглифа „фън шуй“ означават вода и вятър – Б.ред.“ – редакторката не е запозната с основите на Фън Шуй, иначе щеше да знае, че Фън е вятър, а Шуй е вода;
 • - стр.55 – „… изпъкналото огледало, което поглъща убийствената енергия, без да я отразява.“ – авторката е отсъствала от часовете по физика в основното училище, иначе щеше да знае, че всяко огледало отразява и никое не може да поглъща енергия (светлината е енергия), а изпъкналото я разсейва след отразяването и точно по тази причина се използва в описания пример;
 • - стр.58-59 – „Между другото, тези от вас, които живеят в южното полукълбо, ще видят, че причината югът да се свързва с елемента на огъня, няма нищо общо с … позицията на екватора, както често се спекулира от някои автори. Именно разположението на триграмата Ли на юг създава връзката между елемента огън и посоката юг. По същия начин, северът се свързва със студа и елемента вода, защото триграмата, която се намира на север, е Кан, а елементът на Кан е водата.“ – авторката е отсъствала и от часовете по география, иначе нямаше да ни убеждава, че в южното полукълбо посоката юг е свързана с огъня, а посоката север – със студа, докато изток и запад са със същите качества, както в северното (древните китайци не са знаели, че има такива места по света, където слънцето грее от север, но ние днес знаем); тя не дава обяснения и на важния въпрос какво е подреждането на триграмите и връзката им с елементите при променени посоки север и юг; „Ба Гуа е много мощен символ и без допълнителните символи на страните.“ – безсмислено изречение – остава само очертанието на осмоъгълника с Тай Дзи в центъра му;
 • - стр.66-67 – „Почистване с благовония … Почистване със звук.“ – правилно е да бъде „пречистване“, а благовонията не са от Фън Шуй;
 • - стр.74-77 – описаните техники не са от Фън Шуй, но могат да се прилагат независимо;
 • - стр.85-86 – в обясненията за Гуа числото не е написано как се определя то за 2000 г. и следващите, след като английската й книга е излязла през 1999 г. – много сериозен пропуск на авторката;
 • - стр.86 – „С Гуа числото може да определите следните неща: … Коя част от къщата да избягвате. Коя част от къщата ви носи най-голям късмет.“ – Гуа числото не е свързано със зоните на дома според Осемте дома – сериозен теоретичен пропуск на авторката, дори недопустим;
 • - стр.88 – „… коя е най-важната посока (част от къщата) за вас…“ – посоките са за хората, а зоните на дома са независими от Гуа числата на хората – вж. заб. към стр.86;
 • - стр.89 – „Ако посоката ви е изток, тогава стрелката на компаса пред вас трябва да сочи изток.“ – би трябвало авторката да е виждала компас, след като продава такива комплекти за по над 1000 долара – стрелката ВИНАГИ сочи север-юг, а в определена посока може да се върти подвижният кръг, ако това е искала да отбележи;
 • - стр.93 – „Как да си направим лично светилище“ – будистките ритуали не са свързани с Фън Шуй, но няма ограничения всеки да си прави светилища и олтари вкъщи, щом изпитва необходимост;
 • - стр.104 – „… да боядисате южната част на дома си в ярко червено.“ – по този начин в интериора се внася много Огън, а за това би трябвало да има сериозна обосновка, каквато тук липсва; а ако сме в южното полукълбо?;
 • - стр.109 – „Фениксът … има силата да възкръсва от пепелта си.“ – това вероятно е следа от обучението на авторката в Англия – само там фениксът възкръсва от пепелта си, не и в Китай, не и в китайските традиции и вярвания;
 • - стр.117 – „… решението ми … беше пречупило отрицателната енергия, а вятърното звънче я беше върнало физически обратно.“ – това е смесване на две различни по характер техники, заедно с неразбирането, че вятърното звънче може само да преструктурира енергията от лоша в добра, но не и да я връща физически обратно (това поне авторката би трябвало да го знае!?);
 • - стр.124 – не е обяснено защо в таблицата са празни полетата за числото 5; бел. под линия – за „Фън шуй свещената спалня“ първо трябва да се прочете анализът в: http://feng-shui.bg/index.php?page=publication55
 • - стр.128 – „Непокрити огледала в спалнята често стават причина за раздяла в семейството, поради участие на трета страна в брака.“ – това изречение се преписва и интерпретира масово, но никой, дори и авторката, не си задава въпроса как двама ще се оглеждат и ще виждат в огледалото трима;
 • - стр.130 – „… изображения на животни. Тези враждебни същества…“ – вероятно авторката има фобия от животни - друго разумно обяснение за враждебността няма;
 • - стр.132 – посочените размери са в по-голям диапазон, защото „императорската линийка“, която не е показана и обяснена тук (а би трябвало), дава стойности от-до за благоприятни и неблагоприятни размери, затова фиксирането на точни стойности е подвеждащо и неправилно;
 • - стр.133 – „Когато практикуваме Фън Шуй е много важно да правим разлика между посока и местоположение.“ – това е важно правило, но авторката е забравила какво е писала на стр.86 и 88;
 • - стр.134 – за активация на сектор по Петте елемента авторката дава противоречиви указания на различни места в книгата – повечето са за внасяне на пораждащия елемент, макар че най-ефективно е внасянето на самия елемент на сектора; никъде не се третира въпросът за баланса на Петте елемента при увеличаване на присъствието на един от тях, а това е важен фактор за хармонизиране на пространството;
 • - стр.136 – „Така Ци Гун, например, учи, че натрупването на ци вътре в нас посредством физически упражнения може ефективно да замести външния фън шуй.“ – тъй като вътрешен Фън Шуй няма, авторката би трябвало да пише само книги за Ци Гун – явно твърдението й е безпочвено, доказано от нейната собствена практика;
 • - стр.138 – „Просто вижте в таблицата коя е тяхната тиен и посока, локализирайте съответното място и преместете там спалнята им.“ – отново неразбиране на разликата между място и посока – вж. заб. към стр.86, 88 и 133;
 • - стр.147-153 – дали някой ще ползва мантри или молитви, си е негов избор, който няма отношение към Фън Шуй, а трансцедентален Фън Шуй с визуализации и припяване на мантри не е описан никъде в класическите текстове, дори лечението на тялото е към ТКМ;
 • - стр.160 – „… от юг идва и се акумулира ян енергията.“ – а дали така е и в южното полукълбо? – вж. заб. към стр.58-59; „… окачете на север вятърно звънче с шест пръчки.“ – може и със седем или само с една;
 • - стр.164 – „… вашата лична съдба и карма.“ – кармата е термин от будизма, който се е появил около 4000 години след Фън Шуй – не бива да забравяме, че авторката е будистка и за нея понятията са доста смесени;
 • - стр.168 – „Във фън шуй ясписът е особено подходящ като символ на добрата участ“ – в китайските вярвания – да, но във Фън Шуй – не;
 • - стр.171 – в таблицата посоките са объркани, неизвестно по чия вина – за 2 е СЗ, за 3 е ЮИ;
 • - стр.172 – божурът като енергетизатор за секс не е инструмент на Фън Шуй;
 • - стр.177 – „… трета страна в брака…“ – отново двама се оглеждат и виждат трима – вж. заб. към стр.128;
 • - стр. 185 – „Празните съдове привличат повече ци, защото вакуумът всмуква енергията.“ – и от часовете по физика е отсъствала авторката – празнотата не е вакуум, а самото твърдение е несъстоятелно, защото тогава масово щяха да се препоръчват празни аквариуми, празни стаи и т.н.;
 • - стр.190 – „За нещастие, всички стопани на домове с подобен дизайн претърпяха тежки загуби по време на азиатската икономическа криза.“ – няма как авторката да е изследвала домовете на всички хора, претърпели тежки загуби по време на азиатската икономическа криза, за да твърди, че причината не е в кризата – доста манипулативен пример; „… като преместите тоалетната или изобщо престанете да я използвате.“ – решението е да тичате до съседите;
 • - стр.191 – „Портретът гарантира още, че близките отношения между членовете на семейството ще се запазят…“ – ако не се получи, оплачете се на художника или на Лилиан Ту;
 • - стр.193 – „… две керамични слончета … древно китайско поверие, тъй като слонът е символ на плодовитост за деца от мъжки пол.“ – в Китай слонове няма и още от древността не е имало, а и слоновете не са образец на плодовитост, както мишките или зайците;
 • - стр.212 – „Посъветвах Хелена да запълни югоизточната част и освен това да постави там водна украса (за да енергетизира елемента на мястото – дърво) и лампа, за да повиши енергията на областта и внесе в нея жизненоважния елемент на огъня, който стимулира дървото да цъфти и да дава плод. Това е много действен начин да се активира елементът дърво на югоизток.“ – подобни неща може да пише някой недоучил новак, но не и автор като Ту, още повече, че следващото изречение е „Макар че огънят изгаря дървото, не бива да забравяме, че без слънце растенията не могат да растат, цветята да цъфтят, а семената да узряват.“ – пропускаме „узрелите“ семена (а не плодове и зеленчуци) и разбираме, че от древността до днес само авторката е разкрила значението на слънцето, а древните китайци въобще не са се сетили за всичко това - Хелена е била жена с късмет, щом е просперирала с използването на елементи, разрушаващи се един друг;
 • - стр.214 – за трансцеденталните лечения вж. заб. към стр.147-153;
 • - стр.215 – добри и полезни указания за търговците!;
 • - стр.217 – „… да се сдобиете с три специални китайски монети и да ги вържете с червен конец за касата или счетоводната книга.“ - използването на монети, завързани с червен конец, противоречи на теорията за Петте елемента, защото огънят (червено) разтопява метала (монети) – трябва да се ползва златен, жълт, сребърен или бял конец или панделка, а за „монетния меч“ няма смисъл да се коментира;
 • - стр.218 – „… фигура на Бога на богатството … Смята се, че носи късмет и пари…“ – който смята така, да си го слага вкъщи и да чака торбата с парите, но да не мисли, че Фън Шуй работи по този начин;
 • - стр.219 - „… бог на войната Куан Кун … благоприятна енергия.“ – по време на война някои хора наистина забогатяват – търговците на оръжия, снабдителите на армиите и агресорите;
 • - стр.225 – „… душата на дома.“ – това не е тема от Фън Шуй, колкото и привлекателно да звучи;
 • - стр.226 – „Тук е мястото да кажа, че имам резерви към инстинктивния или интуитивен фън шуй. Всъщност, изобщо не смятам, че подобно нещо съществува.“ – но с трансцеденталния Фън Шуй (с менталните визуализации и мантрите с припяванията) всичко е наред според авторката;
 • - стр.227 – бел. под линия – „Нашите уважения към Лилиан Ту, но това е още една принципно погрешна позиция.“ – моите уважения към редактора Силвия Великова, но тя не е схванала, че авторката обяснява съвремието, а не възникването на Фън Шуй - ако редакторката имаше знания за Фън Шуй, всичко написано от мен дотук щеше да бъде навсякъде в книгата в бележки под линия;
 • - стр.230 – обясненията за дърветата са много важни!;
 • - стр.237 – авторката споделя своя личен положителен опит със стъклена маса в трапезарията й, докато повечето автори са против използването на стъклото за маса – проблемът лесно се решава с една покривка;
 • - стр.241 – „Ако поставите в дома си религиозни изображения и се отнасяте към тях с уважение, домът ви ще се радва на прекрасен фън шуй.“ – макар че Фън Шуй няма нищо общо с която и да е религия.

Обща шестобална оценка – 4

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй