ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ ЗА ДЕТСКОТО ПРОСТРАНСТВО, Ненсили Уайдра, Шамбала, София, 2004

Няма данни за авторката, нито се разбира дали е изучавала Фън Шуй, макар че това не е първата й книга на тази тема.

Това наистина е пътеводител за родители, каквото е и подзаглавието. Усеща се и липсата на коректор.

След прочитане на цялата книга възниква въпросът: „Защо Фън Шуй е в заглавието й?“ Можеше да си остане само „Пътеводител за родители“.

Родителите, които знаят какво е Фън Шуй (за останалите е без значение), трябва с особено внимание да четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.22 – „… съществува йерархична зависимост с формата на пирамида, която определя мястото и ролята на всяко отпечатано в душата ни въздействие. Наричам я пирамида на фън шуй.“ – пирамида – да, но Фън Шуй – твърдо не;
 • стр.24 – „Съгласно фън шуй, водата и небето са оцветени в синьо...“ – ...“ – във Фън Шуй небето не е обект на анализ, а цветът на водата е черен; „Във фън шуй на всички цветове се приписват личностни качества.“ – с личностните качества се занимава астрологията, а не Фън Шуй; „Например жълтият цвят най-добре охарактеризира слънцето.“ – жълтото е цветът на елемента Земя, а Слънцето е към елемента Огън
 • стр.29 – „Дао и трите стадия на ранното детство“ – тази глава ще е интересна за родителите, но не е свързана с Фън Шуй;
 • стр.32 – „Сюзън Рандъл, специалист по фън шуй за детски помещения...“ – описаният пример не е свързан с Фън Шуй, макар че авторката се опитва да ни убеди в обратното;
 • стр.47 – „Ин и Ян. Енергиите, които уравновесяват“ – само първата част от тази глава се отнася до Фън Шуй, до стр.52;
 • стр.57 – „Ци и усещанията“ – изкривено и непълно обяснение за Ци, свързано със западния модел на възприятия, а цялата глава пак не е свързана с Фън Шуй, а с личностното развитие, което е към астрологията и ТКМ;
 • стр.73 – „Ето някои фън шуй лекове …“ – не е обяснено от какво лекуват тези лекове;
 • стр.77 – „Фън шуй е основан на принципа на съществуването на пет елемента – Огън, Земя, Метал, Вода и Дърво – които изграждат материалния свят“ – неправилно и непълно определение;
 • стр.78 – в таблицата „дърворезба“ е към елемента Огън, което е необяснимо (ако беше пирография, щеше да е разбираемо);
 • стр.79 – „Огнената личност“ – не е обяснено как се определя елемента на личността – това се отнася за всички други подобни определени по-нататък;
 • стр.101 – „Макар че обикновено багуа е представян като осмоъгълник, по-точни е да се каже, приема формата на стаята, в която се прилага“ – виждаме правописни и смислови грешки, които показват липса на коректор в цялата книга, а това непълно определение за методиката на използване на Ба Гуа е леко заблуждаващо;
 • стр.115 – „Нека цветът носи радост“ – цялата глава не се отнася до Фън Шуй;
 • стр.152 – „Фън шуй ни учи, че разнообразието натъкани, които обграждат и докосват детето, помагат да се развие у него стремеж към изследване на пространството и желание за повече активност.“ – няма такива съвети в класическия Фън Шуй;
 • стр.165 – “Феята Шуай“ – не е от Фън Шуй;
 • стр.177 – „… методите на фън шуй – ци и дао.“ – принципни грешки – Ци е висшата концепция в китайската метафизика, а Дао е философско учение;
 • стр.183 – в таблицата за Ин и Ян има вкусове, които са към ТКМ, а не към Фън Шуй;
 • стр.224 – „Петте сетива“ – напразно авторката се опитва да ни убеди, че сетивата се отнасят до Фън Шуй;
 • стр.254 – „… според фън шуй, празните пространства са необходими, за да разширят кръгозора и да подтикнат към промени.“ – това е така само в съзнанието на авторката;
 • стр.265 – „… да използват средство от фън шуй: да закачат хранилки за птици, да посадят цветя, привличащи пеперуди и да сложат хранилки за катерички и елени…“ – всичко е Фън Шуй!!!

Обща шестобална оценка – 2

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй