ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ СЪС СВЕЩИ, Тина Кеч, Шамбала, София, 2002

Тази книга е поредният опит за съвместяване на Фън Шуй с нещо друго. За съжаление - очаквано неуспешен. Няма данни авторката да е учила Фън Шуй и това се вижда навсякъде в текста – смесване на методики от противоположни Фън Шуй школи и основни пропуски в базовите знания. Прибавяме произволното използване на елементи от различни учения с различни техники при различна изходна база, дори западен зодиак, съчетан с непознаване на китайския календар – резултатът е толкова объркващ, че дори преводачката и редакторката не са успели да разберат какво трябва да се прави в някои конкретни случаи.

В книгата няма нищо полезно за интересуващите се от Фън Шуй, но трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.10 – „Ша ще се активира, ако запалите неправилната свещ в неподходящо време“ – Ша се активира и в много други случаи, непознати на авторката;
 • стр.18 – методиката на авторката сочи използването на американската школа „Осемте жизнени стремления“ заедно с някакви други техники, несвързани с Фън Шуй;
 • стр.17-23 – показаният пример е преекспониран с цел да докаже, че свещите (както и някои други методики) са жизненоважни и без тях загиваме;
 • стр.19 – „За мен беше ясно, че енергията на Фън Шуй в къщата й се е задействала, особено след откъсването на частта на здравето.“ – откъсването на част от дома се прави с пълното му обособяване, вкл. с отделен вход – нищо такова не е правено във въпросния дом; здравословните проблеми би трябвало да се отразят на всички в къщата, а не само на приятелката на авторката;
 • стр.24 – в цялата книга на произволни места се появяват някакви дразнещо некачествени и неясни изображения на дракони, които би трябвало да ни помагат някакси, според авторката, но такъв ефект не наблюдавах;
 • стр.29-32 – неразбираемо е защо редакторката е оставила датите в таблицата с американския формат на изписване, неприложим у нас, както и защо датите са съобразно лунно-слънчевия календар, а не спрямо слънчевия, с който работят Фън Шуй и Ба Дзъ;
 • стр.35 – „… няма Гуа число 5.“– в таблицата на същата страница има Гуа 5 с посока Запад – дори само тези грешки показват недостатъчни знания за основната концепция на Фън Шуй: Гуа не е число, а триграма – числата от Луо Шу отговарят на Осемте триграми (Ба Гуа), освен числото 5, за което няма съответстваща триграма и по тази причина то е в центъра на квадрата, което означава, че няма и посока; „… хората се делят на две групи – Източна и Западна.“ – изглежда това дотук изчерпва знанията на авторката за школата Ба Джай (Осем двореца);
 • стр.37 – в двете таблици числото 5 е с цветовете за съвместимост и на двете групи, което е безсмислено;
 • стр.38 – „Луо Шу ви казва само с кои от хората, с които влизате в интимни или бизнес отношения, сте съвместими и с кои не сте.“ – Луо Шу не се използва за това, а в Ба Джай се определя съвместимост на обекти с хора, а не на хора с хора (с което се занимава астрологията);
 • стр.39 – „Смята се, че 15 е броят на дните в лунарния цикъл.“ – това може да е лично откритие на авторката, но в цял свят се знае, че цикълът на Луната е почти двойно по-дълъг;
 • стр.44 – в двете таблици има числото 5, макар че не трябва да го има след обясненията на стр.35; двете таблици са идентични, като се махне редът с числото 5; в таблиците трябва да има посоки, а не числата от Луо Шу;
 • стр.47-48 – в тези таблици вече има посоки, но пак има Гуа 5, а освен това пък не е обяснено как се прилагат в жилището и как с тяхна помощ се избира добра стая;
 • стр.51 – „КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ГУА ЧИСЛАТА, ЗА ДА РАЗБЕРЕМ ОТНОШЕНИЯТА СИ С ДРУГИТЕ“ – няма как да се приложи написаното в тази глава, защото е в противоречие с основната концепция на школата Ба Джай – определят се само добри и лоши посоки за хората, а не лична съвместимост; дори авторката се оплела в тези числа и в таблицата на стр.51 Гуа 6 и 2 са в добри отношения, а в таблицата на стр. 55 Гуа 2 и 6 са в лоши отношения;
 • стр.60 – „… трябва да палите подходящи свещи в този сектор.“ – паленето на свещ е внасяне на елемента Огън в обстановката, но авторката не разглежда баланса на Петте елемента, който е много по-важен от свещите, секторите, посоките и всичко друго;
 • стр.71 – цялата глава е за прилагането на школата „Осемте жизнени стремления“ в азиатския вариант с посоките - точно обратното на методиката от стр.18, а това вече показва фундаментално неразбиране на прилагането на тази школа;
 • стр.73-80 – показани са триграмите, но липсва връзката им с Петте елемента;
 • стр.82 – „Северната посока създава майчинската и родителската Ци.“ – триграма Кун, отговаряща на майката в семейството, е на югозапад;
 • стр.85 – „ПОСОКИТЕ ЛУО ШУ И ЕНЕРГИЯТА НА АСПЕКТИТЕ“ – освен че заглавието е безсмислено, нищо от написаното в цялата глава не е свързано с теорията на Фън Шуй или дори с И Дзин;
 • стр.93 – „Нека вземем за основа на измерванията линийка с дължина 17 инча“ – би трябвало да се обясни защо точно 17 инча; това на практика е „императорската линийка“, която варира с размера си от 42.96 до 46.7 см в различни региони на Китай;
 • стр.101 – „Тази сграда гледа на север, но местоположението й е южно“ “ – правилният израз е „седи на юг“, както е на английски в снимката, но преводачката е изложила своето виждане, без да знае как е правилно да се напише съгласно школата Ба Джай; подобни грешки има и на други места в текста;
 • стр.106 – „… разделете полученото на 17 и умножете числото, получено при тази операция, отново по 17.“ – трябва да бъде „умножете цялото число без дробната част, получено при тази операция …“ – авторката, преводачката или редакторката са отсъствали от някой час по математика;
 • стр.114 – „Ша набира сила между пълнолуние и новолуние“ – не и във Фън Шуй;
 • стр.117-187 – в тези три глави за определяне на времето мястото на елементи от Фън Шуй (Гуа, посоки, сектори) не е обосновано по никакъв начин, освен от авторска прищявка; няма как да е другояче, след като в китайския календар времето се определя на двучасия, каквито тук няма; не е обяснено с какво време се работи – слънчево, местно или зимно/лятно - всяко е различно и влияе на отчетите;
 • стр.182-183 – бележки под линия – преводачката се е опитала да вникне в хаотичните обяснения за определяне на времето чрез съчетаване на елементи от различни култури и концепции в обща математическа формула, но не е успяла, а аз дори не съм се и опитвал, защото е безсмислено;
 • стр.190 – в таблицата с посоките е пропуснат Центърът за елемента Земя;
 • стр.191-196 – вж. заб. към стр.117;
 • стр.196 – в таблицата има непознати за мен цветове на свещи – „светло черно“ и „светло бяло“!?!?!?;
 • стр.197 – „Дадената по-долу схема се нарича Ба гуа.“ – не е Ба Гуа, защото Ба Гуа означава Осем триграми и нищо друго, но така я преподава Томас Лин Юн в САЩ;
 • стр.198 – схемата би трябвало да е еднаква с тази от стр.83, но не е, дори Тай Дзи е завъртяно в друга посока; не виждам причина и двете схеми да не са преведени на български, след като има преводачка от английски;
 • стр.202-220 – таблиците нямат общо с Фън Шуй и включването на групите и секторите е необосновано;
 • стр.221-225 – анализът по сектори се прави след ориентация според мястото на входната врата, както е на стр.18 – пак се връща на американския вариант на „Осемте жизнени стремления“;
 • стр.257 – описанието на цветовете тук не е свързано по никакъв начин с Фън Шуй;
 • стр.258 – „Всяка година има тринайсет лунарни цикъла“ – авторката показва, че не познава не само китайския календар, но и лунно-слънчевия, в който има 12 лунни месеца и се прибавя един на всеки три години (тогава лунната година е с 13 месеца) – оттук нататък всякакви съвети, свързани с Луната, са необосновани; ако се съобразим с написаното на стр.39, годината ще бъде от 195 дни;
 • стр.259 – „Противоположният знак на Близнаци е Стрелец.“ – какво правят западни зодии в книга за Фън Шуй???;
 • стр.266 – в таблицата за дължините на вълните на цветовете липсват цветове за диапазоните 5500-5800 и 4600-4700 ангстрьома;
 • стр.272 – 2/3 от цветовете на елементите в таблицата са сгрешени: на ЮИ е зелено, Центърът е жълт, северът е черен, СЗ е бял/сребрист/златист и СИ е жълт; след като са грешни цветовете, няма смисъл да се чете и цялата следваща глава, в която те се обясняват по доста сложен начин;
 • стр.331 – в таблицата се появяват и части от тялото, които са към ТКМ, а не към Фън Шуй;
 • стр.331-332 – отново авторката се връща към азиатския вариант и обвързва секторите от живота с посоките на света;
 • стр.359 – „ЗАБОЛЯВАНИЯ, ОРГАНИ И ПОСОКИ“ – в тази глава се обяснява как с палене на свещи човек може да се излекува от старост, рак, плешивост, вариола, диабет, пневмония и още над 300 болести!!!;
 • стр.379 и задна корица – в съдържанието на таблиците вместо Гуа е написано Кау на доста места – пропуск на редакторката, преводачката или авторката.

Обща шестобална оценка – 1

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй