ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ И СВЕЩЕНАТА СПАЛНЯ, Джон Робъртсън, Шамбала, София, 2003

Няма данни авторът да е изучавал Фън Шуй, докато си пише текстовете на песните; благодарностите в началото на книгата не се отнасят до никого, познаващ това древно китайско учение, а обясненията как е решил да напише тази книга показват конвейрно книгоиздаване. Смесването на множеството различни техники от различни места и методики не е относимо, нито свързано с практиката на Фън Шуй, която се струва лесна на автора.

Много досадно е непрекъснатото безсистемно появяване на някакви цитати от някакви хора, които не са свързани с текста, както и ярката религиозна насоченост на почти цялата книга. Усеща се и липсата на коректор.

След прочитане на цялата книга възниква въпросът: „Защо Фън Шуй е в заглавието й?“ Можеше да бъде само „Свещената спалня“, аналогично на предишната му книга „Свещената кухня“ и всичко щеше да е лесно обяснимо. Книга със сегашното заглавие би имала смисъл, ако авторът преди това е написал няколко други, в които последователно да разгледа как се избира място за селище и как се организира то; как се избира място за сграда и как се прави разпределението на помещенията според Фън Шуй. Тогава логичната следваща книга щеше да бъде сегашната, ако даваше рационални и смислени правила за обзавеждането на спалнята. Вместо това има цитати, холистика, религия, даоизъм, ароматерапия, сънища, молитви, олтари, медитация, будизъм, тантризъм, сексология, индуизъм, Кама Сутра, ритуали, романтика и 5% Фън Шуй.

Трудно бих препоръчал нещо полезно в тази книга, но е добре с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.12 – „… фън шуй – китайското изкуство за подреждане на мебели.“ – това е виждането на автора за Фън Шуй и само тук е споменато измежду деветте страници на въведението;
 • стр.63 – „… фън шуй – древното китайско изкуство за подреждане на вещи.“ – след близо 50 страници религиозни отклонения, цитати и размисли на общи теми Фън Шуй се появява с леко разширено приложение (вече не е само за мебели);
 • стр.73 – „Фън шуй … се основава на принципите на даоизма, предбудисткият фундамент на цялата китайска култура – музика, готварство, драма, медицина и изобразително изкуство.“ – авторът показва липса на знания и разбиране за историята и същността на китайската метафизика и нейните клонове, както и за цялостната култура на Китай, където не всичко е будистко;
 • стр.74 – „Ако можете да си го позволите, ползвайте услугите на специалист по фън шуй.“ – отличен съвет!!! - някакси авторът е усетил мимолетно, че от писанията му няма практическа полза;
 • стр.77 – „Най-доброто разположение на мебелите в спалнята се определя от багуа – „магически“ осмоъгълник, използван от векове от учителите по фън шуй… Багуа е карта, карта на живота.“ – ето го и тук влиянието на американската школа на Томас Лин Юн (освен цитатите на неговите ученици), включваща непознаване на Ба Гуа като същност и приложение, както и заблудата за древност - всичко, което е преподавано, няма как да се е прилагало от векове, след като е измислено преди по-малко от половин век;
 • стр.78 – на схемата „Багуа“ има извъртяно и обратно въртящо се Тай Дзи, а някои от триграмите са показани обърнати, както вижда света Томас Лин Юн;
 • стр.80 – „… фън шуй лечение … направете олтар“ – Фън Шуй няма допирни точки с която и да е религия, макар и да е практикуван от будисти, даоисти, християни и всякакви други;
 • стр.81 – „Специалистите по фън шуй съветват да не се купува голямо легло“ – добре би било да знаем кои са тези специалисти, които дават такива жизненоважни съвети;
 • стр.82 – „… прозорци, защото те са порталите, през които ци излиза от стаята.“– пак незнание на основни понятия – Ци влиза през прозорците като светлина, въздух, топлина и гледка; „Ци може да изтече от спалнята заедно с вашите сънища.“ – това е вече прекалено!!!; „… окачете на стената багуа, както е показано на фигура 2.4." – на фигура 2.4. е показано огледало; „… но учителите по фън шуй ще ви кажат, че то (огледалото – моя бел.) символизира трета страна в отношенията ви с партньора…“ – двама се оглеждат и виждат трети???;
 • стр.83 – „… огледалото … скрийте го с растение, така че да не се вижда“ – а как ще се оглеждаме?;
 • стр.85 – „… на гредата да се окачи бамбукова флейта (символ на звука)“ – флейтата генерира приятен звук и по този начин създава Ци, а не е символ на звук; липсва пояснение къде се окачва, под какъв ъгъл, на какво разстояние от стената, колко дълго да е окачването и т.н.; в таблицата – няма посока „север“ и посока „юг“ с различни значения – леглото може да се постави единствено в направление север-юг, а посоката на спящия човек се определя от главата му и тя може да е север или юг;
 • стр.86 – появяват се в таблица девет основни лечения без обяснения за прилагането им, но не е ясно откъде идват – може би от книгите на Сара Росбах;
 • стр.137 – „Ананас: … премахва вината … дава опрощение…“ – размяна на няколко шамара между партньорите, следва ароматерапия с ананас и всички са щастливи?!;
 • стр.154 – „Практикуването на вътрешен фън шуй би ни помогнало да контролираме мислите и емоциите си.“ – няма такива практики в класическия Фън Шуй;
 • стр.223 – „Не изпускайте от съзнанието си висшата цел на почистването. … Медитирайте върху обирането на прахта, метенето, изтъркването на пода.“ – безценни указания, несвързани с Фън Шуй (както и 95% от книгата).

Обща шестобална оценка – 1

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй