ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ТРИТЕ СЕСТРИ НА ДАО, Тера Катрин Колинс, БАРД, София, 2011

Дори и само името на тази книжка показва сериозна концептуална грешка. Дао е древнокитайска философска концепция за смисъла на живота и като понятие съществува поне от 5000 години, докато даоизмът се появява преди 2500 години. Традиционната китайска медицина (ТКМ) е на възраст над 5000 години. Тя е част от китайската метафизика и използва концепциите за Ци, Ин-Ян и Петте елемента. „И Дзин“ е книга за гадаене, написана преди около 2500 години, в която се използват концепциите за Ци и Ин-Ян чрез Осемте триграми и 64-те хексаграми. Фън Шуй е древно китайско учение на възраст над 6500 години, част от китайската метафизика, което използва концепциите за Ци, Ин-Ян и Петте елемента чрез Осемте триграми, квадрата Луо Шу, картата Хъ Ту и компаса Луо Пан.

Всичко това авторката обединява в едно семейство – символично и субективно, разбира се. Резултатът е плачевно-неразбираем. Няма как да е другояче, след като тя работи по американската школа на Томас Лин Юн и е много съмнително, че внимателно е чела дори „И Дзин“. На стр.17 тя пише: „И Дзин … Трактат за Пътя … работих с нейните 64 хексаграми (уроци) и за седмица или малко повече определих погрешните си разбирания за Пътя…“. Трактатът за Пътя е „Дао Дъ Дзин“, а не „И Дзин“. Много съмнително е това разминаване в терминологията, защото по-скоро сочи повърхностност - уроците и погрешните разбирания са относими към написаното от Лао Дзъ, а не към „И Дзин“. Знания за Фън Шуй и ТКМ авторката също не показва.

Всичко е написано от гледната точка на западния модел на мислене и съвети, който е твърде различен от източния.

В края на книгата са посочени изворите, от които авторката е черпила вдъхновение - там няма нищо за Фън Шуй и ТКМ, но има „Тайните удоволствия на менопаузата“.

Обща шестобална оценка – 1

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй