ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЕЙ В 8 УРОКА, Мари Даймънд

Това не е истинска книга. Този текст може да се намери в интернет в различни сайтове, но се спирам на него, защото е добил популярност.

Авторката се е определила като Фън Шуей майстор и създател на Системата Даймънд Фън Шуей, но съдържанието на уроците не подкрепя тази титла. Нищо не показва, че тя знае за Ин-Ян баланса, циклите на Петте елемента, свойствата на триграмите и на двата варианта на Ба Гуа, квадрата Луо Шу, Речната карта (Хъ Ту), компаса Луо Пан и др.

Виждаме резултата от поредния нескопосан опит за обединяване на източните със западните знания. Авторката използва някои елементи от основите на Фън Шуей – анализ на движението на Ци, макар и тя да не го нарича така, както и една част от школата Ба Джай, но без съпътстващите обяснения. В някакъв момент се появяват частици от Школата на формата и от „Осемте жизнени стремления” в азиатския компасен вариант, но без никакви пояснения. Всичко това е смесено с наставления за позитивно мислене, символизъм и направа на ментални модели чрез писмени и речеви утвърждения.

Трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

  • В Урок 1 – „В Даймънд Фън Шуей ние гледаме в посоките, в които вее вятъра и в които водата тече - с други думи, потока на енергията, или ки, както го наричат китайците.” – не потока, а самата енергия китайците наричат Ци (или Чи), а японците - Ки; „... четири от тези посоки са вашите най-добри посоки, а останалите четири се считат за злощастни посоки.” – това е част от теоретичната основа на класическата школа Ба Джай (Осем двореца), но само по отношение на хората – липсва изцяло разделът за домовете, който е по-важен, защото те са целта на Фън Шуей; „Примерно, правилната употреба на свойствата на водата, като басейните и фонтаните, са обичайни начини, които Фън Шуей майсторите са открили, за подобрение на потока на Ки в околната среда.” – всичко това е съдъжанието на „Водните формули” – висше знание във Фън Шуей, което авторката с нищо не показва, че знае; „Системата ми извлича от богатата история от класически и традиционни методи на Фън Шуей, опростявайки често усложнените и мистериозни формули на древните майстори, правейки го по-лесно за възприемане в модерния свят.” – по нищо не може да се разбере, че авторката знае някакви класически методи; „Също така добавих и допълнителни подобрения в практикуването на Фън Шуей, включвайки начин, по който да доставите динамичните влияния към своето личностно присъствие в уравнението.” – трудно е да подобриш нещо, което не познаваш добре, с несъответстващи на теорията знания; „От хиляди години, влиянието на човешката мисъл и дух, е било оставяно настрана в практиките на Фън Шуей. Но аз открих, че всички внасят уникална енергия в своята заобиколна среда.” – китайците неслучайно са разделили Фън Шуей от останалите части на китайската метафизика, но авторката не се е задълбочила в осмислянето на това разделение.
  • В Урок 2 – „Родени сте при определени жизнени обстоятелства. Това е една трета от вашия късмет, познат като Небесен късмет.” - жизнените обстоятелства се отнасят до живота на хората на Земята, а Небесният късмет се определя от уникалното съчетание на космическите енергии в момента на раждане.
  • В Урок 3 – „Когато сте активирали всичките три вида късмет в живота си - небесен, човешки и земен...” – небесният късмет не може да се активира или промени, може само да бъде изучен с помощта на астрологията и така да ни помага да взимаме правилни решения; „Ако не се чувствате подкрепяни, погледнете върху какво седите и какво има зад мястото, на което седите. Най-доброто е една солидна стена.” – това е предписание от най-старата школа на Фън Шуй – Школата на формата, макар и тук да не е спомената - подобно е и със следващите указания.
  • В Урок 4 - „...кой е вашия личен енергиен номер. Китайците го наричат Куа номер. Куа означава 8 и, както знаете, съществуват 8 различни посоки, от които вселенската Ки, се стича към вас.” – Гуа (или Куа) означава триграма – много груба теоретична грешка на авторката. Грешките в методиката продължават в цялата глава, където се използва лунно-слънчев вместо слънчев календар, а в таблицата има личен номер 5, макар че за него няма съответстваща триграма в Ба Джай.
  • В Урок 5 - „Следващата стъпка е да откриете изображенията, които символизират тази активация за вас.” – подходът на авторката е символичен, а не практически реален; „За да имате най-голяма полза от вашите Фън Шуей активации, вие ще поставите всяка от вашите четири карти на нейната правилна и измерена с помощта на компас, посока.” – авторката демонстрира пълно незнание за разликата между място в дома и посока за човека, което е важна основа в теорията на Ба Джай; „Но не и в банята или кухнята! Тези стаи се смятат за прахоснически стаи...” – кухнята според Фън Шуей е второто по важност помещение след спалнята, защото там се приготвя храната (енергията) на семейството; „Първо, застанете в центъра на стаята... От тази централна точка, положете 8-те посоки в стаята... Поставете картите за активация и изображенията с намеренията във вашите 4 най-добри посоки.” – обяснението е само за стая, като не гледаме несъответствието между място и посока, но липсва обяснение как се прави за цял дом, а това е много важно; „При Фън Шуей няма осъждане на вашите намерения. Той е инструмент, който ви помага да задействате законите на привличането и проявлението.” – доста объркано обяснение, особено след като Фън Шуей няма нищо общо със законите на привличането и проявлението, както и да ги разбира авторката.
  • В Урок 6 – „Първата стъпка за активиране на здравето си, е да почистите вашата лична здравна посока във вашата спалня, вашата всекидневна и офис.” – липсва обяснение как се почиства лична здравна посока.
  • В Урок 7 – „Помните ли осемте посоки? Всяка от тях представлява специални стойности. Примерно Югоизтокът, представлява Финансово Изобилие.” – внезапно се появява школата „Осемте жизнени стремления” в азиатския компасен вариант; „Но какво става, ако югоизтокът не е вашата успешна посока? Ами, съществуват специални начини да активирате тази посока, така че това да бъде следващото най-добро нещо.” – и какви са те?; „Много се вълнувам да споделя с вас тази изключително ценна информация” – може би всички грешки дотук са от вълнение?
  • В Урок 8 – „Бъдете сигурни, че пространството за четирите Лични Най-Добри Посоки в дома ви е разчистено... разгледайте цялата зона за посоката на вашия дом.” – отново неразбиране на разликата между място и посока.

Обща шестобална оценка – 2

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй