ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЕЙ, Карън Кингстън, КИБЕА, София, 2002

В тази книга е направен поредният опит за асимилация на Фън Шуей от западна гледна точка, но с приоритетното участие на културата на остров Бали, където авторката е живяла. Опитът е неуспешен. Изборът на Фън Шуей за име на книгата очевидно има за цел да продаде продукт, използвайки име с добра познаваемост. На практика само 20% от съдържанието се отнася до Фън Шуей. Използвана е американската школа на „Осемте жизнени стремления”, но авторката показва навсякъде пълно незнание за основната теория на древното китайско учение. Уменията й като енергиен лечител и терапевт сигурно са полезни, но е необяснимо защо трябва да се предлагат с името на Фън Шуей.

В книгата трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.21 – „Името „Фън Шуей” идва от Китай, но с годините открих, че всяка култура на света има някаква форма на Фън Шуей и клон на Фън Шуей, занимаващ се с пречистването и освещаването на пространства, който аз наричам Освещаване на пространството.” – не само името идва от Китай, а цялото древно учение. Интересно би било авторката да сподели как определя в Индия тяхното Васту като клон на Фън Шуей и каква е реакцията на индийците. Във Фън Шуей пречистване и освещаване на пространства няма (има хармонизация), а как тя нарича своите енергийни методики е без значение;
 • стр.28-29 – „Идеалната линия представлява гладко отражение на светлината по цялото продължение на колата от предната до задната й част, което, според терминологията на Фън Шуей, представлява хармоничен прилив на енергия.” – би трябвало авторката да обясни каква е откъде идва тази терминология, тъй като Фън Шуей не се занимава с автомобилен дизайн;
 • стр.29 – „... то се отнася само до интериора и поставянето на мебелите. Всъщност това е само един от клоновете на Фън Шуей. Изкуството за пречистване и освещаване на сгради е друг важен клон. Разчитането на земните енергии и избирането на благоприятни места за сгради е друг клон. Трети клон на Фън Шуей се занимава с оздравяването и лечението. Изучаването на Фън Шуей се простира и над ориентирането, насочването, астрологията, цветовете, диетите, медицинското диагностициране и т.н.” - всичко описано, макар и объркано и непоследователно (третият клон би трябвало да бъде четвърти), е всъщност китайската метафизика, но недостатъчно задълбочените познания на авторката й пречат да направи разликата между отделните дисциплини, както и да си изясни тяхната същност;
 • стр.34 – „Една от причините Бали да е такъв райски остров е, че изкуството на Фън Шуей е толкова развито, че сградите сякаш никнат от самата земя.” – развит Фън Шуей означава да се разбират и прилагат концепциите за Ци, Ин-Ян, Петте елемента, да се знаят и използват Луо Шу, Хъ Ту и Ба Гуа в двата варианта – Ранно и Късно небе, но самата авторка никъде не показва, че знае всичко това, както и не казва къде и при кого е учила Фън Шуей;
 • стр.49 – „Колко се задържа зависи от „показателя” за Фън Шуей на даденото място...” – би трябвало да се обясни какъв е този показател, след като не се споменава от никой друг автор;
 • стр.50 – „Пречистване на пространството работи много добре в съчетание с ... Фън Шуей. То засилва действието на Фън Шуей... Двете по естествен път вървят ръка за ръка.” – авторката много добре подчертава различието и принципната разлика между двете методики, но сякаш е забравила какво е написала 21 страници по-напред;
 • стр.161 – „Фън Шуей ни помага да живеем в хармония с околната среда, с четирите основни елемента – земя, въздух, огън и вода.” – с това определение авторката ни показва пълното си невежество по отношение теорията на Фън Шуей – тя дори не е чувала за Петте елемента;
 • стр.206 – „Важно е да разберем, че тези лъчи не са лоши. Просто те са вредни за хората.” – какви ли ще бъдат тогава лъчите, които не са вредни за хората?;
 • стр.229 – „Пластмасите, синтетичните влакна, разтворителите, лепилата, домашните препарати за почистване, спрейовете за коса, козметичните и бояджийските материали се смесват и създават рискове за здравето в зле проветрявани помещения.” – би било интересно да разберем как точно се смесва пластмаса със спрей за коса;
 • стр.254 – „Един прекрасен инструмент, разработен от китайската система Фън Шуей, е мрежата, наречена Ба Гуа. Тя произлиза от Китайската книга на промените и може да се налага върху плана на вашия дом...” – авторката показва, че не знае какво е Ба Гуа, нито знае какво са триграмите и как се използват, а за изписването на непрочетената от нея Китайска книга на промените (вместо да бъде китайската „Книга на промените”) грешката може и да е на преводачката и/или редакторката, вж. заб. към стр.161;
 • стр.262 – „... окачете сферичен остенен кристал с много плоскости, така че да пръска в стаята колкото може повече отблясъци с цветовете на дъгата.” – би трябвало да се спомене, че кристалът трябва да е огрян от слънцето, иначе от него няма много полза, а какво означава „остенен”, може само да гадаем;
 • стр.263 – „... използване на Фън Шуей за магическа промяна в живота ви...” – това вече е груба манипулация на доверчивите читателки, защото авторката би трябвало поне да знае, че Фън Шуей не е магия;
 • стр.267 – „… огледала ... Понеже са много силни...” – не е обяснено как да им измерим силата, за да се предпазим от опасностите;
 • стр.268 – „Една жена имаше огледало, закачено твърде ниско за нея ... жената се виждаше без глава много пъти на ден.” – невероятно е да има жена, която се оглежда клекнала, вместо да премести огледалото – може би авторката прави комплимент на читателките си, че не са толкова глупави;
 • стр.270 – „Кристалът пречупва светлинната енергия на слънцето и я разпръсква в стаята ... Кристалите фокусират...” – две взаимно изключващи се действия на кристалите; „Тези природни образувания...” – има и естествени кристали, но авторката всъщност работи с изкуствени, от оловно стъкло, както е обяснено на следващата страница;
 • стр.273 – „Вятърни (въздушни) камбанки” – в цялата глава не е обяснено нищо за вида на камбанките, материалите за изработка, вариантите за конфигурация, принципите за избор на броя на тръбичките;
 • стр.274 – „Китайският вариант на Фън Шуей препоръчва...” – а може би има индийски вариант на Васту, заедно с китайския вариант на Васту и с индийския вариант на Фън Шуей?;
 • стр.275 – „Ескалаторите и подвижните пътечки също вършат отлична работа, стига броят на движещите се надолу да не превишава движещите се нагоре!” – ако читателките са свикнали да се качват с асансьора до последния етаж на моловете и после да обхождат магазините надолу, значи е време за промяна на навиците, според авторката; „Каменни статуи ... се използват от Фън Шуей като средство за заземяване на вашата енергия ... тежки предмети от дърво или камък...” – във Фън Шуей искаме да накараме енергията да се движи в исканата от нас посока, а тук авторката иска да я застопори – това нелогично действие би трябвало да бъде обяснено; заземяване с камък (елемент Земя) е приемливо, но с дърво...;
 • стр.277 – „Цвят” – описаните цветове може би отговарят на културата в Бали, но не и на теорията на Фън Шуей, това се отнася и за теста на д-р Люшер; „Черното символизира липсата на преход и мнозина тинейджъри минават през „черна фаза”, докато не открият себе си.” – в това изречение няма смисъл, но редакторката не го е забелязала;
 • стр.278 – „Пастелните тонове имат по-висока вибрационна скорост, отколкото основните цветове...” – според авторката, пастелното зелено става жълто, поне доколкото светлината трепти с определена честота;
 • стр.284 – „Източници” – обикновено в книгите на това място се намира списъка с използваната литература, но тук са само производители и търговци на уреди, инструменти и материали. Може да се направи извода, че авторката си знае всичко, без да е чела нищо.

Обща шестобална оценка – 2

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй