ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ – 188 СЪВЕТА ЗА ДОМА, Лилиан Ту, Аратрон, С, 2004

Лилиан Ту е световноизвестна авторка на книги за Фън Шуй и благодарение на нейните публикации древното китайско учение става популярно в западните страни.

Тази книга е с минимална теоретична част и с голяма практическа насоченост. Материалът е поднесен ясно, нагледно и разбираемо. Авторката дава съветите си, като основно използва школата „Стремежите на Ба Гуа” - както по компаса, така и спрямо входната врата, но я комбинира с Ба Джай и Летящите звезди. Качеството на илюстрациите съответства на качеството на хартията - ниско.

Книгата може да се ползва като практически наръчник, но трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.45, съвет 16 – пръстенът с членовете на семейството почти не се отнася за българите, защото семейства с шест деца са голяма рядкост;
 • стр.46, съвет 17 – относно избора на метод за определяне на секторите: тортата е кръгла и се реже на парчета по радиуса, компасът също е кръгъл и посоките се отчитат спрямо центъра, затова този метод е универсален - идеалната форма за жилище е кръглата (максимална площ с минимална дължина на ограждението), но масово обектите са с произволна форма. Частният случай, в който обектът е с правоъгълна форма, води до по-лесното прилагане на квадрата Луо Шу, разтегнат по очертанията му;
 • стр.51, съвет 20 – този съвет е почти неприложим за българи – вж. заб. към стр.45;
 • стр.52, съвет 20 – в показаната схема на Ба Гуа триграмата в източния сектор е сгрешена – трябва да бъде Джън, а е показана Ли (описани са на следващата страница);
 • стр.54, съвет 21 – всичко, описано в този съвет, има отношение към китайската медицина, а не към Фън Шуй. Съвместното използване на методики от различни източни или енергийни учения е практика, но понятията не бива да се смесват;
 • стр.60, съвет 23 – няма реална причина показаният компас да не е с преведени надписи на български, след като всички други илюстрации в книгата са преведени;
 • стр.86, съвет 35 – „Елементалните неравновесия” - такъв израз в българския език няма. „Елементални” е дума, която се ползва в аналогични случаи в литературата по Фън Шуй на руски език;
 • стр.88, съвет 36 – „Къщите с разчупени нива.... Малко след като се преместиха в новата къща, бащата беше обвинен в незаконно присвояване на средства. Бащата на друго семейство беше поразен от много силен удар...скоро след като се преместиха в новия дом.” - дори и да пренебрегнем очевидната разлика между „обвинен” и „виновен” в първия случай, той по никакъв начин не може да докаже валидността на правилото, както и следващият описан случай, без допълнителна информация. Нека да си припомним българската поговорка „Една птичка пролет не прави”, аналогична на китайската „Едно дърво гора не прави”;
 • стр.92, съвет 38 – „Ци влиза в дома през входната врата и излита през вторичните врати, прозорците и задната врата.” - това правило е малко догматично, защото не отчита влизането на светлината, свежия въздух и топлината (важни компоненти на Ци) през прозорците и вратите;
 • стр.95, съвет 40 – „...имам и втора предна врата (поради факта, че съпругът ми и аз имаме различни благоприятни посоки)...” - този съвет е почти неприложим за българи поради традиционната липса на втора входна врата в българските жилища;
 • стр.103, съвет 44 – „Ако предната и задната врата са успоредно една срещу друга, всеки късмет, който влезе в дома, мигновено излиза през задния вход.” - като пренебрегнем неточния описателен израз (думата успоредно е излишна), ситуацията има следните варианти, проверени радиестезично:
  1. двете врати са затворени – намалението на Ци е 10%
  2. предната врата е отворена, а задната е затворена - намалението на Ци е 20%
  3. предната врата е затворена, а задната е отворена - намалението на Ци е 60%
  4. двете врати са отворени – намалението на Ци е 100% - само в този случай се изпълнява предписаното от авторката;
 • стр.112, съвет 48 – „Драконовата страна има две определения, защото понякога се определя от гледище на посоката по компаса. Но за по-сигурно използвайте лявата страна като драконова вътре в дома.” - тук авторката дава нагледен пример с прилагане приоритетно на правилата от школата на формата спрямо правилата на компасните школи, драконовата страна трябва да е лявата, ако се гледа от входа навън;
 • стр.113, съвет 49 – „...това поражда много лоша карма...” - терминът „карма” е достатъчно спорен и трудно приемлив, за да се изтъква като аргумент при приемане на дадено правило;
 • стр.155, съвет 70 – „Желателно е кухнята да не се разполага ... в никакъв случай в северозападния сектор. Най-доброто място е или в задната дясна част на дома...” - много точни указания. Ами ако задната дясна част на дома е в северозападния сектор? Ще пишем писмо до Лилиан Ту?;
 • стр.156, съвет 71 – „По-прост метод е да се уверите, че щепселите на електрическите уреди в кухнята сочат към най-добрата посока” - съмнителна е приложимостта на този съвет – може да се наложи да бъде опасана с разклонители цялата кухня, ако уредите са покрай стената, противоположна на стената с най-добра посока (щепселът влиза в контакта и сочи посоката, в която е стената спрямо стаята);
 • стр.165, съвет 77 – „Най-лоши са тежките носещи греди, които нанасят огромни поражения в многоетажните жилищни блокове или евтините кооперации, където строителният бюджет просто не позволява гредите да бъдат скрити в стените.” – дали гредите ще бъдат скрити в стените, решават архитектът и конструкторът, а това няма отношение към бюджета. Гредите са с такива размери, каквито е изчислил конструкторът, а дали са „тежки” или „леки”, е субективна преценка. Цялото съдържание на този съвет показва недостатъчни знания за строителството и се припокрива със съдържанието на съвет 140;
 • стр.171, съвет 79 – „Всички фън шуй препоръки важат еднакво за страните в Северното и Южното полукълбо.” - повечето правила във Фън Шуй са свързани с посоката юг, откъдето грее слънцето. В Южното полукълбо слънцето грее от север – няма как правилата да са същите. Няма реално обяснение за този съвет. Не може да се каже, че там елементът огън е на юг, откъдето грее слънцето. Не е нормално да си строиш къщата на южния склон, за да бъде в сянката на близката планина, а и фасадата да бъде към планината;
 • стр.178, съвет 82 – „...може да премахнем напълно ци, така че тя да престане да съществува...” - самата идея да премахнем контролирано по наше желание всемирната енергия Ци, която съществува независимо от нашите мисли във веществено и невеществено състояние, е малко странна за автор от толкова висок ранг (може ли една мушичка да премахне около себе си въздуха, в който съществува?). В същото време авторката цитира на друго място китайската поговорка, според която не можем да живеем и една секунда без Ци. Необяснимо противоречие!;
 • стр.248, съвет123 – „Не сядайте така, че краката ви да са насочени към вратата, защото това се смята за лоша позиция.” - навсякъде другаде в текста най-добрата позиция е далеч от вратата, но обърната към нея. Къде тогава да си държим краката? Посоката на краката обикновено се гледа да не е към вратата при разполагане на леглата в спалнята, за да не напомня за мъртвец в ковчег, който ще бъде изнесен от стаята;
 • стр.262, съвет 132 – „Прилагане на фън шуй на летящите звезди” - в този съвет се вижда, че земните форми са от първостепенно значение за късмета на сградата. Едва после идват на помощ летящите звезди. Подобен е и смисълът на съвет 136;
 • стр.275, съвет 140 – „Таванските греди....Затова е жизненоважно да откриете къде се намират тези греди...” - стремежът на авторката да утвърди тезата си, че всички греди са много вредни от психологическа гледна точка, не кореспондира напълно с реалната действителност. Обикновено греди се слагат там, където не трябва да има стена, но нещо трябва да носи двете съседни плочи. Скритите греди се наричат обратни греди и се слагат там, където отдолу таванът трябва да бъде равен, а отгоре има стена, в чиято дебелина и височина се развива гредата. Армировката на плочата е под армировката на гредата и ситуацията не е толкова страшна, колкото е описана. Аз повече бих се притеснявал за здравината и устойчивостта на конструкцията, ако гредата изглежда малка и лека;
 • стр.290, съвет 152 – „В комбинация с червеното обаче златното придобива огромна сила.” – в китайските традиции това сигурно е така, но във Фън Шуй червеното е огън, който си взаимодейства с метала на златото по контролиращия (разрушителен) цикъл, а това не е благоприятно съчетание и трябва да се избягва;
 • стр.296, съвет 158 – показаната схема е Ба Гуа на ранното небе, а трябва да е на късното небе, защото препоръките са за корекции на жилища, а не на гробове;
 • стр.297, съвет 158 – двете триграми горе са сгрешени – не отговарят на имената си и не са триграмите, които отговарят на Ба Гуа от предишната страница, макар и тя също да е сгрешена;
 • стр.298, съвет 159 – показаният мотив е от саувастика – индийски религиозен знак във форма на пречупен кръст с въртене надясно. Ако ще се прилагат индийски символи, защо тогава не е показана и свастиката, толкова харесвана и от Хитлер? Явна непълнота в представянето;
 • стр.299, съвет 161 – „Таваните трябва да са бели” - за България този съвет има по-рационален смисъл – масовите жилища са с ниски тавани и белият цвят придава оптически по-голяма височина на стаята. Всички други обяснения в текста са валидни;
 • стр.314, съвет 171 – „Прилепът е скъпоценно животно, защото се свързва с добрия късмет. Затова е благоприятен символ.” – благоприятен е само за китайците, защото на китайски „прилеп” се изговаря почти както се произнася „щастие”, но у нас това не е така, освен за любителите на прилепи;
 • стр.315, съвет 171 – „ Всички водни декоративни елементи ... разположени близо до вратата, трябва да са от лявата й страна и никога от дясната...” - този съвет отново дава приоритет на формите пред компасните правила, но липсва логично обяснение за причините да бъде даден по този начин.
 • стр.328, съвет 181 – „Благият слон за късмет на децата” – не е ясно какво прави индийски слон в китайско учение.

Обща шестобална оценка – 5

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй