ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

Фън Шуй за мениджъра, Франц Льоберт, Шамбала, София, 2007

На гърба на корицата пише, че авторът е отделил много години за изучаването на Фън Шуй, но от тази книга това не може да се разбере. Направен е някакъв опит за симбиоза между древнокитайското учение и съвременните знания, но той е по-скоро неуспешен. Главната причина са недостатъчните и несистематизирани знания на автора за историята, теорията, методите и техниките на Фън Шуй.

Основният метод за анализ е чрез мястото на вратата в школата „Стремежите на Ба Гуа”, но на места се появяват указания и практики от същата школа, но прилагана по компаса, както и от Школата на формата и от Ба Джай, но без да е споменато името им. Резултатът е сбор от объркващи съвети, в които има дори астрология и ТКМ (традиционна китайска медицина). Не може да се разбере кой е написал предговора, защото почти след всяка глава има цитати, често с неясен произход и често без връзка с Фън Шуй.

В тази книга трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • корица и стр.9 – йероглифите за вятър и вода са с разменени места, което е допустимо при показване на оригинални текстове от древни източници, но нищо не показва авторът да е ползвал такива, затова е по-вероятно това да е негова грешка или на графичния дизайнер;
 • стр.10 – „… китайско влияние … йога … джудо …” - йогата е от Индия, а джудото е от Япония – би трябвало авторът да знае това поне от обща култура;
 • стр.11 – „… силите на Фън Шуй действат винаги, независимо, че това е един напълно нов за нашата географска ширина … метод.” – авторът не е внимавал в часовете по география в училище, защото иначе щеше да знае, че Германия и Китай са почти на една географска ширина, но на твърде различна географска дължина;
 • стр.13 – „От 2008 г. започва епохата на жените.”– каква е тази епоха и каква е връзката й с Фън Шуй, не е ясно;
 • стр.14 – в рисунката има два крилати дракона, които не са китайски, а западни, поради което нямат отношение към Фън Шуй;
 • стр.17 – и тук, както на корицата и на стр.9, йероглифите за вятър и вода са с разменени места;
 • стр.20 – „Макрокосмосът се отразява в микрокосмоса и обратно.” – обратно не е вярно, защото отразяването означава промените в едното да водят да промени в другото;
 • стр.22 – „Около 900 г. майсторът по Фън Шуй, Ян Юнсюн, основал Школа на формата…”– авторът явно не е чувал за Гуо Пу и неговата „Книга за погребенията”, написана 600 години по-рано;
 • стр.28 – „Фън Шуй отделя житото от плявата.” – без коментар!!!;
 • стр.30 – „...смяната на слънцето и луната в 24-часов ритъм...”– 24-часов ритъм има Слънцето, а с Луната е по-различно;
 • стр.32 – „Ин – южен полюс; Ян – северен полюс” – много неподходящо сравнение, защото от нашата географска ширина, отивайки на юг, се движим към все по-мощен Ян, но след като минем екватора, започваме да се движим към увеличаващ се Ин, а при движение в обратна посока северният полюс също става все по-мощен Ин;
 • стр.43 – „Багуа – природната координатна система” – в показания пример координати няма, а само ориентация спрямо мястото на входната врата;
 • стр.55 – „Древното учение на Идзин” – безсмислен израз;
 • стр.56 – „рис.24” – в квадрата се появяват числа, които не са свързани с текста;
 • стр.59 – „Във взаимоотношенията на петте елементи има съзидателен и разрушителен цикъл.” – циклите са четири, а взаимодействията между елементите са пет;
 • стр.66 – „Петте животни са легендарни, приказни същества…” това е така за дракона и феникса, но какво легендарно и приказно е видял авторът в тигъра, костенурката и змията, не е ясно; „Фениксът … винаги се възражда от пепелта.” – на Запад това е така, но не и в Китай;
 • стр.77 – „Например правилното включване на щепсела в контакта може да намали до минимум въздействията на електромагнитните полета.” – след като мрежата е за променлив ток, какво ли е правилното включване???;
 • стр.87-89 – таблиците на тези страници са много важни, защото от тях се определят изходни данни за следващите действия. Направени са така, че могат да объркат невнимателните читатели. Редакторът явно не е видял, че самостоятелни двуколонни таблици са обединени в една, но чисто механично, без никаква логика. Така след 1919 следва 1932 г., след 1931 е 1971 г., след 1970 е 2010 и след 2009 е 2015 г. Доста объркващо без никакво видима причина! По-лошото е липсата на система в обясненията – годините започват по лунния календар, а преди таблицата пише, че започват на 4 или 5 февруари, както наистина е във Фън Шуй. Коя дата да се ползва, ще решават доверчивите читатели. Определянето на елемента не съвпада с никоя от известните методики във Фън Шуй и в такъв случай трябва да бъде обяснено, но не е. Не е показано има ли разлика в елементите на мъжете и жените. Би трябвало да се напише как се избира елемент за човек, роден през януари, но и това обяснение липсва;
 • стр.90 – „... хората, които упражняват разрушително въздействие върху вашата личност ...” – с това се занимава астрологията, а не Фън Шуй;
 • стр.97-98 – и тук същото объркване с годините, както в предишната таблица – след 1930 е 1940, след 1940 е 1971 и т.н.;
 • стр.113 – „8. Активирайте … сектора на семейството.” – активация се прави, ако е необходимо; „рис.49” – връзката на елементите с органите е предмет на ТКМ;
 • стр.114 – „Хранене според петте елемента” – Фън Шуй не се занимава с диети и хранителни режими – това е предмет на ТКМ;
 • стр.117-118 – „Фън Шуй препоръчва определени цветове и аксесоари, които са подходящи за всеки елемент, влияят положително върху околните и предпазват от беди.” – това е по-скоро реплика на продавач от магазин за псевдо Фън Шуй стоки;
 • стр.123 – числата в рис.53 се отнасят към нумерологията и нямат нищо общо с Фън Шуй;
 • стр.128 – „Лични помощни средства и талисмани” – във Фън Шуй такива неща няма;
 • стр.131 – „фигурки/картини на ангелчета” – или направо едно голямо разпятие!!!;
 • стр.141 – „Ци влиза през вратата на офиса” – голяма част от Ци влиза и през прозорците;
 • стр.142 – „… отровни стрели (действащи в радиус от един метър от ръба)” – и как определи авторът, че е точно един метър, без да знае какъв е видът на излъчването???;
 • стр.158 – „Корекции според петте елементи” – описанието почти не се отнася до Фън Шуй;
 • стр.164 – „рис.64 и рис.65” – редове 7 и 8 от таблицата са обратни на показаните в линийката; няма причина обясненията в линийката да не са преведени на български; според автора 5.37, 5.375 и 5.38 см са един и същ размер, както и 42.96 и 43 см;
 • стр.180 – „… езерце или бързотечащ поток трябва да са на най-малко 70 метра от сградата.” – не е обяснено защо точно на 70 м;
 • стр.183 – „В многоетажните постройки енергийният обем намалява с около 10% на етаж.” – значи трябва всички сгради над 10 етажа по света да бъдат разрушени;
 • стр.185 – рис.71 – е обидно наивна – отдавна вече не сме в детската градина!;
 • стр.186-189 – описаните вредни фактори от 1 до 4, както и 6, 9 и 12 – не се отнасят към Фън Шуй;
 • стр.192 – „рис.73” – необяснимо е защо финанси и счетоводство не са в зоната на богатството ;
 • стр.195 – „Оптималната посока на главния вход е винаги според елемента на директора.” – при всяка смяна на директора зазиждат досегашния вход и построяват нов, подходящ за него!!!; рис.75 свързва елементите с посоките, което е в противоречие с декларираното използване на мястото на входа;
 • стр.197 – „… приемното помещение се намира вляво от въртящата се врата.” – остава да разберем дали да гледаме входа отвътре или отвън;
 • стр.199 – „… гърбът му да е обърнат по посока на най-добрия или втория добър небесен поток.” – не гърбът, а лицето трябва да е в такава посока (това е груба грешка на автора!);
 • стр.204 – „… водоизточник … ако вашият елемент е огън, това ще е вредно за вас.” – ще е вредно и ако елементът е земя; „… нов фактор са ароматите.” – но не са свързани с Фън Шуй;
 • стр.211 – „Много голямо значение за логото има хармоничната заоблена форма.” – а ако съответстващият елемент е огън???;
 • стр.229 – „… познаващите Фън Шуй мениджъри прилагат учението за петте елемента и за намаляване на конфликтите сред служителите.” – авторът показва неразбиране на разликата между Фън Шуй и астрология, която се занимава с междуличностните отношения;
 • стр.230 – „Ролята на подсъзнанието при продажбите” не е част от Фън Шуй;
 • стр.236 – „Благоприятно време според Фън Шуй календара” – изборът на дата е част от астрологията, не от Фън Шуй, където няма специален календар;
 • стр.237 – „3. Място” – изборът на места не е обяснен, поради което е непрепоръчителен;
 • стр.238 – „5. Тактика” – това е човешкото действие и не се отнася до методите на Фън Шуй;
 • стр.240 – „Таблица за значението на числата във Фън Шуй” – значението на числата в китайската култура и традиции не е относимо към Фън Шуй;
 • стр.243 – „Неблагоприятните числа, които не могат да се променят, трябва да се неутрализират, като се заградят в кръгче.” – ако този метод работеше, щеше да е универсално лечебно средство във Фън Шуй;
 • стр.245 – „Учението за цветовете е сложно…” – във Фън Шуй има учение за Петте елемента и цветовете са една от техните характеристики, но не са отделени от него в отделно учение;
 • стр.247 – „Черното е негативно и според източните възгледи символизира смъртта.” – според известните автори във Фън Шуй черното е представител на елемента Вода; „Фун Шуй” - има и други правописни грешки в книгата, защото липсва коректор; „…аурата … призовава клиентите за покупка.” – в Индия сигурно е така, но не и в Китай;
 • стр.250 – от изброените седем фактора само първият и вторият се отнасят до Фън Шуй;
 • стр.253 – „Вътрешно енергийно оптимизиране” – няма отношение към теорията и практиката на Фън Шуй;
 • стр.261 – „Неутрализирайте цифрата 4 във вашия адрес или телефон като я заградите с кръгче.” – интересни бланки и визитки ще се получат – вж. заб. към стр.243;
 • стр.265 – „… продавачите и мениджърите, реализиращи най-много продажби, е тяхната харизматичност и силната им аура…” – тук Фън Шуй не участва, но пак има добри продажби;;
 • стр.271 – „В специалния Фън Шуй календар…” – вж. заб. към стр.236;
 • стр.274 – „… при автомобила … дървени елементи на арматурното табло или малки аксесоари от дърво… осигуряват защита на пътуващите.” – ето как ще спрат катастрофите по пътищата!!!;
 • стр.278 – „Използването на Фън Шуй в бизнеса … да създаде хармонични отношения между клиенти и служители” – това е задача на китайската астрология;
 • стр.295-296 – „Фън Шуй за банки” – текстът е за банки в Германия, но единственият пример е от банка в Хонконг;
 • стр.300 – указанията за изработване на интернет страници са със съмнителна полезност;
 • стр.312 – „Фън Шуй речник” – обясненията за Багуа, Ин, Гуа, Лупан, Ци и Ян са неточни и заблуждаващи;
 • стр.314 – „Литература” – от седем автора само за един може да се каже, че е наясно с Фън Шуй, другият тандем (Вилхелм и Йенс) не показват такива данни;
 • стр.316-317 – елементите в таблицата са земните клонки от китайския 60-годишен календар, а не елементите на годината по Фън Шуй.

Обща шестобална оценка – 4

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй