ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

Фън Шуй откачалки, Браян Галахър, Санома Блясък, София, 2012

Въпреки заглавието, това не е книга за Фън Шуй. Демонстрираното подигравателно отношение към това древно китайско учение от страна на главната героиня не е с цел авторът да покаже и своето мнение, а е средство за разкриване дълбочината на образа на една жена в силен стрес, породен от изневярата на съпруга й, в комбинация с разпадащия й се брак. Репликите на героинята са изречени, когато тя е в период на силен емоционален срив, с неадекватни на обстановката реакции. Отношението й към Фън Шуй, обясняван от любовницата на съпруга й, варира от пълно отричане до обещание за пълно приемане.

Въпреки, че са маркирани някои основни положения от теорията на учението и са дадени насоки за действия, от тази книга не трябва да се вадят заключения кое и как се прави във Фън Шуй.

Обща шестобална оценка – 1

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй