ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

Фън Шуй за любовта, Астрид Шилинг, БАРД, София, 2012

Авторката поднася материала с оптимизъм и увереност, че нейните препоръки могат да помогнат на жените. За съжаление, това не е така по ред причини.

Главната слабост на книгата е липсата на концепция – липсата на обяснения за трите школи, по които се дават напътствията, както и получаващите се противоречия, подсказват, че на самата авторка не са ясни основните понятия в учението и приложението им в различните школи. Смесването на китайски със западни методи, без необходимото пояснение, потвърждава констатацията. Дори редакторът на книгата отбелязва в забележка под линия изненадата си. Основно е използвана школата „Стремежите на Ба Гуа”, ориентирана по входната врата, но понякога и по компаса, както и „Ба Джай”, макар името на школите да не е написано никъде. Може би авторката не ги знае. Списъкът на използваната литература подсказва същото. За нея самата не може да се каже нищо, тъй като липсват данни – не се разбира каква е, къде и какво е учила и т.н.

Трябва да се отбележи позитивния тон и многостранните препоръки, но е налице асоциация с книгите на Наталия Правдина, както и с издания от типа „100 златни правила по Фън Шуй”. Непрекъснатите утвърждаващи послания довеждат в края на книгата до обезличаване на темите - читателят има усещането, че през цялото време е чел едно и също нещо, казано с различни думи на различните страници.

Странен е изборът на издателя да предложи на читателите точно тази книга, в която има много препратки към предишни книги на същата авторка – губи се логиката на представяне на хилядолетното знание Фън Шуй.

В тази книга трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.9 – „Фън шуй за любов” допълва останалите книги за фън шуй, които съм писала.” – това е много важно изречение, защото подробни указания за редица ситуации и случаи липсват – авторката предполага, че вече сме прочели и знаем наизуст предишните й книги, където (може би) всичко е обяснено;
 • стр.10 – „Ще помоля тези, които събират купища информация за фън шуй да се придържат към практиките на една и съща школа. Има множество школи и прилагането на съвети от различни източници може да доведе до неубедителни, дори до порочни резултати. Аз … се позовавам на Школата на компаса…” – това е един прекрасен съвет и още по-прекрасно щеше да бъде, ако авторката го беше спазила в цялата книга;
 • стр.12 – „В даоизма същността на Вселената се нарича у чи.” – във Фън Шуй говорим за произхода на Вселената от Тай Дзи, а какво казва даоизмът по този въпрос, не е съществено, още повече, че е възникнал като организирано учение няколко хиляди години по-късно;
 • стр.13 – „… вредна енергия на ша…” – правилният израз е Ша Ци и означава убийствена енергия;
 • стр.15 – „Според фън шуй всяка област от живота се намира в точно определена зона на жилището.” – но не според многовековната теория, а само според школата „Стремежите на Ба Гуа” (Осемте жизнени стремления), създадена преди около 30 години;
 • стр.17 – „Получавате една ос север-юг…” – по този начин на работа посоката север е гранична за два съседни сектора, защото те са от двете й страни, докато във Фън Шуй оста север-юг минава през средата на северния и на южния сектор – много заблуждаващо обяснение, защото оттук нататък всичко вече ще е грешно;
 • стр.18 – „… методът е много лесен и много по-прост, отколкото изглежда.” – това е така, само ако ориентацията на сградата е по компаса през 45 градуса (напр. фасадата е на С, СИ, И, ЮИ, Ю, ЮЗ, З или СЗ), но ако е на 22.5 градуса? Дотук и в двата обяснени метода има сериозни пропуски; „Пакуа ло-шу” – правилният израз е Ба Гуа Луо Шу, но Ба Гуа е осмоъгълник с Осемте триграми, а Луо Шу е квадрат с девет полета и с числа в тях – непонятно е защо такъв объркващ термин (никой никъде не го употребява по този начин, защото е безсмислено) е сложен на това място без всякаква връзка с текста; „Що се отнася до числата, те не са статични, а се местят в различни сектори в зависимост от времевите параметри.” – това се случва само в школата „Летящите звезди Сан Юан” – авторката вече е забравила какво е написала на стр.10;
 • стр.19 – „… ша или още наричана шар чи…” – непонятно е защо Ша Ци има две различни имена; „... трите най-опасни вреди, т.нар. Пета жълта звезда, Трите убийства и Великият херцог Юпитер.” - трите най-опасни вреди са от школата „Летящите звезди Сан Юан”, както и се казва няколко реда по-надолу – авторката вече е забравила какво е написала на стр.10; „… това движение на звездите (числата) става според линията на движение на печата на Соломон.” – макар че Соломон е живял по времето на третата китайска династия Джоу, когато вече Фън Шуй има сериозни традиции (но пък Летящите звезди не са били измислени, защото е нямало компас), може би авторката мисли, че той е ходил до Китай, за да си покаже печата на императора;
 • стр.20 – „Пета жълта звезда” – не е изяснено коя от звездите е най-лошата – основна, водна, планинска, годишна или месечна; всички обяснения, дадени на тази и на стр.21, може би са продължение от предишните книги, но в тази създават само неяснота по идентификацията на секторите, вкл. и по астралните знаци;
 • стр.21 - „Сложете изображение на небесното създание Пи-Яо” - изображение на каквото и да е ще свърши същата работа, без да е свързано с Фън Шуй;
 • стр.23 – „Болка на точно определено място на ръката … съответства енергийно на част от къщата.” – общата постановка е свързването на здравето на къщата със здравето на обитателите й, но чак пък такава прецизност???!!!;
 • стр.24 – „Ъгълът на една стена образува вълна, която пресича стаята в права линия.” – само по ъглополовящата на изпъкнал ъгъл;
 • стр.26 – тук има препратка към друга книга на авторката, в която се описват някакви действия, но няма как да разберем нейната идея, щом не е описана в настоящата; така е и по-нататък в текста с други препратки;
 • стр.28 – „Едни от най-използваните защитни символи, които смекчават вредните влияния, са вятърният чан, пагодата и огледалото пакуа.” – непонятно е защо авторката мисли, че изброените реални предмети, които вършат реална работа, са символи; „Тези символи дават енергия …” – чанът преструктурира енергията, огледалото я отразява, а пагодата сигурно също прави нещо, което е обяснено в друга книга, но не и тук;
 • стр.30 – „… в осмоъгълната му окръжност…” – а как ли изглежда петоъгълната окръжност на Петте елемента или направо да минем на триъгълна окръжност за триграмите?;
 • стр.31 – „Елементите взаимодействат помежду си по три начина…” – взаимодействията са пет, а циклите на взаимодействие са четири;
 • стр.37 – „Открийте своя елемент” – цялата глава, с всичко вътре за астрологията и избора на дрехи, не се отнася до теорията на Фън Шуй;
 • стр.40 – „Станете неустоими” – Фън Шуй не е моден съветник;
 • стр.44-48 – в таблицата е показан лунно-слънчев календар, докато във Фън Шуй се ползва слънчев;
 • стр.48 – „… виетнамската астрология …” – тя пък какво прави тук?;
 • стр.49 – „Влияние на елементите във връзката” – взаимодействието в астрологията не е така просто, както е във Фън Шуй, защото се гледат и други фактори – общо поне осем наведнъж;
 • стр.50 – „Може би ще се изненадате от начина, по който се преплитат фън шуй и астрологията.” – да, изненадани сме, защото не се прави по такъв опростен начин; „Фън шуй е изкуството да се преобразяват енергиите или да се използват, за да подобри живота на тези, които го практикуват. Не прави ли и астрологията същото нещо?” – не, не прави – астрологията анализира съвкупността от енергии в момента на раждане на човека, затова е друга част от китайската метафизика;
 • стр.51 – „… една китайска астрологична карта може да се припокрие с картата на жилището чрез всички сектори: богатство, семейство, пари, партньор и т.н.” – може, но никой не го прави по такъв елементарен начин, защото Фън Шуй изследва земните енергии, а астрологията описва небесните;
 • стр.52-87 – описанията на китайските зодии са подходящи за книга за астрология, а не за Фън Шуй;
 • стр.61 – „Котка” – навсякъде животното е заек, дори в специалните китайски монети с астрологичните знаци;
 • стр.88 – „Хороскопът у дома” – вж. заб. към стр.51;
 • стр.89 – „Някои фън шуй практики се основават на рождената дата, на небесния ствол и земното разклонение на човека …” – на рождената дата (ден) се основава астрологията, а не Фън Шуй, който определя личната триграма чрез годината на раждане, като се разглеждат поне четири небесни ствола с четири съответни земни клонки (това е правилният израз - грешка на преводачката); има и техники, които съчетават астрологията с Фън Шуй, но по нищо не личи авторката да е стигнала до тяхното изучаване; „Невъзможно е да се приложат всички техники едновременно. Трябва да изберете една от тях …” – много правилна забележка, но самата авторка не я спазва в тази книга – вж. заб. към стр.10;
 • стр.91 – „Зоната на Плъха … между 37,5 и 7,5 градуса … Зоната на Бивола … между 7,5 и 37,5 градуса.”- изглежда объркващо еднакво, но е грешка на автора, преводача или редактора – за Плъха трябва да е от 337,5 до 7,5 градуса според целия текст, но това не са точните посоки, защото централните оси трябва да минават през средата на секторите (а тук са в едната им четвърт) и за Плъха трябва да бъде между 345 и 15 градуса – това изместване не е обосновано; „Може да добавите и символ на крава, който изпълнява желанията” – после може да му поискате нещо дребно – числата от ТОТО-то;
 • стр.98-99 – „Местоположение на Великия херцог Юпитер” – непонятно е защо авторката се опитва да намести термин от „Летящите звезди Сан Юан” в схема за астрология – това са отделни клонове на китайската метафизика;
 • стр.100-106 – „Съвместимост и идеална посока” – тук се появява и школата Ба Джай, без значение какво е утвърдила авторката на стр.10, изследванията са за лунния календар, който тя използва, без да отбелязва, че той се казва всъщност лунно-слънчев и традиционно се е използвал от селяните в селското стопанство, а във Фън Шуй се използва слънчевия – сигурно така са я научили;
 • стр.103-106 – в таблицата участва число куа 5 (трябва да е гуа на пинин, но в цялата книга се ползва транскрипцията по системата Уейд-Джайлс от ХІХ век), което е неправилно, защото гуа означава триграма, а в квадрата Луо Шу на числото 5 не съответства триграма от Ба Гуа;
 • стр.107 – „Школата на летящите звезди” – появява се и тук, маркирана повърхностно, без значение какво е утвърдила авторката на стр.10;
 • стр.108 – „И най-обикновен компас върши работа” – за измерване на посока на врата или фасада трябва компас с основа, а не най-обикновен; на тази страница са описани четири начина за определяне на фасадата, но авторката не казва кой е най-добър или най-верен, а как тогава обикновеният читател да си определи правилно фасадата?;
 • стр.109 – „Пазете се от влиянието на … Петата жълта звезда” – не е описано как да се пазим;
 • стр.118 – „Врата към любовта” – сега се появява и гадаене по И Дзин и според авторката то е дори по-лесно от всичко друго (макар че сега трябва да се работи с 64 посоки, всяка по 5 градуса и 37,5 минути), противно на общото мнение, че това е една от най-сложните книги в световната култура; вж. заб. към стр.10;
 • стр.124 – „На югозападната зона в дома ви … съответства шестограма К’уен” – във всяка зона има по осем хексаграми – какво става с другите седем?;
 • стр.130 – „По принцип стълбите се правят от дърво.” – освен това се правят и от метал, пластмаса, стъкло, бетон или комбинирани;
 • стр.132 – пречистването на кристали не се отнася до Фън Шуй, а прикрепването на кристална топка към перилата трябваше да бъде описано;
 • стр.141 – „… правоъгълна форма се свързва с елемента „дърво” … правоъгълна форма се свързва с елемента „земя” – за да е ясно как формите се свързват с различните елементи, трябваше да е обяснено, че от значение е пропорцията на страните на правоъгълника;
 • стр.142 – „Югозападната зона е идеална за цветя.” – цветята са от елемента Дърво и не взаимодействат благотворно с елемента Земя, какъвто е секторът ЮЗ – това е много груба грешка на авторката;
 • стр.147 – поставяне на фигури на даоистки божества не се отнася към техниките на Фън Шуй; по-нататък в текста има още божества;
 • стр.148 – знакът „Двойно щастие” не принадлежи към инструментите на Фън Шуй – той идва от китайските традиции и обикновено се използва в пожеланията към младоженци;
 • стр.149 – легендарният еднорог Ци Лин, както и „Мистичното гнездо” с келтски произход, също не се отнасят към инструментите на Фън Шуй;
 • стр.171-191 – „северозапад 2 – Поправете влиянието на север” – този и други подобни съвети не са обяснени и поради това са неразбираеми; обясненията за действията в различните домове спрямо посоката на фасадата не са достоверни, защото е използвана методиката на Летящите звезди, но няма карти, по които да се извършва анализа, няма и откъде да се види, че определена комбинация от звезди се намира точно на описаното място – трудно може да се прецени доколко авторката е компетентна в прилагането на тази школа;
 • стр.195-203 – описанията за избор на посока на спане, съответно за поставяне на леглото, не са достоверни, защото не се третира мястото му, което е от първостепенно значение – явно авторката не знае как се намира съвместимост между дом и обитатели по Ба Джай;
 • стр.206 – „Огледалата … символично увеличават разстоянието между вас и партньора ви.” – не е символично, а визуално (физични закони за отражението) и то само в този изключителен случай, когато единият човек вижда в огледалото само другия, но не и себе си, което е много частен случай, за да бъде правило;
 • стр.208 – ароматерапията няма отношение към Фън Шуй, но нищо не пречи да се прилага съвместно;
 • стр.211 – енергийното пречистване на стаи не е техника от Фън Шуй, както и религиозните ритуали, но нищо не пречи да се прилагат съвместно;
 • стр.215 – „Водата … ако искате да се възползване от добър фън шуй тук, трябва да спазвате параметрите на фън шуй на Летящите звезди…” – авторката явно не е чувала, че има Водни формули;
 • стр.216 – „… басейнът трябва да се намира отляво на входната врата…” – подобни препоръки са от Школата на формата, вж. заб. към стр.10;
 • стр.220 – „Ян енергия излъчват: … капаците на прозорците, тъмните и прости цветове” – капаците спират светлината, затова няма как да излъчват Ян-енергия, тъмните цветове се асоциират с Ин-енергия, а кои са прости цветове, може само да гадаем;
 • Библиография няма, от което следва, че авторката знае всичко.

Обща шестобална оценка – 4

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй