ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ, Стефани Робъртс, СКОРПИО, София, 2009

Авторката е от учениците на проф. Томас Лин Юн и поднася материалите по неговата методика и указания. Цялата книга е по школата „Стремежите на Ба Гуа”, ориентирана по входната врата. След като това стане ясно на читателя, нищо ново няма да намери. Многобройните указания са дадени с практическа насоченост, но са всъщност по школата на формата, без това да е обяснено. Като цяло книгата е много добре написана.

Книгата може да се ползва и като практически наръчник, но трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.13 – „сега има и нови начини за практикуване на Фън шуй, които не изискват използването на пергел...” – може би авторката е искала да каже транспортир – с него се мерят и построяват ъглите на секторите;
 • стр.14 – „Чи (понякога се произнася като „ки”)” – така е по системата Уейд-Джайлс, а по пинин, която е приета за официална от Китай преди повече от 50 години, е Ци;
 • стр.15 – „В Древен Китай ... майсторите на Фън шуй ... след като изберели мястото, започвали да разглеждат сложните карти „Летящи звезди” – това твърдение не отговаря на историческата логика - в Древен Китай не е била прилагана школата на Летящите звезди, защото още не е бил открит компасът във вид, удобен за прилагането й, както не е била измислена и самата школа Летящи звезди Сан Юан;
 • стр.16 – „четири щастливи и четири неблагоприятни посоки за личността ... суеверни ориентации” – какво ли суеверно има в посоките на света, по-суеверно от всичко, написано в тази книга?;
 • стр.17 – „... показанията на компаса са различни в отделните кътове на вашия дом и е невъзможно да определите точната посока.” – това вече е груба некомпетентност, а съпътстващите обяснения показват, че авторката не е запозната с прилагането на Летящите звезди; „За живеещите в Южното полукълбо това е още по-сложно.” – авторката не казва какво трябва да се направи и откъде идва сложността;
 • стр.28 – „ба гуа ... е малко кръгло огледало в осемстенна рамка, декорирана с определени съчетания от прави и начупени линии, комбинирани по три.” – това твърде непрофесионално описание показва, че авторката не знае какво са триграмите и какво е значението им във Фън Шуй;
 • стр.32 - „Ба гуа (буквално преведено „осем зони”)” - Ба Гуа буквално преведено на китайски означава „осем триграми” - навсякъде в цялата книга се говори за имената на секторите от схемата, а не за имената на триграмите, защото авторката отъждествява правилния осмоъгълник с подредените в кръг осем триграми, но тя не е виновна за това – така са я учили в Ню Йорк;
 • стр.33 – „Зоната Брак ... майките ... Зоната Наставници и пътуване ... баща ...” – това е неусетна за самата авторка препратка към класическия Фън Шуй, в който определени триграми от Ба Гуа се свързват с членове на семейството, макар да подчертава, че практикува само модерен Фън Шуй;
 • стр.35 – „Природните сили и ба гуа” – описаното свързване с елементите се прави само по компаса, макар авторката да твърди, че не работи с него; „богатството ... пурпурно” – няма такъв цвят в школата, по която работи авторката; „знание ... кафяво и светлосиньо” – цветът на елемента земя в зоната „знание” е жълт;
 • стр.36 – „земя: розови, червени, пастелно кафяви тонове;” – изброените цветове будят недоумение – цветът на елемента земя е жълт; „Малка сбирка от предмети с подходящи цветове, представляващи всичките пет елемента, помага за балансиране на енергията в пространството.” – в това твърдение липсва здравомислие – прибавянето на балансиран предмет (всичките пет елемента) не може да промени общия дисбаланс на пространството;
 • стр.39 – „монетите ... символ на парите ... са метал, който разрушава енергията на дървото, свързващо се с Богатството.” – всеки здравомислещ читател би се сетил, че е по-добре да сложи книжни пари (акции, пластмасови жетони, кредитни карти, снимки на пари) вместо монети, но авторката не се е замислила, че , по школата, по която тя работи, се слагат монети, защото са истински пари (не символ), а не защото са от метал;
 • стр.40 – „Добавяйте по малко от всеки от петте елемента във всяко жилищно пространство.” – такива универсални препоръки няма – всяка промяна се прави, ако е необходима, вж. заб. към стр.36;
 • стр.41 – „Традиционалистите ...” – няма традиции във Фън Шуй по отношение на школата, по която работи авторката, а по компаса е само другият подход за анализ по същата школа, която е измислена преди около 30 години;
 • стр.47 – „такива части от къщата, които са издадени напред в сравнение с входната врата.” – авторката прилага правилото за място на входната врата твърде тясно и догматично, което не се прави от никой друг от нейните американски колеги;
 • стр.58 – показаната схема с огледало срещу входа не се препоръчва от останалите известни автори;
 • стр.62 – „шлифовани кристални топки” – те вършат работа само ако са директно осветени и пречупват светлината – във всички други случаи са обикновени предмети от елемента вода, ако са от кристално стъкло, или от елемента земя, ако са от истински естествен кристал;
 • стр.76 – „огледалото ба гуа отразява ша чи обратно към източника” – това съвсем не е задължително, но явно авторката не се е замислила, че огледалото може да бъде изпъкнало или вдлъбнато;
 • стр.101 – „това огледало отразява изгледа” – но само тогава, когато човек стои на входната врата;
 • стр.116 – „Според съвременните разбирания за Фън шуй подходящото разположение на леглото в спалното помещение има много по-голямо значение от това, в коя част на дома се намира спалнята...” – а в класическия Фън Шуй е точно обратното – макро Фън Шуй е с най-голямо влияние;
 • стр.133 – според авторката купуване на използвани мебели и оборудване от успял собственик е много полезно, но дали някой ще стане като Доналд Тръмп, ако пише с неговата химикалка?;
 • стр.142 – „Баня в центъра на дома (Тай чи); Решение: Боядисайте стените в червено...” – много лоша идея е да се вкарва огън в сърцето на дома без особена необходимост;
 • стр.160 – „Китайските монети … често … се използват по няколко, нанизани на червен шнур или панделка.” – авторката не съветва директно да си окачваме навързани с червена панделка монети, може би е видяла несъвместимостта на монети (метал) с червено (огън) – доброто решение е да се използва жълта (земя) или златна (метал) панделка;
 • стр.164 – „Огледала ... те могат:” – огледалата могат само да отразяват, нищо друго не могат да правят;
 • стр.165 – „… кръгло огледало, поставено в осмоъгълна рамка, украсена с геометрични тройки...” – поредното дилетантско описание на Ба Гуа огледало, вж. заб. към стр.28; „Изпъкналите огледала увеличават всичко, което отразяват” – явно авторката не е виждала през живота си изпъкнало огледало – то смалява образа; „Естествени кристали и скъпоценни камъни” – описаното в този раздел се отнася до минералотерапията, но не и до Фън Шуй;
 • стр.167 – „Религиозни фигури и изображения” – религията няма нищо общо с Фън Шуй.

Обща шестобална оценка – 5

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй