ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ ЗА БОГАТСТВО И БЛАГОДЕНСТВИЕ

Това четиво се рекламира като книга, макар че няма име на автор (от текста се разбира само, че е жена с две деца), издател, печатница, издателски номер и др. атрибути, присъщи на печатните издания. Дори и цена няма, но може всеки да го получи във вид на .pdf файл от 17 страници, като пусне SMS за 4.80 лв. по начина, описан в сайта www.fengshui-bg.weebly.com, който се рекламира вътре в текста. Текстът е написан от жена, която има високо самочувствие за своите знания и вярва, че всичко написано трябва да се приеме безусловно от читателя, поради което не си е дала труда да обясни какво прави. Правописните грешки, хаотичните и непоследователни обяснения и примери са в синхрон с грубите несъответствия при прилагането на различните школи на Фън Шуй, които авторката се опитва да съчетае, както може да се види и от следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.1 – „Моят поглед е малко по-различен, но доста по-резултатен. С този метод се обединяват вижданията на двете школи, но и нещо неспоменавано досега.” – авторският принос (според нея – значим, според мен – липсващ) на неизвестната авторка; „Единственият начин да постигнете богатство с помощта на Фън Шуй се състои от няколко стъпки:

  - подсилвате трите добри разположения благоденствие, основно разположение и здраве, както и точка на богатството и кариерата
  - отслабвате разположение „пет призрака” (поначало е желателно всички неблагоприятни разположения да са неутрализирани, защото носят нещастия и загуби)
  - избирате подходяща за Вас посока, според елемента Ви
  - поддържате чистота в дома
  - поставяте подходящите символи на богатството в подходящите за целта места”
  – всяка добра домакиня би се зарадвала, че почистването е част от пътя към богатството; „Тясна връзка с богатството имат следните места в дома:

  Югоизточна част показва богатството в един дом.

  Северната част показва кариерата и движението на парите.

  Южната част е свързана със славата и положението в обществото.

  Сектор благоденствие е свързан с големите финансови постъпления.

  Сектор здраве – с малките финансови постъпления.

  Основното разположение е свързано с добрия късмет и реализацията…а има ли добър късмет хубавите неща лесно се случват.

  Точка на богатството и точка на кариерата също са свързани с парите в дома. – дотук, както и по-нататък в текста, се описват две школи от Фън Шуй – Стремежите на Ба Гуа, използвана по компаса, и Ба Джай, но без да се споменават имената им;

 • стр.2 – „Ако основното, към което се стремите е богатство е необходимо да спите във Вашата посока на богатството. Тя се определя от пола и годината на раждане, ако посоката е неизползваема (масово строителство в България са жилищата с врати сочещи посоките – югоизток-северозапад и североизток-югозапад, което поставя посоките изток, юг, север и запад в ъглите на дома и ги прави неизползваеми)” - досега имаше ЮИ част, сектор и точка на богатството, а сега се появи и посока (без нужните обяснения) – вече не знам как да станем богати според това четиво?!; написаното в скобите показва недостатъчни познания в областта на строителството; „За да определите посоките си е необходим Гуа калкулатор, за използването на който ще прочетете най–долу.” – за такива елементарни действия няма нужда от софтуер, но авторката явно не е наясно какво се прави и как да го обясни; „Посоката на благоденствие на нашето човече модел е югоизток, главата му сочи правилната посока и леглото е поставено в командна позиция.” – не е обяснено как и защо е избрано такова разположение на стаята на тази схема, както и как е определена посоката благоденствие, след като не знаем Мин Гуа на човека; тук се появяват вече и предписания от Школата на формата, без тя да се споменава;
 • стр.5. – „На горните две изображения виждате осемте разположения и деветте точки, намиращи се във всеки един дом.” – на първата схема е показан дом с триграма Циен, като обясненията за него са няколко страници по-нататък, а втората е за някакъв друг дом, отново без обяснения, чиято врата е в сектор Кариера, неизвестно защо; „Заставате на прага на дома, сякаш излизате и отмервате посоката с компас. След, като знаете каква посока сочи вратата на жилището Ви приложете подходящият за Вашия дом метод за стимулиране на сектори-описан по-долу” – това описание на измерването с компас е твърде повърхностно и непълно; „Върху плана отбелязвате благоприятните разположения и „пет призрака”, а след това и деветте точки. Точка кариера винаги се намира в предната, средна част на дома, а точка на богатството в най-отдалечената част в ляво от вратата – по диагонал.” – по твърде различен начин е описано определянето на тези точки/зони на стр.1 като принцип, а и не е ясно как ще се определят Петте призрака, без да е описано ориентирането на дома по отношение посоките на света; авторката показва, че не знае каква е разликата в прилагането на школата Стремежите на Ба Гуа, използвана в двете й разновидности - по компаса или по мястото на входата врата (Драконовата порта); „Пълно описание на разположенията във всички видове домове ще откриете на www.fengshui-bg.weebly.com” – ами тогава защо плащаме 4.80 лв.?; „Подсилвате благоприятните разположения използвайки цикъл на пораждане. Отслабвате неблагоприятните разположения използвайки цикъл на отслабване.” – циклите не са описани, което ги прави неприложими; „Добавяте символи на богатството в точка на богатството, кариерата и сектор благоденствие.” - точките на богатството и кариерата са от една школа, а секторът благоденствие се определя по друга школа с принципно различна методика; „ОСНОВНИ СИМВОЛИ НА БОГАТСТВОТО” – на следващите близо три страници са описани всякакви стоки от китайски сувенирни магазини, но без особена връзка с Фън Шуй, защото символ на богатството може да бъде всяка вещ, за която човек реши, че може да изпълнява тази функция; обясненията към отделните символи не са пълни, липсва обосновка за използването им, поради което са със съмнителна приложимост;
 • стр.8 – „Ще наложим метода на деветте точки, за да стане по-ясно какви елементи ще се използват, за да се стимулират точките на богатството.” – прилагането на две различни школи едновременно се прави след усвояване на правилното прилагане на всяка поотделно – дотук това не се наблюдава при неизвестната авторка; последващото разглеждане на различни домове е без обосновка на препоръките, което ги прави недостоверни;
 • стр.12 – „КОМБИНАЦИИ ОТ ПРЕДМЕТИ В СЕКТОРИ” – всичко, изложено в този раздел, е или грешно, или без правдиво обяснение и поради това – недостоверно;
 • стр.13 - „Прозорец без плътна завеса или щори показва загуба на енергия.” – явно най-добре е да няма прозорци, за да не се губи енергия?!;
 • стр.16 – „ГУА КАЛКУЛАТОР” – почти цяла страница елементарни обяснения за калкулатора от сайта на Лилиан Ту – напълно излишни за човек, дори бегло познаващ теорията на Фън Шуй, но случаят с авторката не е и такъв.

Обща шестобална оценка – 2

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй