ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, Сандра Кайнс, Аратрон, София, 2004

От представянето на авторката се вижда, че тя не е учила за Фън Шуй, а от текста личи, че не знае основните понятия и какво се прави с инструментите, но това не й е попречило да направи опит за комбинация между скъпоценните камъни (свързани с различни култури по цял свят), които познава, и древно китайско учение, което не познава. От текста и от библиографията се вижда, че тя използва директно пасажи от цитираните автори, но без да знае и да разбира разликите в подходите им при оценка на пространството, както и различните методики, по които работят. Това довежда до необясними за обикновения читател противоречия в препоръчваните действия. И ако читателят е особено доверчив, освен това е изпълнителен, за да се възползва максимално от препоръките в книгата, ще трябва да сложи в югозападна стая, която му се пада в отрицателна посока, около 80 различни камъка (за югозапад – 30, за отрицателна посока – 47, за общо въздействие – 8, но някои се повтарят), освен това камъни се слагат на первазите на прозорците, пред и зад вратите, в средата на стаите, около къщата и оградата й, на тавана, около греди, колони, зад и около канапетата, столовете, в коридорите, а и се окачват на различни места из къщата – очертава се голямо пазаруване на скъпоценни камъни!

Затова с особено внимание трябва да се четат и следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.12 – „фън шуй се обляга на китайската астрология, както и на И Дзин, написана преди около 3000 години” – китайската астрология и Фън Шуй са се развивали съвместно през хилядолетията, докато И Дзин се появява поне 2500 години по-късно;
 • стр.13 - „Фън шуй на скъпоценните камъни може да се прилага отделно или като допълнение към традиционната фън шуй практика.” – ето тук авторката честно си признава, че измисленият от нея термин Фън шуй на скъпоценните камъни е доста далеч от класическия и се отнася към него, както би се отнасял и „Фън Шуй на скиорските обувки”;
 • стр.43 – в показаната фигура „Символът ин-ян” е завъртян и обърнат – неизвестно защо (освен ако авторката не знае как и какво изобразява той и защо трябва да се показва по определен начин);
 • стр.48 – в таблицата „Дърво … зелено и пурпурно; Земя … жълто и синьо” – цветът на дървото е зелен, а на земята – жълт; другите два цвята не се отнасят към класическите описания;
 • стр.54 – „Костенурката … Ландшафтът би трябвало да е с формата на корубата й.” – но не целият, а само тази негова част, която е зад обекта;
 • стр.55 – „… фън шуй представлява И Дзин на практика.” – вж. заб. към стр.12; „… ба гуа (в зависимост от школата на фън шуй, тя се нарича и па куа)” – разликата в произнасянето не е зависимост от школата на Фън Шуй, а в зависимост от използваната система за транскрибиране – пинин (ба гуа) или Уейд-Джайлс (па куа);
 • стр.56-57 – „Разделните дни на годината - … слънцестоене … равноденствие, и свързаните с тях скъпоценни камъни представляват основа за призоваване същността на сезоните” – това изречение би имало някакъв смисъл, ако книгата беше за магия;
 • стр.58 – „… асоциираните със Слънцето скъпоценни камъни …” – всеки може да си асоциира каквито иска камъни с което иска небесно тяло, но това не се използва във Фън Шуй; „Ако искате да създадете ба гуа, която представя сезоните …” – с четири камъка се прави квадрат, а не осмоъгълник, освен ако авторката е отсъствала от часовете по геометрия; „… други видове ба гуа … с помощта на 9-те посоки на фън шуй …” – след като направихме квадратен осмоъгълник, следващите трябва да са петоъгълен осмоъгълник (за Петте елемента) и деветоъгълен осмоъгълник, след като авторката работи с девет посоки от осем възможни;
 • стр.59 – „В миналото специалистите по фън шуй използвали компаса луо пан, който представлявал сложен инструмент с 8 до 30 концентрични кръга с кодови думи, които обозначавали триграмите, елементите, числата луо шу …” – компасът се ползва и до днес, той е с най-малко три кръга, на които има триграми и йероглифи, а не кодови думи или числа (от квадрата луо шу); само в съвременните варианти на луо пан има допълнително английски текст;
 • стр.60 – „Фигура 4.3” – според обяснението, компасът трябва да е с четири кръга, а показаният има шест;
 • стр.61 – „Таблица 4.2” – при определянето на личното рождено число, свързано с личната триграма (мин гуа), е важно да се знае кога започва китайската Нова година и по кой календар се работи, но това не е обяснено;
 • стр.62 – „Фигура 4.4” – квадратът е показан обърнат, както и всички схеми и таблици в цялата книга, а във Фън Шуй винаги юг е отгоре на схемите и картите; частта с древногръцките ритуали не се отнася към Фън Шуй;
 • стр.63 – „Фигура 4.5” – показаната схема е от школата „Стремежите на Ба Гуа”, използвана по компаса;
 • стр.65 – „Фигура 4.6” – всичко изглежда прекрасно – квадратна стая в квадратна решетка с точна ориентация по компаса, но авторката не обяснява какво да се направи, ако ориентацията е изместена с 22.5° (при 45° е лесно – мести се едно поле настрани);
 • стр.66 – „… посока на силата.” – този нов за текста термин се опитва да изясни доста повърхностно същността на школата Ба Джай (Осем двореца), без да се обясни разликата между силата на въздействие на различните посоки;
 • стр.75 – „… секторите … се отнасят до определени членове на домакинството. Това се основава на 8-те триграми …” – но не се казва как се прилага, ако семейството е от трима човека, а не от осем;
 • стр.80 – от описаните случаи читателят остава с впечатлението, че кристалите (но не е ясно кои точно) са универсално лечебно средство за почти всичко;
 • стр.83 – „Канапето … се нуждае от подкрепяща стена зад себе си. Ако вашето канапе няма подобна подкрепа … поставете зад него ниска масичка, за да попиете енергията.” – как ниска масичка ще замести стена, не е много ясно; как се попива енергия с масичка, също не е много ясно;
 • стр.84 – „… пълзящо растение … да скриете няколко скъпоценни камъка между листата.” – много интересен съвет, но не казва колко камъка, дали да са диаманти или може и други, колко големи, как да се задържат в увиснали надолу листа, без да се виждат, както и други полезни за това действие данни; „Ъгълът на богатството не се определя по посоката на компаса, а по своето разположение спрямо главния вход на дома ви.” – така се прави по школата „Стремежите на Ба Гуа”, ориентирана по входната врата, но друго е показано на стр.63 – секторът Просперитет и Изобилие е на ЮИ по компаса;
 • стр.87 – „… да поставите кристално кълбо … върху бюрото си, за да си осигурите „ясно зрение” и успех.” – но само ако сте ясновидец-самозванец (истинските ясновидци нямат нужда от такива атрибути);
 • стр.90 – „Асоциации на елементите/скъпоценните камъни” – това може да е авторският принос на Сандра Кайнс, но не и в областта на Фън Шуй – там камъните са само представители на енергията на Земята по основната си характеристика;
 • стр.95 – „… банята … канализацията и отходната система” – или според авторката това са различни понятия, или редакторката не го е видяла;
 • стр.98 – ако нямате зад дома Костенурка, трябва „да поставите късове андалузит по задния периметър на имота си.” – само дето не е ясно каква работа ще вършат те там (колко големи, през какво разстояние) и как ще заместят Костенурката;
 • стр.103 – „фигура 7.1” – за цветовете в квадрата луо шу вж. заб. към стр.48, а тук се появява и розово на ЮЗ без връзка с досегашния текст;
 • стр.107-115 – „ЛЕЧЕНИЕ” – всичко, описано в тази глава, се отнася до традиционната китайска медицина, а не до Фън Шуй;
 • стр.116-125 – „СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ И РОЖДЕНИТЕ ДНИ” - всичко, описано в тази глава, не се отнася до Фън Шуй, както и до Китай;
 • стр.126-130 – „СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ И АСТРОЛОГИЯТА” - всичко, описано в тази глава, не се отнася до Фън Шуй – астрологията е друга част от китайската метафизика;
 • стр.130 – „МЕДИТАЦИЯ С РОЖДЕНИЯ КАМЪК” - всичко, описано в тази глава, не се отнася до Фън Шуй – там няма рождени камъни, нито се правят медитации;
 • стр.135-228 – „КРАТКО РЕЗЮМЕ НА СКЪПОЦЕНИТЕ КАМЪНИ” – от изброените 63 камъка, Китай (все пак оттам идва Фън Шуй) се споменава с по едно изречение само при два – нефрит (като частен случай на жад, но без дори да се спомене, че е бил основният лечебен инструмент на Авицена) и тюркоаз, като частта с „Фън шуй приложение” е отново някакъв изкуствено присаден авторски принос;
 • стр.254 – „БИБЛИОГРАФИЯ” – само 7 от всичките 29 източника са за Фън Шуй – това обяснява качеството на текста в частта за Фън Шуй.

Обща шестобална оценка – 2

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй