ПУБЛИКАЦИИ

В списание "За Живота и Данъците":

Приложимост на Фън Шуй в България, бр.4, 2012