ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

Магическият център. Творчески Фън шуй ритуали на силата, Карин Брандл, Аквариус, София, 2010

Авторката не е учила за Фън Шуй.

Най-голямата загадка в тази книга е нейното заглавие, защото за Фън Шуй са написани няколко думи в началото и после се споменава инцидентно в отделни изречения, дори и без особена връзка с текущия текст. В цялата книга има смесица на практики от индийска, римска, древногръцка, египетска, северноевропейска и други култури, особено в областта на ритуалите и оценката на пространството. При положение, че във Фън Шуй единствените ритуали са действията на експертите при анализ и оценка на обектите, се налага мнението, че е търсена продаваемост чрез добре известен и експлоатиран термин.

За Фън Шуй от тази книга не може да се научи нищо полезно. Следните пасажи (с мой коментар) ще го потвърдят:

  • стр.11 – „Традиционните консултанти по Фън шуй ... предписват ... и дори как да бъдат погребани мъртвите.” – авторката явно не е чувала, че Фън Шуй възниква като методика за избор на места за гробове;
  • стр.12 –„... други култури също си имат своя Фън шуй.” – какъв ли е аборигенският Фън Шуй?; ами ескимоският?;
  • стр.20 – „(нашия западен Фън шуй)” - вж. заб. към стр.12;
  • стр.23 – „Трябва да се отбележи, че китайските сезони са с около месец и половина по-кратки от нашите.” – значи китайските сезони са дълги по месец и половина и китайската година трябва да продължава шест месеца – явно авторката не познава китайския календар с неговите 24 сезона;
  • стр.26 – „Първа стъпка: намиране на центъра” – по тази методика не може да се намери център с точност, освен ако обектът е с правоъгълна форма;
  • стр.51 – „моя баварски Фън шуй” – вж. заб. към стр.12;
  • стр.86 – „Фън шуй-огледалото” – не се разбира какво има предвид авторката, защото огледалото не е описано;
  • стр.103 – „Фън шуй-предмети” – не се разбира какво има предвид авторката, защото не е описано какви са предметите;
  • стр.131 – библиографията ни показва откъде авторката е черпила вдъхновение – там световно известни имена в областта на Фън Шуй няма. От 44 автора за Фън Шуй са писали четири.

Обща шестобална оценка – 2

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй