ПУБЛИКАЦИИ

В сп. "ОФИС АСИСТЕНТ":

Анализирайте, преди да строите, бр.35, 2011