ПУБЛИКАЦИИ

В списание "За Живота и Данъците":

Фън Шуй - наука, изкуство или религия?, бр. 2, 2012