ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ, Ричард Крейз и Рони Джей, МОНТ, София, 2008

Двамата английски автори са обявени за професионалисти и това е единствената информация за тях.

В книгата се разглежда само една особена разновидност на школата „Стремежите на Ба Гуа”, която може би е тяхна авторска разработка, защото не се среща на друго място. Въпреки всичко добро впечатление прави общият позитивен тон, подробните описания, добрите решения, пълното изследване на възможностите.

Трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.5 – „Фън Шуй ... от Близкия изток” – след като Китай за авторите е Близък изток, кой ли ще е далечният – може би Америка?!;
 • стр.12 – „Този списък без съмнение е изчерпателен” – според други по-известни автори списъкът е безкраен;
 • стр.14 – фиг.1.5 – схемата е непълна и неясна;
 • стр.15 – имената в цялата книга са по системата Уейд-Джайлс, а би трябвало да са по системата пинин, утвърдена като най-подходяща от китайската държава; „Император Уен...” – Уън е бил само цар по времето на последния император от династия Шан-Ин; „Във Фън Шуй използваме само оригиналната „Стара Райска поредица” – Ба Гуа във вида Ранно небе се използва само за гробове и при теоретичните обяснения, а за жилища се използва Късното небе или „Нова Райска поредица”, както е терминът от книгата – такава разлика в основни имена и понятия провокира тревога за достоверността на източника, от който са почерпили познания авторите;
 • стр.17 – „... хексаграми, за които се използват четири линии.” – хексаграмите са съставени от шест линии и ако това не е грешка на преводача, показва груба некомпетентност; „Фу Си е писал за тях и ги е използвал като земеделски алманах, който е нарекъл „I Ching”, „Книгата на промените” – Фу Си не е писал за тях, защото по негово време не е сигурно дали изобщо е имало писменост, по същата причина не ги е използвал за алманах, а всички изследователи на „И Дзин” са съгласни, че Фу Си е измислил триграмите, а цар Уън – хексаграмите;
 • стр.19 – „Китайските животни и техните ключови думи” – използването на астрологията не е задължително във Фън Шуй, а личните добри посоки се определят по друга методика;
 • стр.22-25 – таблицата е за лунно-слънчевия календар, а във Фън Шуй се използва слънчевия;
 • стр.26 – „Дърво ... ключова дума – конфронтиращ.” – за енергията на дървото най-характерно е израстването, развитието и новостите, а конфронтиране няма;
 • стр.28 – „Енергията Ци, която се излъчва от Юг, е освежаваща.” – юг е с най-мощна ян енергия, тя е дори изгаряща, а не освежаваща; „Изток ... Ци е експанзивна и зряла.” – това може да е така за юг или запад, но в никакъв случай за изток – вж. заб. към стр.26;
 • стр.29-30 – ето тук вече енергиите от различните посоки са показани правилно;
 • стр.34 – „цикъл на петте елемента” – циклите са четири, а не само написания с елементарни еднакви фрази;
 • стр.36 – „Храмът Фън Шуй” – би трябвало да се обясни какъв точно храм визират авторите, след като в Китай храмовете са будистки, даоистки, конфуциански и др.;
 • стр.42 – „Този октагон с осемте богатства е наречен Ба Гуа” – Ба Гуа означава „Осем триграми” и със сигурност не е това, което е показано на схемата, а богатствата доста приличат на секторите на дома по школата „Стремежите на Ба Гуа”, вариант „Драконова порта”;
 • стр.44 – „Ще забележите, че всяко от тези богатства е номерирано.” – няма как да го забележим, защото номерацията се появява сега за пръв път и не следва от никъде, нито е обяснена, както и не е обяснено защо цифрата 5 е пропусната в номерирането; „Ако изобразите Ба Гуа като квадрат, се формира Ло Шу – магически квадрат.” – тъй като осмоъгълникът произлиза от кръга (чисто геометрично), значи и квадратът е вид кръг; Ба Гуа и Луо Шу са две напълно различни графики в теорията на Фън Шуй и не следват една от друга; „фиг.3.3.” – показаният квадрат е обърнат на 180o без обяснения – винаги в посока юг е числото 9, а тук е обратното;
 • стр.53 – „Цветът обикновено се асоциира с децата, защото той ги стимулира – ето защо играчките на децата са в такива ярки цветове.” – в това изречение няма смисъл;
 • стр.58 – „Осемте лека и техните идеални придобивки” – придобивки се появяват за пръв път в текста – може би отговарят на богатствата; „придобивката Пари” може би отговаря на Богатство, „придобивката Взаимоотношения” може би отговаря на Отношения, „придобивката Образование” може би отговаря на Мъдрост, но няма как да сме сигурни, защото не е обяснено;
 • стр.59 – „Къщата ви може да е разположена в осем различни посоки.” – къщата може да е разположена в която и да е посока, а необходимите действия по Фън Шуй се правят, след като се определи с компас действителната посока;
 • стр.60 – „Вече сте забелязали в предишната глава, че има четири Ян и четири Ин посоки.” – от схемата на стр.13 се виждат основните посоки, но не може да се определи принадлежността на ЮЗ като Ян посока, защото е в Ин сектор, както и на СИ като Ин посока, защото е в Ян сектор – всичко това не е обяснено;
 • стр.62 – „В Китай никой не се нанася в новопостроена къща, ако не е осветена от Дао свещеник.” – освен ако не спазва законите на Дао;
 • стр.63 – „...в близост до енергийни мрежи и електрически стълбове ... животът в такива зони е значително вреден за здравето ... Фън Шуй би ви насочила към тази теза без да са нужни проучвания...” – няма как да стане, след като електричеството е открито сравнително скоро – адаптирането на класическите предписания е съвсем друга тема;
 • стр.67 – „Ако лицето на дома ви е в друга посока, различна от юг, редът на посоките ще е друг.” – не е обяснено какъв ще бъде;
 • стр.75 – „Pah Kwa” – това е Ба Гуа, но никой и никъде не го пише така – явна грешка на преводача и на редактора;
 • стр.93 – „Разтягане на Ба Гуа...” – при разтягането се променят ъглите на секторите, това променя и посоките им, от което всичко се обърква;
 • стр.96 – „Прозорците трябва да се отварят навън, за да може Ци да влиза, както и да излиза.” – това е изпълнено при всеки вид отваряне на прозорците – безсмислено изискване; „Ако прозорецът е с лице на запад, той ще пропуска ... опасна Ци от посоката на Белия тигър. ... Дори би било добре да не се отварят изобщо.” – поредното разминаване със здравия разум;
 • стр.97 – „Китайците често боядисват прозорците с лице на запад ... избягвайте матираните стъкла, особено ако не искате да намалите Ци, особено ако идва от запад.” – необяснимо противоречие в съседни изречения; „Използвайте огледала, за да стимулирате Ци, камбанки – за да я намалите...” – камбанките са Ян активатор и увеличават Ци, а не я намаляват;
 • стр.106 – „...окачете огледалото срещу входната врата...” – точно това не се препоръчва от никой сериозен автор;
 • стр.114 – таблицата не е задължителна като вид и последователност на спазване на леченията;
 • стр.119 – „Смята се за лошо Фън Шуй, да отворите вратата и първото нещо, което видите, да бъде тоалетната чиния.” – когато санитарният възел е само един и е общ, нормално и функционално е тоалетната чиния да бъде по-близо до вратата от душа/ваната, защото се ползва по-често;
 • стр.120 – „Огън: юг или югоизток” – огънят е на юг, а на югоизток е дървото;
 • стр.121 - „Дърво: изток или североизток” – дървото е изток и югоизток, а тази посока липсва в цялото сгрешено описание; „... лицето на стаята...” – не е обяснено как се определя; „Енергията от светлината ... действа разрушително...” – това е така, единствено ако ви светят с лазерен лъч в очите;
 • стр.122 – „Метал: от желязо, стомана или месинг” – освен че леглото може да бъде и от други метали (най-достъпен е алуминият), авторите явно не са учили в училище, че желязото е химичен елемент – мек метал, който не се използва никъде в бита, освен в химическата промишленост в съединения с други химични елементи, а стоманата е сплавта от желязо, въглерод и др. елементи, която се използва навсякъде;
 • стр.136 – „...равнините на Белия тигър на запад и склоновете на Червения феникс на юг.” – разминаване с теорията за Четирите защитника – хълмовете са за тигъра, а равнината – за феникса.

Обща шестобална оценка – 4

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй