ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ ЗА ТЯЛОТО, Чаосю Чън, ШАМБАЛА, С, 2006

Информацията за авторката е минимална – композиторка, писателка и консултант, тя се занимава с будизъм, даоизъм и йога. Специфичните знания, поднесени в това издание, ни дават представа за това в каква посока работи авторката. Не може да се направи извода, че тя се занимава активно с Фън Шуй, защото материята, която тя разглежда, няма нищо общо с Фън Шуй. Това древно китайско учение се занимава с подобряване на околната за хората среда с крайна цел постигане на хармония с природните сили, а не с описание и анализ на някои части от човешкото тяло.

Още във въведението авторката честно пише:

„Даоистките мъдреци са тези, които са доразвили методите на Фън Шуй, прилагайки споменатите открития върху човешкото тяло. Те са откривателите на науката физогномоника, която в Китай наричат Мин Ксиан Шу – наука за изучаване на съдбата чрез наблюдение на външния облик на човешките същества.” Самото определение на тази наука (дали е наука или не е – това не е предмет на анализа) ни показва цели, близки до тези на астрологията, но твърде различни от целите на Фън Шуй. Мин Ксиан Шу трябва да бъде Мин Сян Шу, но това е грешка на преводачката, която е прочела написаното на пинин на английски, което е неправилно.

Следващото изречение е най-важното от цялата книга:

„За улеснение ние ще наричаме това учение Фън Шуй на Тялото.” Къде е улеснението, не може да се разбере, както и няма да се разбере къде ще бъде, ако наречем астрологията „Фън Шуй на звездите”. Излиза, че всеки може да си кръсти кое да е учение с „Фън Шуй на ....”. Съответно - можем да очакваме книга „Фън Шуй на лявата обувка”, както и „Фън Шуй на дясната обувка”.

В текста има залегнали бегли обяснения за някои основни понятия от Фън Шуй, показана е връзката на Мин Сян Шу с традиционната китайска медицина, но всичко това не оправдава избора на име на книгата. Много области на човешкия живот могат да се анализират с помощта на Фън Шуй, но всяка една от тях поотделно не е Фън Шуй.

Обща шестобална оценка – 2

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй