ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ ЗА ПОМЕЩЕНИЯТА В ДОМА
ФЪН ШУЙ ЗА ОФИСА И РАБОТНОТО МЯСТО
ФЪН ШУЙ ИЗБОР НА БЛАГОПРИЯТНО МЯСТО ЗА ДОМ И ОФИС
ФЪН ШУЙ ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН ЗА ДОМА
ФЪН ШУЙ ЗА ГРАДИНАТА И ДВОРА,
Гил Хейл,
ХОМО ФУТУРОС, С, 2005

Петте малки книжки от по 64 страници с цветни илюстрации и обяснения на практика са продължение на „ФЪН ШУЙ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ” от същата авторка. Разглеждам ги само като части от поредица, защото иначе са безполезни - липсата на обясненията от първата книжка и препратка към нея автоматически ги изпращат в групата издания от типа „100 златни правила” и други подобни. Издателят е имал икономическа обосновка да издаде шест отделни книги, но не е посочил, че те са поредица и са всъщност части от едно цяло издание, затова трябва да се четат в комплект. Не посочен и редът на четене, както са дадени последователно материалите от авторката, за да се запази логиката на написаното.

Въпреки някои дребни грешки, непълноти и неточности при практическото прилагане на основните положения от Фън Шуй, авторката по достъпен и нагледен начин дава своята гледна точка и своите препоръки, с което помага за популяризирането на древното китайско учение по света. Примерите са действителни, снимковият материал надгражда текста и допълва написаното.

Обща шестобална оценка – 5 но за цялата поредица от шест книги.

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй