ПУБЛИКАЦИИ

В списание "За Живота и Данъците":

Да бъдеш в точното време на правилното място, бр.5, 2011