ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ – ПРАКТИЧЕСКИ ОСНОВИ, Лилиан Ту, Аратрон, София, 2003

Лилиан Ту е световноизвестна авторка на книги за Фън Шуй и благодарение на нейните публикации древното китайско учение става популярно в западните страни.

Тази книга дава представа за основните положения в учението и го онагледява с много примери за практическото му приложение. Материалът е поднесен ясно и разбираемо.

Книгата може да се ползва като наръчник, но трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

  • стр.26 – „Смята се, че практиката на фън шуй датира от преди 4000 години...Произходът на фън шуй може да се проследи до влиянието на И Дзин...” - обикновено изразът за проследяване на произход ни отвежда до корените на явлението, а в този случай И Дзин е създадена 1000 години по-късно от обявеното от авторката начало. Подобни несъответствия се срещат и при други автори;
  • стр.46 – „...поради това никога не покривайте покрива на дома си със синьо оцветени керемиди.” - един от най-красивите исторически храмови комплекси в Пекин – Храмът на небето – е покрит със сини керемиди и продължава да привлича туристи от цял свят. Явно правилото не е общовалидно;
  • стр.55 – „Други щастливи и нещастни форми” - описани са щастливи и нещастни форми на сгради, основани на приликата си с китайски йероглифи, но за нас това няма практическо значение, защото са твърде малко хората, които познават йероглифите, а и не е нормално за избор на сграда да приемеш съвет, основан визуално на непозната писмена система;
  • стр.107 – „ Освен това техниката на фън шуй на летящите звезди предлага един специфичен метод за съставяне на рожден хороскоп на всяка сграда, дом или апартамент.” - Лилиан Ту е сред от малкото автори, които признават, че летящите звезди са астрологичен метод и чрез него се правят хороскопи;
  • стр.108 – „...сборът на всеки три числа ... дава 15.Това е броят на дните, които са необходими на Луната, за да премине от новолуние в пълнолуние.” - броят на дните в половин лунен месец всъщност е 14.75 и това съвпадение не е определящо за правилото и методиките, по които да се правят анализите по Фън Шуй;
  • стр.145 – „Стълбището на цар Николай” - от показания пример излиза, че масивното стълбище е виновно да убият царското семейство. Защо тогава не са убити всички предишни царски семейства, както и всички владетели в подобни дворци в Европа? На следващата страница пък се препоръчва витата стълба да се превърне в масивна. От един пример да се правят обобщаващи изводи е манипулативно;
  • стр.163 – посоките на света, показани на квадрата, са тотално объркани;
  • стр.168 – „Гладките подове са за предпочитане пред грапавите.... Ако искате добър фън шуй, се спрете на гладката повърхност на полирания под.” - лесно е да се дават такива съвети, когато живееш в тропиците и сняг се вижда само по филмите. Реалността в България е малко по-различна. Лилиан Ту явно не се е пързаляла по гладки плочи с мокри обувки. Навсякъде в обществените зони мокрите от миене гладки подове се обозначават и сигнализират, защото са опасни.
  • стр.284 – „Съчетанието от червено и златно означава изобилие и огромно щастие” - в китайските традиции това сигурно е така, но във Фън Шуй червеното е огън, който си взаимодейства с метала на златото по контролиращия (разрушителен) цикъл, а това не е благоприятно съчетание и трябва да се избягва
  • стр.299 – „Трябва да завържете трите монети заедно … с червена нишка или панделка.” – вж. заб. към стр.284.

Обща шестобална оценка – 6

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй