ПУБЛИКАЦИИ

В списание "За Живота и Данъците":

Защо да вярваме на китайците?, бр.4, 2011