ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ И ЗДРАВЕ, Вилхелм Герщунг и Йенс Мелхазе, Шамбала, София, 2005

Тази книга е съвременна крачка напред в изучаването на древното китайско учение Фън Шуй в условията на развитие на научно-техническата мисъл в ХХІ век. Привържениците на класическото учение биха я нарекли неприемлива и несъотносима към традиционните знания. Промененият свят, в който живеем, налага друг подход към изследването на земните енергии, който може да бъде разширен и допълнен с помощта на радиестезията. Изследванията и изводите на двамата автори са изненадващи, необичайни и дори плашещи, затова с особено внимание трябва да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • корица – показаното кресло с табуретка и масичка с лампа и картина може би подсказват, че това е място за почивка и отпускане, но прекаленото присъствие на червен цвят променя енергетиката на мястото и вместо да е Ин, то става активно – Ян;
 • стр.13 – „... две основни понятия за различните енергии – Ци за позитивните и Ша за негативните.” – Ци е общото название на енергията, Шън Ци е позитивната, а Ша Ци е убийствената;
 • стр.30 – „Ако сте се настроили правилно...” – предварителната настройка на човека е важна, но не е обяснена, нито показана;
 • стр.31 – „Енергиите, които протичат над тази вода...” – цялата постановка за енергията около течащата вода не е обяснена добре, защото водата изпълва тръбата (къде е тогава движещата се над нея енергия – в стената ли?), после свободно пада и накрая се оттича в канализацията, след като е променила състава, вида, плътността и качествата си; освен това не е изяснен въпросът за задължителната вредност на водата, както го представят авторите – всяка вода носи вредна енергия?!;
 • стр.33 – „Енергиите над купата...” – не се проверява около нея или под нея, което прави изследването непълно; „... в скала от 0 до 100.” – видът на скалата не е обяснен, а това в повечето случаи са проценти;
 • стр.34 – описаната методика е бавна и изтощителна, с многократно мерене и питане, а всичко може да стане с едно мерене;
 • стр.36 – показаното хващане на багетите създава допълнително триене, а това намалява точността и чувствителността им;
 • стр.37 – „Мога ли да докосна фината енергия...” – на такъв въпрос ще има винаги положителен отговор, защото е формулиран неправилно – трябва да се поиска визуализация на сигнал при докосването;
 • стр.39 – „Има ли структури, намиращи се над подводни потоци, които да предизвикват вредни енергии над това място?” – въпросът със структурите не е изяснен добре от авторите, досега за такива структури обяснение няма, а вече направо се ползват в меренето, нататък в книгата положението е същото – структурите не са обяснени;
 • стр.43 – „... фините енергии също изискват преносител, който да ги премести от едно място на друго.” – оттук нататък в книгата се използват преносители, но не е обяснено какви са те, какво представляват, защо точно тях търсим и т.н.;
 • стр.48 – „Учението Фън Шуй също приема, че измеренията са седем.” – недоказано твърдение, но то е в основата на всички изследвания в книгата;
 • стр.51 – „Невидимият” свят има трийсет и две нива” – нито са изброени, нито са обяснени, но са основа на изследванията;
 • стр.56-57 – „Посоките се основават на Фън Шуй посоката за север, която се отклонява на 2.6o западно от географската посока за север.” – във Фън Шуй такова отклонение от 2.6o западно от географската посока за север няма – има отклонение от 7.5o в компасите Луо Пан в някои школи, а то е и в двете посоки (изток и запад); възможно е авторите да визират магнитното склонение (разликата между географския и магнитния север), но твърдо посочената от тях стойност е валидна само в определен географски район, който те не са описали; „Системите А и Б – 0.95 см” – системата А не е кубична, а по-нататък се дава като основа на по-големи кубични системи;
 • стр.59 – „... ориентацията на Системата 0.67 см приема приблизително посоките на къщата.” – това означава, че на един терен има Система 0.67 см, ориентирана по компаса, но някой решава да си построи къща, извъртяна на 22o, и само под нея системата се завърта на 22o – как става това, какво се случва с непрекъснатостта на линиите на Системата – не е обяснено;
 • стр.78 – „Стени, направени от укрепен бетон ... в тях няма гвоздеи” – пълна безсмислица – бетонът се армира (укрепва) със стоманени пръти, а не с гвоздеи; ако няма армировка, бетонът не е укрепен и не може да се използва за конструктивни носещи елементи в сградите (освен за фундаменти);
 • стр.84 – „бизнесмен внезапно загубил слуха си” – като се анализират изходните данни за този конкретен случай, може да се направи извод, че всеки бизнесмен ще има проблем със слуха си, ако в стаята си има алуминиеви транспаранти;
 • стр.97 – „Лунните ивици” – не са обяснени добре – ивици, които са стени, но всъщност са подредени наклонени тръби;
 • стр.105 – „... консултант по Фън Шуй.” – оттук започва рекламната кампания за Диска на силата;
 • стр.132 – „Енергийните отваряния” увеличават успеха на лечението” – всяко енергийно „отваряне” е опасно, ако не е направено от правоспособен лечител;
 • стр.138-143 – „Поликсани” – това е чиста реклама, а дали с хомеопатия може да се премахне влиянието на геопатологията, е много спорен въпрос;
 • стр.155 – „... допълнително количество Перм-Ци се влива в отворените врати на дома през приличните на лещи допирни точки на пресичане с друго измерение.” – доста неясно – какво се пресича, кои са измеренията, къде се пресичат, как точката има вид на леща и т.н.;
 • стр.161 – „Допълнителната Перм-Ци си отива през прозорците” – излиза, че е най-добре да няма прозорци;
 • стр.162 – „Добре е звънчетата да бъдат окачени на около 40 см от прозореца, в горната му трета и по средата на широчината му.” – и никой не си е задал въпроса как ще се отваря този прозорец, ако не е плъзгащ се и ако е по-широк от 46 см;
 • стр.165 – „Целта на тази книга е да ви научи ... как да се пазите ... от новопоявилите се и още неописани в литературата източници на вредни въздействия.” – целта на книгата ще бъде изпълнена за онези, които могат да попълнят в кръстословица „никому неизвестна река в Африка” от пет букви;
 • стр.211 – „110 волта” – всички последващи обяснения са за напрежението, розетките и честотата, използвани в САЩ, макар че авторите са европейци;
 • стр.223 – „Тежки метали” – тежките метали имат голяма атомно тегло, съответно мястото им в Периодичната таблица на Менделеев е доста по-назад от мястото на оловото или медта и това не е защото са по-тежки от водата;
 • стр.241 – „Триграмата Кан се състои от (гледани винаги отгоре надолу)” – триграмата тук е изписана правилно, но по правило триграмите се пишат и четат отдолу нагоре;
 • стр.245-269 – „китайският зодиак” – цялата глава не е за Фън Шуй, но може да се отнесе към здравето;
 • стр.281 – „Глава 9” - цялата глава не е за Фън Шуй, но може да се отнесе към здравето;
 • стр.290 – описаната методика напомня магически ритуал и не е от Фън Шуй;
 • стр.292 – „Фън Шуй на времето” – Ба Дзъ е китайска астрология и нейната основна задача е по-различна от описаната тук;
 • - стр.298 – „Тези невидими точки имат формата на леща или спирала” – значи не са точки, а са някакви зони или области в пространството, но за съжаление няма да можем да ги видим, за да преценим дали са леща или спирала (две доста различни понятия);
 • - стр.306 – „Китайски лунен календар” – във Фън Шуй се използва слънчевия календар.

Резюме:

Около нас има изобилие от страшни и опасни невидими енергии. Цяло чудо е, че още сме живи. Но спасението е на една ръка разстояние - двамата автори произвеждат и продават универсалното лечебно средство, наречено Фън Шуй Диск на силата 99, което ще ни донесе трайно щастие и благоденствие. Кой не би дал 339 долара за това? А още по-полезен е техният Домашен хармонизатор – 439 долара са си смешна цена за решаването на всичките ни проблеми (цените са от публикувания в книгата сайт).

Обща шестобална оценка – 5, но без рекламната част за Диска

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй