ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

Фън Шуй за жената, Соня Льоберт, Шамбала, София, 2008

Авторката поднася материала с оптимизъм и увереност, че нейните препоръки могат да помогнат на жените. За съжаление, това не е така по ред причини.

Главната слабост на книгата е липсата на концепция – липсата на обяснения за трите школи, по които се дават напътствията, както и получаващите се противоречия, подсказват, че на самата авторка не са ясни основните понятия в учението и приложението им в различните школи. Смесването на китайски със западни методи, без необходимото пояснение, потвърждава констатацията. Дори редакторът на книгата отбелязва в забележка под линия изненадата си. Основно е използвана школата „Стремежите на Ба Гуа”, ориентирана по входната врата, но понякога и по компаса, както и „Ба Джай”, макар името на школите да не е написано никъде. Може би авторката не ги знае. За нея самата не може да се каже нищо, тъй като липсват данни – не се разбира каква е, къде и какво е учила и т.н.

Трябва да се отбележи позитивния тон и многостранните препоръки, но е налице асоциация с книгите на Наталия Правдина, както и с издания от типа „100 златни правила по Фън Шуй”. Непрекъснатите утвърждаващи послания довеждат в края на книгата до обезличаване на темите - читателят има усещането, че през цялото време е чел едно и също нещо, казано с различни думи на различните страници.

Всичко това може да бъде прието като поредното писание от неподготвен автор. За съжаление на читателките, се оказва, че около 50% от книгата е плагиатство. Или авторката е безумно самовлюбена, или мисли читателките за глупачки, които няма да видят еднаквите части от книгата „Фън Шуй за мениджъра” на мъжа й Франц Льоберт, издадена пет години по-рано. Дори не си е дала труда да я спомене в списъка с използвана литература, който също 67% е преписала. Копирала е цели пасажи, таблици, рисунки и графики, със същите грешки, както в неговия текст. Единственото положително нещо е правилното разполагане на йероглифите за вятър и вода, които мъжът й беше объркал.

Трудно бих препоръчал нещо полезно от тази книга. Трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.15 – „Според старите китайски календари от 2008 година започва Ерата на Водолея...” - няма как в старите китайски календари да се пише за Водолей, след като китайската астрология няма нищо общо със западната. Нататък в текста на цялата книга тази грешка се повтаря;
 • стр.17 – „Фън шуй – древното учение, базирано на взаимодействието между енергиите на вятъра и водата...” – вятърът и водата в природата са физическите носители на компонентите на енергията Ци, но те нямат свои енергии, поне не в смисъла на това изречение;
 • стр.19 – „Има писмени паметници, в които се казва, че от почти 4000 години китайците наблюдават...” – преди 4000 г. е времето на династия Ся, за която няма никакви писмени източници;
 • стр.29 – „Знакът на тайдзи, който е основен в системата на Фън Шуй, символизира даоистки принцип ...”– две основни грешки само в това изречение – основен е не знакът Тай Дзи, а принципът за Ин-Ян, изобразен чрез знака Тай Дзи; даоизмът възниква като цялостно учение поне 2500 години след началото на Фън Шуй;
 • стр.32 – долната част на таблицата е напълно объркана – да се гледа само до Луна;
 • стр.33 – в таблицата на последния ред „живи растения” със сигурност не са Ин – те винаги активират енергията, затова са Ян;
 • стр.34 – „Двете противоположни сили ин и ян създават жизнената ци... Ци е като водата – винаги се движи отгоре надолу” – Ин и Ян са двете проявления на Ци, а не я създават. Ако Ци се движи в триизмерното пространство отгоре надолу, изниква и въпросът дали се движи наляво или надясно, както и напред или назад – безсмислено е да се определя така движението на Ци, която съществува преди възникването на понятието за движение и пространство – тя е едновременно движение и пространство, но авторката явно не е наясно с тези основни понятия;
 • стр.39 – „Като резултат от задълбочените познания на Идзин, майсторите по Фън Шуй са създали багуа с неговите осем триграми.”– осемте триграми са създадени от Фу Си поне 2500 години преди написването на И Дзин – много груба грешка!!!;
 • стр.40 – „УЧЕНИЕТО ЗА ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТИ” – правилното название е Петте елемента – грешката е на преводача, редактора или коректора и тя се повтаря нататък в текста още много пъти;
 • стр.48 – „...енергията кундалини...”– във Фън Шуй такъв индийски термин за енергия няма;
 • стр.69 – „Пийте от два до три литра натурална вода на ден...” – препоръчителната норма за България е почти двойно по-ниска, но правилната норма е индивидуалната;
 • стр.70 – „Според учението за петте елементи към всеки елемент се отнасят някои жизнено важни органи в човешкото тяло.” – това е така, но в китайската традиционна медицина, а не във Фън Шуй;
 • стр. 71 – „Кухнята във Фън Шуй – източник на енергия” – цялата глава се отнася повече към китайската традиционна медицина, но няма връзка с Фън Шуй;
 • стр.76 – за Водолея - вж. заб. към стр.15;
 • стр.80 и 81 – таблиците на тези страници са много важни, защото от тях се определят изходни данни за следващите действия. И те са преписани от книгата на мъжа й, но с грешки и така, че да объркат неподготвените читателки. Повторението с редовете за 1915 и 1931 г. не е толкова страшно, но редакторът явно не е видял, че три самостоятелни двуколонни таблици са обединени в една, но чисто механично, без никаква логика. Така 1971 г. е в лява колона на 81 стр., а 1972 г. е в дясна колона на 80 стр., след 1923 е 1940, след 1939 е 1972 и т.н. Доста объркващо без никакво видима причина! По-лошото е липсата на система в обясненията – годините започват по лунния календар, а преди таблицата пише, че започват на 4 или 5 февруари. И в книгата на мъжа й е така. Коя дата да се ползва, ще решават доверчивите читателки. Определянето на елемента не съвпада с никоя от известните методики във Фън Шуй и в такъв случай трябва да бъде обяснено, но не е. Не е показано има ли разлика в елементите на мъжете и жените. Би трябвало да се напише как се избира елемент за човек, роден през януари, но и това обяснение липсва. Оттук нататък всички препоръки в книгата, свързани с личния елемент, са необосновани!!!;
 • стр.83 – в таблицата цветовете са описани непълно и грешно;
 • стр.84 – в таблицата посоките са описани непълно – има показани пет, а те общо са осем;
 • стр.87 – „Фън Шуй свързва определянето на идеалната професия с учението на петте елементи.” – Фън Шуй не се занимава с професионално ориентиране;
 • стр.124 – „Лупан” – обясненията за компаса са наивни и неточни, авторката явно не е виждала такъв компас и не е работила с него;
 • стр.128 – „...чакри...аура...” – такива индийски термини не се използват във Фън Шуй, а инцидентното им споменаване не обяснява нищо съществено за учението;
 • стр.129 – „Повечето числа в китайската нумерология имат същото значение като в западната.” – значението на числата във Фън Шуй няма нищо общо с нумерологията, особено пък със западната;
 • стр.132 – „Хармонични размери” – в цялата глава не е описано как се работи с императорската линийка, а оттам и не може да се разбере смисъла на предложените в таблиците размери – в книгата на мъжа й e описано много по-добре; трябвало е и този пасаж просто да го препише с грешките, както прави обикновено;
 • стр.145 – бележка под линия от редактора – най-сетне редакторът е забелязал явните несъответствия, след като е пропуснал същите изрази на стр. 15 и стр. 76;
 • стр.149 – „ТРИТЕ ФЪН ШУЙ МЕТОДИ” – трите метода описват използване на три различни школи по Фън Шуй (а в цялата книга са използвани четири), но имената им не са дадени, както и правилата за съвместното им прилагане – вероятно авторката не ги знае;
 • стр.154 и 155 – правилата, описани тук, биха могли да изразяват личното мнение на авторката, но нямат нищо общо с Фън Шуй;
 • стр.156 – таблицата за гримирането няма нищо общо с Фън Шуй;
 • стр.158-160 – в таблиците посоките, съответстващи на отделните триграми, не съвпадат с масово използваните от други автори, но отново липсват обяснения защо това е така;
 • стр.160 – „Около 2500 г. пр.Хр. един мъдър китаец създал първия компас...” – ако това беше така, китаецът щеше да си има име – вж. заб. към стр.19;
 • стр.196 – „...остри ъгли, които сочат директно в прозорците...” – препоръката е правилна, но непълна – същото трябва да се направи и за вратите;
 • стр.200 – в таблицата са изброени шест посоки, а те са общо осем – другите две липсват;
 • стр.201 – в таблицата са изброени четири посоки, а те са общо осем – другите четири липсват;
 • стр.201 – „Важно е да се разположи в северозападната част на сградата...” – в цялата книга досега се гледаха секторите спрямо разположението на входната врата – напълно объркани предписания без обяснения;
 • стр.205 – „Подовото отопление също е лош Фън Шуй, защото стъпвате върху мрежа от кабели...” – би трябвало да се направи анализ и на подовото водно отопление, както и на стенното;
 • стр.206 – „Във всеки офис трябва да има някакъв предмет, символизиращ елемента вода.” – не е обяснено защо;
 • стр. 207 – за компасните посоки на мястото на срещата вж. заб. към стр.201;
 • стр.211 – „Днес никой не вярва на стария мит, че енергията стои на едно място” – много странно е споменаването и въобще съществуването на такъв мит – още в трактатите на Жълтия император, преди близо 5000 години, се обсъжда движението на енергията в човешкото тяло;
 • стр.221 – „ФЪН ШУЙ РЕЧНИК” – обясненията за Багуа, Ин, Гуа, Лупан, Ци и Ян са неточни и заблуждаващи, но и в книгата на мъжа й е така;
 • - стр.226-227 – пак 100% плагиатство, със същите грешки - елементите в таблицата са земните клонки от китайския 60-годишен календар, а не елементите на годината по Фън Шуй.

Обща шестобална оценка – 1 (и заради плагиатството)

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй