ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

КАМЪНИ И УЧЕНИЕТО ФЪН ШУЙ, Лидия Старикова, София, 2011

Тази книга не е официално издание и екземпляр от нея няма да намерите в Народната библиотека. Липсва името на издателството, няма издателски номер (ISBN), няма и корична цена, но се продава за 10 лв.

От представянето на авторката се вижда, че за Фън Шуй не е учила, но това не й пречи да напише книга. От предговора разбираме, че Иван Тодоров е човекът, дал информация за връзката между камъните и Фън Шуй. Извън неговия материал, друго нищо съществено няма. Дори само изброените книги, от които авторката явно е почерпила знания за Фън Шуй, ни дават представа за качеството на написаното. Използването на термини от традиционната китайска медицина само внася допълнително объркване.

Ако читателите искат да научат нещо за Фън Шуй, без връзка с досадно разточителното изброяване на камъни, трябва с особено внимание да четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.10 – „От прегледаното и внимателно прочетено стигнах до извода, че в учението на Фън-Шуй използването на камъните служи за коригиране на движещата се енергия и за тази цел са необходими знания за свойствата на камъните.” – логично е използването на недостоверни източници да доведе до получаване на грешни изводи;
 • стр.12 – „Основният принцип на Фън-Шуй е, че жизнената сила, запълваща всичко около нас, която се нарича на китайски ЧИ, на японски Ци...” – на китайски е Ци, а на японски е Ки;
 • стр. 13 - „Тази древна китайска наука посочва, че в човешкия живот при спазване на законите за Фън-Шуй има возможност (точно така е написана думата в книгата; само в това изречение има общо пет правописни и стилистични грешки, но това е обяснимо, след като целият текст не е четен от коректор) за осем вида успешни резултати:” – в тази древна китайска наука такива неща няма – написаното се отнася до школа, измислена преди около 30 години;
 • стр.14 - изброените стихии са по западната астрология, а не по китайската или според Фън Шуй;
 • стр.16 и 17 – „Пространството около нас и камъните” – за отделните сектори вж. заб. към стр.13, а от изброяването на камъните става ясно, че навсякъде, във всички сектори, трябва да се сложи планински кристал (което е безсмислено), като особено интересно става в северния сектор, където той подпомага кариерата, но отслабва водата (според стр.15), която пък е свързана с кариерата;
 • стр.18, 19 и 20 – във Фън Шуй „щастливи камъни”, амулети и талисмани няма, не е обяснено и как се правят; ако повярваме на всичко написано за амулетите, МВР може да намали наполовина щатния си състав – полицаите остават без работа, защото всички ще носят амулети и няма да има престъпления и инциденти;
 • стр.20 – „Жената и камъните” – във Фън Шуй няма указания за това какви камъни да носят бременните жени;
 • стр.21 – „... според българската традиция е прието и до ден днешен детото (така е написано) ... са поставяли в пелените следните камъни:... нефрит... корал... кехлибар, перли...” - явно е лъжа твърдението, че някога българите са били бедни – имали са в изобилие нефрит от Китай, корали от Австралия, кехлибар от Сибир, перли от Япония!!!;
 • стр.23 – „Камъни – домашни лекари” – цялата глава няма нищо общо с Фън Шуй;
 • стр.28 – „Седем камъка за здраве” – цялата глава няма нищо общо с Фън Шуй, а елементите, на които отговарят пет от седемте чакри, не са от Фън Шуй;
 • стр.43 – „Три камъка за всеки ден” – цялата глава няма нищо общо с Фън Шуй, а в торбичката, която всеки човек трябва да носи непрекъснато, има вече десет различни камъка;
 • стр.44 – „Цветни камъни и символика на цветовете” – цялата глава няма нищо общо с Фън Шуй;
 • стр.50 – „Щастливи и магически камъни според лунните дни” – цялата глава няма нищо общо с Фън Шуй, отчасти може да се намери връзка с китайската астрология, макар че и там не се ползва лунният календар в показания тук вид, а за стихиите вж. заб. към стр.14 и 28;
 • стр.61 – „... камъните ... при необходимост могат да бъдат допълнително заредени с чиста квантова енергия.” – не е обяснено как, къде и защо се прави това, дали е еднакво за всички камъни, размерът и формата имат ли значение, персонализират ли се и т.н.;
 • задна корица – под йероглифите са показани седем камъка, които нямат нищо общо с Фън Шуй като брой, вид, цвят и качества.

Обща шестобална оценка – 2

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй